RMN de sâni, obturaţii dentare, proteze de gambă şi de deget pentru copii, consultaţii stomatologice pentru minori o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent sunt doar câteva dintre noile servicii decontate prin contractul-cadru din sănătate care intră în vigoare de la 1 iulie.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Noul contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 a fost aprobat, joi, de Guvern şi va intra în vigoare la 1 iulie, principalul obiectiv fiind asigurarea funcţionării coerente a sistemului sanitar românesc, anunţă Ministerul Sănătăţii (MS).

Prin noul contract-cadru ar urma ca asiguraţii să beneficieze de mai multe servicii decât în prezent. La acestea se adaugă un cadru de reglementare pentru gestionarea mai bună a Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) şi a cardurilor de asiguraţi aşa încât aceştia să nu mai fie afectaţi de disfuncţionalităţi tehnice, mai informează MS.

De asemenea, contractul-cadru are în vedere suplimentarea valorii plăţilor pentru medicina de familie şi tratamentul ambulator, astfel încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea în sectorul bugetar.

Totodată, actorii din sistemul sanitar, respectiv Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casele Judeţene, Direcţiile de Sănătate Publică şi furnizorii de servicii sunt obligaţi să aibă întâlniri trimestriale în care să analizeze calitatea serviciilor furnizate asiguraţilor.

Prin noul contract-cadru se întăreşte obligaţia generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asiguraţii despre consecinţele nerespectării indicaţiilor terapeutice, mai precizează MS. În plus, se clarifică obligaţia furnizorilor de  respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare.

Pentru asistenţa medicală primară: se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate şi a adeverinţelor medicale pentru preşcolari şi elevi;  situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective;  se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate:  se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii);  se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

Pentru medicina dentară:  minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent; se introduce un nou serviciu decontat, obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei;  se redefinesc alte servicii.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie paraclinică:  se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast;  se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului;  se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.

Pentru asistenţa medicală spitalicească:  se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim şapte ore/zi; pentru pacienţii cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum şi pentru pacienţii cu hemofilie din programul naţional respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu; decontarea serviciilor efectuate în secţiile spitaliceşti de paliaţie se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secţiile/spitalele de bolnavi cronici.

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie, după caz.

Pentru farmacii se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată.

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste trei ani). În situaţia în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

 

Perioada de raportare a serviciilor medicale, extinsă de la 72 de ore la trei zile lucrătoare - proiect

La ora actuală se află pe circuitul instituţional de avizare un proiect de act normativ de completare a noului Contract-Cadru, care are ca principal scop crearea fundamentului legal pentru renunţarea la raportarea bilunară/lunară/trimestrială a serviciilor efectuate de furnizori, după caz, în favoarea raportării online în timp real.

Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la trei zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale.

Totodată, proiectul vizează:

- optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS;

- revizuirea sancţiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale;

- implementarea unui sistem de management a listelor de prioritate la nivelul asistenţei medicale paraclinice din ambulatoriu şi a asistenţei spitaliceşti, în vederea optimizării transparenţei în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creşterile salariale în sistemul sanitar.

Tot pe circuitul instituţional de avizare se află, potrivit MS, şi proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizaţiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi, de exemplu, cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea şi înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienţii minori, sau cea referitoare la modificarea unor servicii medicale preventive şi profilactice.

Acelaşi proiect mai prevede: simplificarea demersurilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.); introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuţi şi profesorii de cultură fizică medicală;  includerea insuficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;  redefinirea specialităţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine;  redefinirea condiţiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie - imagistică medicală şi de medicină nucleară;  majorarea tarifelor pentru unele servicii medicale, alte majorări intenţionate aflându-se în prezent în analiza CNAS.

 

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.