Preşedintele Klaus Iohannis a promulgatea legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 - Buna guvernanţă şi componentei 15 - Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative, informează Administraţia Prezidenţială. Dispoziţiile actului normativ reprezintă priorităţi ale programului de guvernare, iar mecanismele şi fluxurile aplicate investiţiilor şi proiectelor prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă prevăzute în această iniţiativă au impact direct asupra utilizării fondurilor rambursabile/nerambursabile din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, constituind o situaţie de urgenţă, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Totodată, este preconizată, prin legea promulgată vineri de către şeful statului, şi completarea unor acte normative, respectiv: a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr.117/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, actul normativ propune stabilirea unor măsuri principale care să vină în sprijinul implementării investiţiilor aferente componentelor menţionate, după cum urmează:

- crearea cadrului legal care să confere posibilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de lider de proiect, să încheie Acord de parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale pentru pregătirea şi implementarea unor proiecte, ce au ca obiect dotarea cu puncte/staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului şi instalaţiile aferente, respectiv echipamentele necesare alimentării cu energie regenerabilă vehiculelor.

De asemenea, este precizat în legea promulgată că Ministerul Dezvoltării nu este unitate de achiziţii centralizate conform Legii nr. 98/2016;

- stabilirea cadrului legal astfel încât Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să poată organiza şi derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare şi/sau de concesiune de bunuri/servicii, în condiţiile legii;

- stabilirea obligaţiilor ce le revin unităţilor administrativ-teritoriale partenere pentru implementarea proiectelor: * să asigure terenul pentru montarea punctelor/staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului, liber de sarcini; * să asigure toate condiţiile necesare montării şi branşării echipamentelor aferente punctelor/staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice; * să asigure utilizarea bunurilor preluate în baza parteneriatului conform destinaţiei stabilite şi pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare; * să asigure înscrierea bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului în evidenţele contabile conform prevederilor legale în vigoare, după recepţia şi punerea în funcţiune a punctelor/staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice.

- completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu un nou articol, care să prevadă faptul că se pot executa fără autorizaţie de construire şi fără documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism, pe baza unui aviz de amplasare, fără congestionarea sau blocarea traficului rutier şi/sau pietonal, cu racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice/hibride şi instalaţiile aferente. Emiterea avizului de amplasare se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale competente să emită autorizaţia de construire conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 50/1991.

Această prevedere a fost introdusă cu scopul simplificării procesului de autorizare pentru obiectivele de mobilitate urbană şi resurse sustenabile;

- reglementarea Companiei Naţionale de Investiţii ca structură de implementare pentru proiectele aferente: Investiţiei 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Investiţiei 2. Modernizarea/crearea de muzee şi memoriale şi Investiţiei 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete din cadrul Componentei 11 - Turism şi cultură, Investiţiei 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiţie şi calitatea serviciilor din cadrul Componentei 14 - Buna guvernanţă, respectiv Investiţiei 1. Construirea, operaţionalizarea şi echiparea a 110 creşe din cadrul Componentei 15 - Educaţie.

Proiectul de ordonanţa de urgenţă prevede principalele activităţi pe care le desfăşoară CNI în calitate de structură de implementare.

Aprobarea/reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectelor care se realizează prin CNI în calitate de structura de implementare se efectuează potrivit procedurilor existente la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de ordonator principal de credite sub autoritatea căruia CNI îşi desfăşoară activitatea.

Prin actul normativ este reglementat faptul că, în cazul în care valoarea proiectului implementat de CNI depăşeşte valoarea finanţării nerambursabile, diferenţa va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme şi/sau investiţii.

În ceea ce priveşte ajustarea contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru investiţiile din cadrul PNRR, având în vedere faptul că în PNRR sunt cuprinse proiecte mature, există deja încheiate contracte de achiziţie publică de lucrări (Componenta C 15 Educaţie - 110 creşe) care cuprind clauze de ajustare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2021.

Şeful statului a mai promulgat următoarele legi:

„- Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.

- Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin.(21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

- Legea privind aprobarea Ordonatei de urgenţă nr. 15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

- Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

- Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

- Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

- Legea entru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora.

- Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească”.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.