Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, care va începe la ora 17.00, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în sensul în care, în perioada stării de alertă, se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

„Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin.(3) al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ”, arată proiectul de lege încris pe ordinea de zi a şedinţei Executivului. 

Guvernul susţine că „în actualul context epidemiologic se impune flexibilizarea cadrului legal prin stabilirea posibilităţii luării unor decizii aplicate şi adaptate nevoilor locale, având în vedere situaţiile specifice fiecărei unităţi administrativ teritoriale, iar în condiţiile unei potenţiale limitări a interacţiunii la clasă/cursuri este imperios necesar asigurarea cadrului juridic adecvat şi implicit securitatea raporturilor juridice în privinţa asigurării dreptului fundamental la învăţătură”.

Pe ordinea de zi figurează nu  mai puţin de nouă proiecte de ordonanţă de urgenţă. 

Una dintre ele vizează acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenta faţă în faţă în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

Prevederile „se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară; b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său de zile libere”.

De asemenea, este prevăzută şi o indemnizaţie pentru fiecare zi liberă acordată.

„Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată este venit asimilat salariilor şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut şi se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări”.

„Prin părinte, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege: a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) adoptatorul; c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ”, mai arată proiectul de act normativ.

Alt proiect de OUG priveşte modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”.

De asemenea, pe ordinea de zi se află şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii Comerciale „Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM” S.A., respectiv, Societăţii Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19.

„Art. 1. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să garanteze, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii Comerciale “CompaniaNaţională de Transporturi Aeriene Române-TAROM”S.A., denumită în continuare TAROM sau Beneficiar, un împrumut contractat de Beneficiar în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat.

(2) Garanţia va acoperi în procent de cel putin 100% valoarea împrumutului, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente acestuia.

(3) Valoarea exactă a împrumutului va fi cea stabilită prin decizia de autorizare a ajutorului de stat de către Comisia Europeană.

Art. 2. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să garanteze, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii Comerciale Blue Air Aviation S.A, denumită în continuare Blue Air sau Beneficiar, unul sau mai multe împrumuturi, după caz, contractate de Beneficiar în limita sumei de 300.775.000 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare. Contractarea împrumutului/împrumuturilor se va realiza până la 31.10.2020.

(2) Garanţia va acoperi în procent de cel puţin 100% valoarea împrumutului, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente acestuia.

(3) Valoarea exactă a împrumutului va fi cea stabilită prin decizia de autorizare a ajutorului de stat si a ajutorului de salvare de către Comisia Europeană”. arată proiectul de act normativ.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.