Peste 1.700 de opere de artă sunt neevaluate şi neînregistrate în contabilitate de Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României, potrivit raportului Curţii de Conturi întocmit după auditul realizat pe anul 2017. Acesta mai arată deconturi eronate şi faptul că suma percepută pentru închirierea unui spaţiu de peste 550 mp este neconformă cu tariful aprobat de Ministerul Culturii.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Instituţia este condusă, din 2014, de Călin Corneliu Dan.

Evenimente

30 iulie - Maraton Profit News TV - Inteligența Artificială în Economie

Muzeul, prin bugetul aprobat de Ministerul Culturii, a avut prevăzută suma de 203.000 de lei la titlul „Cheltuieli de capital”, reprezentând subvenţii pentru investiţii pentru expertiza tehnică structuri, obţinerea autorizaţiei ISU, audit energetic pentru Sala Dalles. Din subvenţia alocată, 20.000 de lei nu au fost folosiţi şi nici nu au fost viraţi la bugetul de stat, deşi MNAC trebuia să facă asta până la sfârşitul anului în care suma a fost alocată. 

În timpul misiunii de audit, suma a fost evidenţiată în contabilitate şi virată la bugetul de stat. Pentru virarea cu întârziere a subvenţiei au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Muzeul a elaborat şi fundamentat bugetul de venituri şi cheltuieli fără să prevadă sume la articolul bugetar „Cheltuieli cu consultanţă şi expertiză”, în condiţiile în care a efectuat cheltuieli cu serviciile de asistenţă juridică. În acest sens, cheltuielile efectuate de muzeu au fost reflectate la articolul bugetar „Alte cheltuieli legale”.

Muzeul nu a evaluat şi nici nu a înregistrat în contabilitate 1.770 de opere de artă aflate în gestiunea „Custodii”, reprezentând picturi, colaj, grafică, fotografii, printuri, sculptură, afişe, primite de la diverşi artişti, pentru care nu există documente de predare-primire între MNAC şi deţinătorul de drept.

Întrucât contabilitatea a fost organizată numai cantitativ, nu şi valoric în evidenţa tehnico-operativă, nu se poate estima valoarea celor 1.770 de bunuri culturale mobile.

Muzeul a evidenţiat în conturile contabile „Terenuri” şi „Clădiri” bunuri în valoare de 280.583.000 de lei, aparţinând domeniului public al statului, aflate în folosinţă muzeului, deşi evidenţierea trebuia să se realizeze în contul în afara bilanţului „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă”.

De asemenea, MNAC nu a înregistrat în contabilitate, şi, implicit, reflectat în situaţiile financiare, suma de 242.000 de lei, reprezentând un număr de 101 bunuri culturale mobile intrate în patrimoniu prin donaţie.

În perioada 2015 - 2016, MNAC a înregistrat şi decontat în mod eronat suma de 77.000 de lei de la titlul „Bunuri şi servicii”, cheltuieli pentru servicii de expertiză tehnică, în loc de la titlul „Active nefinanciare”, aspect care a condus la denaturarea rezultatului patrimonial stabilit la sfârşitul exerciţiilor bugetare 2015 şi 2016 şi a valorii de inventar a obiectivului. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile de corecţie.

Muzeul a închiriat un spaţiu cu suprafaţa de 557 mp, prin licitaţie publică, fără ca modelul contractului-cadru prevăzut de caietul de sarcini să corespundă contractului de închiriere efectiv încheiat, prin eliminarea condiţiei de plată în avans, menţionată în caietul de sarcini. În contract a fost convenit ca plata chiriei să fie efectuată după o perioadă de 16 zile de la data expirării termenului de închiriere şi nu în avans.

De asemenea, s-a constatat faptul că suma nu a fost achitată, iar chiria percepută pentru spaţiul închiriat nu a fost calculată conform tarifului aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii.

Muzeul nu a organizat şi nu a exercitat controlul intern managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Deşi MNAC are un compartiment de audit, acesta nu a funcţionat în conformitate cu prevederile legale. Planurile anuale pentru perioada 2015 - 2017 nu au fost întocmite în funcţie de analiza şi evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi sau operaţiuni din cadrul muzeului, pe baza inventarierii tuturor structurilor şi activităţilor auditabile, nu au fost realizate toate misiunile de audit planificate.

Muzeul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare în domeniul auditului intern, rapoartele anuale de activitate nefiind transmise şi înregistrate la Ministerul Culturii şi la Curtea de Conturi.

Pentru autovehiculele aflate în parcul auto, muzeul nu a întocmit fişele pentru activităţii zilnice, iar foile de parcurs nu au fost completate cu toate elementele prevăzute de formularul standard, nefiind respectate prevederile din Normativul privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.

Muzeul nu a efectuat recepţia serviciilor angajate şi nici nu au fost emise documente, în vederea efectuării plăţii unui contract de prestări servicii având ca obiect întocmirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul în care se află sediul, Palatul Parlamentului, pentru înscrierea în cartea funciară, în condiţiile în care, muzeul nu deţine documentele care să ateste dreptul de administrare asupra clădirii în conformitate cu HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.