Compania Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) a anunţat astăzi finalizarea preluării Celgene Corporation (NASDAQ:CELG), după primirea aprobărilor necesare din partea tuturor autorităţilor guvernamentale prevăzute de către acordul de fuziune şi, conform anunţului din 12 aprilie 2019, după aprobarea din partea acţionarilor Bristol-Myers Squibb şi Celgene.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Odată cu finalizarea achiziţiei, în conformitate cu termenii acordului de fuziune, Celgene a devenit o filială deţinută integral de către Bristol-Myers Squibb Company. În baza fuziunii, acţionarii Celgene au primit pentru fiecare acţiune: 1,00 acţiune Bristol-Myers Squibb, 50,00 dolari în numerar fără dobândă şi un drept contingent tranzacţionabil (Contingent Value Right / CVR), care va îndreptăţi posesorul să primească o plată de 9,00 dolari în numerar, dacă se îndeplinesc anumite etape ulterioare de reglementare. Acţiunile Celgene nu se mai tranzacţionează după închiderea bursei de astăzi. În data de 21 noiembrie 2019, acţiunile nou emise ale Bristol-Myers Squibb şi CVRurile vor fi tranzacţionate în cadrul bursei din New York, CVRurile fiind comercializate sub simbolul „BMYRT.”

„Aceasta este o zi importantă pentru Bristol-Myers Squibb, deoarece reunim ştiinţa de top, medicamentele inovatoare şi talentul incredibil al Bristol-Myers Squibb şi Celgene, pentru a crea un lider al companiilor farmaceutice,” a precizat Giovanni Caforio, M.D., Preşedinte şi Director Executiv al Bristol-Myers Squibb. „Împreună cu francizele noastre de top în oncologie, hematologie, imunologie şi boli cardiovasculare, şi una dintre cele mai diverse şi promiţătoare linii de produse aflate în dezvoltare din industrie, ştiu că vom continua să ne îndeplinim viziunea de a transforma vieţile pacienţilor prin ştiinţă şi cercetare. Sunt încântat de oportunităţile pentru angajaţii noştri actuali şi pentru noii colegi pe care îi primim în cadrul companiei, lucrând împreună pentru a oferi pacienţilor medicamente inovatoare.”

De la data anunţării tranzacţiei, pe 3 ianuarie 2019, s-au realizat o serie de progrese concrete în ceea ce priveşte îndeplinirea principalilor indicatori de valoare ai fuziunii, inclusiv: progrese referitoare la brevetul pentru REVLIMID®, aprobarea din partea U.S. Food and Drug Administration (FDA) pentru INREBIC® (fedratinib) în tratamentul anumitor forme de mielofibroză, aprobarea din partea U.S. FDA pentru REBLOZYL® (luspatercept-aamt) în tratamentul anemiei la pacienţii adulţi cu beta talasemie şi depunerea documentaţiei spre aprobare pentru luspatercept şi ozanimod în SUA şi Europa. De asemenea, compania a făcut un progres important şi în ceea ce priveşte planificarea unei integrări de succes. Pentru o perspectivă generală asupra companiei fuzionate şi a etapelor îndeplinite în aşteptarea finalizării tranzacţiei, accesaţi www.bestofbiopharma.com.

Status actualizat cu privire la cesionarea OTEZLA®

Conform informării din 26 august 2019, referitoare la procesul de aprobare a tranzacţiei, Celgene a încheiat acordul de cesionare a drepturilor internaţionale asupra OTEZLA® (apremilast) către Amgen (NASDAQ:AMGN), pentru 13.4 miliarde dolari în numerar, ca urmare a finalizării fuziunii cu Bristol-Myers Squibb. Pe 15 noiembrie 2019, Bristol-Myers Squibb a anunţat decizia Comisiei Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) de a accepta acordul propus, referitor la fuziunea în curs de finalizare a Bristol-Myers Squibb şi Celgene, ceea ce a permis părţilor să încheie fuziunea. Bristol-Myers Squibb aşteaptă ca cesionarea OTEZLA să fie finalizată imediat după încheierea fuziunii şi planifică să prioritizeze utilizarea încasărilor pentru reducerea datoriei.

Programul de răscumpărare accelerată a acţiunilor

Totodată, Bristol-Myers Squibb a anunţat decizia Comitetului Director de a autoriza răscumpărarea a 7 miliarde dolari din acţiunile Bristol-Myers Squibb.

Cu ocazia acestei autorizaţii, Bristol-Myers Squibb a încheiat acorduri de răscumpărare accelerată a acţiunilor (ASR) cu Morgan Stanley & Co. LLC şi Barclays Bank PLC pentru a reachiziţiona, în total, 7 miliarde dolari din acţiunile Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb preconizează că va finanţa această răscumpărare de acţiuni cu numerar disponibil. Aproximativ 80% din acţiunile ce vor fi reachiziţionate în cadrul tranzacţiei vor fi obţinute de Bristol-Myers Squibb pe 27 noiembrie 2019. Numărul total de acţiuni răscumpărate în final sub acest program va fi stabilit odată cu înţelegerea finală şi se va baza pe o reducere asupra preţului mediu ponderat în funcţie de volum a acţiunilor Bristol-Myers Squibb pe durata perioadei de ASR. Bristol-Myers Squibb anticipează finalizarea tuturor răscumpărărilor de acţiuni până la sfârşitul celui de-al doilea trimestru din 2020.

Numiri în comitetul director

Aşa cum a fost anunţat anterior, în legătură cu finalizarea tranzacţiei, Michael Bonney, Dr. Julia A. Haller şi Phyllis Yale s-au alăturat comitetului director al Bristol-Myers Squibb, numărul membrilor comitetului crescând de la 11 la 14. Dl. Bonney şi Dr. Haller au făcut parte din comitetul director al Celgene până la finalizarea tranzacţiei. Cei trei directori noi aduc un set valoros de competenţe şi o experienţă semnificativă, utilă pentru afacerea Bristol-Myers Squibb.

Consultanţi

Morgan Stanley & Co. LLC este consultantul financiar principal al Bristol-Myers Squibb, iar Evercore şi Dyal Co. LLC vor activa de asemenea în calitate de consultanţi financiari ai Bristol-Myers Squibb. Kirkland & Ellis LLP este consilierul juridic al Bristol-Myers Squibb. J.P. Morgan Securities LLC este consultantul financiar principal, iar Citi este consultantul financiar al Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz este consilierul juridic al Celgene.

Despre Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb este o companie farmaceutică internaţională a cărei misiune este descoperirea, dezvoltarea şi oferirea de medicamente inovatoare care ajută pacienţii să învingă boli grave. Pentru mai multe informaţii despre Bristol-Myers Squibb, accesaţi BMS.com sau urmăriţi-ne pe LinkedInTwitterYouTube, Facebook şi Instagram.

Declaraţie-avertisment privind declaraţiile cu caracter previzional (forward-looking statements)

Acest comunicat de presă conţine anumite declaraţii cu caracter previzional, în conformitate cu secţiunea 27A din Legea privind valorile mobiliare din 1933, cu modificările ulterioare, şi cu secţiunea 21E din Legea privind schimbul de valori mobiliare din 1934, cu modificările ulterioare, referitoare, printre altele, la cercetarea, dezvoltarea şi comercializarea produselor farmaceutice, la achiziţionarea Celgene de către Bristol-Myers Squibb („Fuziunea”), la vânzarea în derulare a OTEZLA („Cesionarea” şi împreună cu Fuziunea, „Tranzacţia”) şi la desfăşurarea programului de ASR. Aceste declaraţii pot fi identificate prin utilizarea unor cuvinte precum „ar trebui,” „ar putea,” „are aşteptarea,” „anticipează,” „estimează,” „vizează,” „posibil să,” „proiect,” „consiliere,” „intenţionează,” „planifică,” „consideră,” „va” şi alte cuvinte şi termeni cu sens similar referitoare la orice dezbatere asupra acţiunilor operaţionale sau financiare viitoare, deşi nu toate declaraţiile cu caracter previzional conţin asemenea termeni. Declaraţiile cu caracter previzional mai pot fi identificate şi prin faptul că nu se referă strict la evenimente istorice sau actuale. Aceste declaraţii cu caracter previzional se bazează pe performanţa istorică şi pe aşteptările şi prognozele actuale privind rezultatele financiare viitoare, ţelurile, planurile şi obiectivele Bristol-Myers Squibb şi implică riscuri inerente, ipoteze şi incertitudini ale Bristol-Myers Squibb, inclusiv factori interni sau externi care ar putea întârzia, devia sau modifica oricare dintre cele menţionate mai sus în următorii ani, şi care sunt dificil de prevăzut, pot fi peste puterea de control a Bristol-Myers Squibb şi pot conduce la situaţia în care rezultatele financiare viitoare, ţelurile, planurile şi obiectivele Bristol-Myers Squibb diferă semnificativ faţă de cele formulate sau prevăzute în declaraţii. Astfel de riscuri, incertitudini şi alte aspecte presupun, dar nu se limitează la, utilizarea cu succes de către Bristol-Myers Squibb a încasărilor din cesionare; compania fuzionată va avea o datorie substanţială după finalizarea Tranzacţiei; Bristol-Myers Squibb nu poate atinge sinergiile şi crearea de valori avute în vedere în cadrul Fuziunii; Bristol-Myers Squibb nu poate integra prompt şi eficient afacerea Celgene; timpul şi atenţia conducerii sunt redirecţionate către probleme legate de tranzacţie; întreruperea cauzată de tranzacţie îngreunează menţinerea relaţiilor de afaceri, contractuale şi operaţionale; ratingurile de credit ale companiei fuzionate scad ca urmare a Tranzacţiei; proceduri legale sunt instituite împotriva Bristol-Myers Squibb, Celgene sau împotriva companiei fuzionate; Bristol-Myers Squibb, Celgene sau compania fuzionată nu au capacitatea de a reţine personalul-cheie; iar anunţarea sau consumarea Tranzacţiei şi a programului de ASR are un efect negativ asupra preţului de piaţă al acţiunilor companiei fuzionate sau asupra rezultatelor operaţionale ale acesteia. Nicio declaraţie cu caracter previzional nu poate fi garantată.

Declaraţiile cu caracter previzional din cadrul acestui comunicat de presă trebuie evaluate ţinând cont de numeroasele riscuri şi incertitudini care afectează afacerea Bristol-Myers Squibb şi piaţa, în special cele prevăzute în declaraţia-avertisment şi discuţiile despre factorii de risc din raportul anual al Bristol-Myers Squibb asupra formularului 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, astfel cum acesta a fost actualizat prin rapoartele trimestriale ulterioare asupra formularului 10-Q, rapoartele actuale asupra formularului 8-K şi alte documente ale Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare. Declaraţiile cu caracter previzional cuprinse în cadrul acestui comunicat de presă sunt formulate numai pentru data acestui comunicat de presă şi, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în legislaţia aplicabilă, Bristol-Myers Squibb nu îşi asumă nicio obligaţie să actualizeze sau să revizuiască public orice declaraţie cu caracter previzional, fie ca rezultat al unei informaţii noi, al unor evenimente viitoare, al unor circumstanţe modificate sau în alt mod.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.