Apa Nova Bucureşti, companie responsabilă cu gestionarea resurselor de apă şi canalizare în Municipiul Bucureşti, conform Contractului de Concesiune semnat în 2000, anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2017, către Primăria Municipiului Bucureşti.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Astfel, în data de 29 octombrie 2018, Apa Nova a efectuat, către Primăria Municipiului Bucureşti, plata a 24.459.460 lei - aproximativ 5,3 milioane de euro (la un curs mediu de 4,65 RON/Euro), reprezentând dividendele aferente exerciţiului financiar 2017.

Apa Nova Bucureşti este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 25 de ani, începând cu anul 2000. Contractul, unic în România, asigură un mecanism transparent care obligă la îndeplinirea unor standarde de performanţă foarte bine definite, având la bază un parteneriat public privat între ANB şi Municipalitatea Bucureşti, aflat în top 5, conform clasamentelor efectuate de Banca Mondială, fiind un exemplu de bune practici în domeniu. 

Acţionarii companiei Apa Nova Bucureşti sunt Primăria Municipiului Bucureşti, cu 16,31%, Veolia Eau - Compagne Générale des Eaux, cu 73,69%, respectiv salariaţii companiei, cu 10%, prin Asociaţia ESOP.

În 2017, planul de investiţii a vizat respectarea obligaţiilor contractuale, programele şi protocoalele încheiate cu administraţia locală, urmărindu-se totodată armonizarea cu planul de reabilitare a străzilor din Bucureşti. Valoarea lucrărilor de investiţii realizate a fost de aproximativ 142,2 milioane lei (30,6 milioane de euro).
Unul dintre cele mai recente şi importante proiecte de succes realizate de către Apa Nova Bucureşti, în calitatea de partener al Primăriei Municipiului Bucureşti, a fost amplul proces de reabilitare şi modernizare a ansamblului de fântâni din Piaţa Unirii. Proiectul finalizat în mai puţin de 5 luni a fost lansat în septembrie 2018 în cadrul unui spectacol memorabil de apă, lumini şi foc. „Fântânile Unirea” reprezintă unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume, cu o suprafaţă a apei de 16.200 m², fiind unic prin modul de dispunere. Printr-un proiect investiţional de anvergura, Apa Nova a integrat un sistem tehnologic care permite monitorizarea complet digitală şi controlul fiecărei unităţi individuale din întregul complex de 44 de fântâni independente dispuse pe 1,4 km.

Din 2000, Apa Nova (parte a Grupului Veolia) şi-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea şi distribuţia apei către consumatori, evacuarea apelor uzate şi a apelor meteorice din Municipiului Bucureşti. În cei 18 ani, sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare a fost reabilitat, modernizat şi dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiţii care depăşesc 500 de milioane de euro până în prezent.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.