Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea în sectorul bugetar, adoptată de Guvern în şedinţa de miercuri, reduce disfuncţionalităţile de încadrare în sistemul public, restructurează complet sistemul de salarizare din sănătate şi din educaţie, începând cu luna august, introduce un sistem de premiere bazat pe criterii de performanţă şi înfiinţează registrul general de evidenţă al persoanelor plătite din fonduri publice.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Aproximativ 650.000 angajaţi din sistemul bugetar vor beneficia, din luna august, de înlăturarea inechităţilor salariale, cheltuiala bugetară cu aplicarea noilor măsuri fiind estimată la 873 milioane lei în anul 2016 şi 2,6 miliarde lei în 2017.

Modificările aduse de noul act normativ au în vedere, în principal: reducerea disfuncţionalităţilor de încadrare în sistemul public, restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente, restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna august 2016, introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă şi înfiinţarea registrului general de evidenţă al persoanelor plătite din fonduri publice pentru a avea o evidenţă clară a angajaţilor din sistemul bugetar.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice precizează că reducerea disfuncţionalităţilor de încadrare în sistemul public se va face în mai multe moduri, unul fiind eliminarea inechităţilor de salarizare pentru funcţii egale şi muncă egală în cadrul aceleiaşi unităţi. Acest lucru se va face prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice sau unităţii  pentru toate familiile ocupaţionale, în limita alocărilor bugetare.

În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea diferenţelor de salarizare se va face prin acordarea a 70 la sută din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului. În situaţia în care salariile de bază astfel calculate sunt mai mici, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

 

 

Aproximativ 33.000 de angajaţi din Ministerul Apărării Naţionale vor primi bani mai mulţi

Aproximativ 70 la sută din angajaţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională vor beneficia de prevederile acestei ordonanţe. Astfel, în Ministerul Apărării Naţionale, potenţialii beneficiari, aproximativ 33.000, vor primi, începând cu luna august, 50 la sută din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit, aflată în plată la nivelul anului 2009, respectiv diferenţa de 50 la sută începând cu luna august 2017, potrivit MApN.

Cuantumul soldei de merit se determină prin aplicarea unei cote de 20 la sută asupra soldei de funcţie, aflată în plată la 31 decembrie 2009. În prima etapă, se va acorda 50 la sută din acest cuantum.

"După identificarea sumelor necesare, se vor face demersurile pentru eliminarea şi altor deficienţe, atât în interiorul fiecărei instituţii, cât şi în cadrul familiei ocupaţionale", precizează MApN.

Pentru personalul militar, poliţişti din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii.

 

Un medic primar din serviciul de ambulanţă va avea salariul între 4.371 lei şi 5.443 lei

 

Ordonanţa reglementează şi situaţia  personalului care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

Restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016,  prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente, se va face prin stabilirea unei creşteri suplimentare de aproximativ 10 la sută faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul public de sănătate.

MMFPSPV dă ca exemplu salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice, care  va fi între 2.364 lei şi 2.944 lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical între 1.960 lei şi 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi între 4.371 lei şi 5.443 lei.

“Cuantumul salariilor diferă în funcţie de specializare, grad şi vechime şi este completat cu diferite sporuri. În situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016”, precizează MMFPSPV.

Restructurarea sistemului de salarizare din sănătate se va face şi prin stabilirea tranşelor de vechime în muncă în concordanţă cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, eliminându-se astfel inechităţile salariale pentru toţi cei aproximativ 163.000 de angajaţi din sistemul de sănătate.

Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat  este stabilit la nivelul de 4.749 lei şi se reglemententează situaţia gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază.  

Practic, acestea se vor desfăşura în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă; personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

 

Inechităţile salariale, eliminate pentru aproximativ 280.000 cadre didactice şi personal auxiliar 

În ce priveşte restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, aceasta se va face, începând cu luna august 2016, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente.

De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1 şi 6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 şi 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 şi 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învăţământ între 6 şi 10 ani, salariul de  bază va fi între 2.991 şi 3.465 lei, va creşte gradual, în funcţie de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 lei.

Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se va face şi prin stabilirea unei creşteri suplimentare de aproximativ 10 la sută faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul de învăţământ, iar în situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici sau egale cu acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

“În cazul în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat astăzi (miercuri, n.r.) este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50 la sută din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi 100 la sută începând cu luna decembrie 2017. Se elimină inechităţile salariale pentru aproximativ 280.000 cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământ”, precizează MMFPSPV.

Tot pentru sectorul educaţie se reglementează acordarea indemnizaţiei pentru învăţământul special (15 la sută din salariul de bază), a gradaţiei de merit (25 la sută din salariul de bază), a indemnizaţiei de diriginte (10 la sută din salariul de bază), a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Introducerea sistemului de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă se va face din ianuarie 2017 pentru personalul din sistemul de sănătate şi din ianuarie 2018 pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.  

Astfel, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2 la sută din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condiţiile îndeplinirii condiţiilor de reformă  şi a criteriilor de performanţă.

Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, iar  premiile anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2 la sută din cheltuielile cu salariile, vor putea fi acordate numai după aprobarea condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă prin hotărâre a Guvernului.

Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.