Şcolile doctorale vor avea în regulamentul de funcţionare criterii, proceduri şi standarde obligatorii, printre care proceduri de mediere a conflictelor, modalităţi de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, precum şi reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale, arată un proiect al Ministerului Educaţiei, pus în dezbatere publică, privind Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Proiectul privind Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, stabileşte că o instituţie care organizează cel puţin o şcoală doctorală acreditată sau autorizată provizoriu, potrivit prevederilor legale în vigoare, dobândeşte calitatea de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat - IOSUD.

În cadrul IOSUD pot funcţiona una sau mai multe şcoli doctorale, evaluate individual, pe fiecare domeniu de doctorat în parte, în vederea acreditării.

Potrivit proiectului, fiecare şcoală doctorală posedă un regulament care stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de studii universitare de doctorat în cadrul şcolii doctorale.

Acestea respectă regulamentul şcolii doctorale, elaborat de către consiliul şcolii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective şi a studenţilordoctoranzi, dar şi regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul IOSUD.

Regulamentul şcolii doctorale este avizat prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective şi al reprezentanţilor studenţilor-doctoranzi în Consiliul Şcolii Doctorale.

Regulamentul stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând aspecte precum: admiterea studenţilor doctoranzi;  procedurile privind monitorizarea progresului studenţilor-doctoranzi;  termenii de referinţă asupra relaţiei dintre conducătorul de doctorat şi studentul doctorand, inclusiv drepturile şi obligaţiile fiecăruia şi asupra procesului coordonării;  modalităţile de schimbare a conducătorului de doctorat al studenţilor doctoranzi şi procedurile de mediere a conflictelor;  condiţiile în care un doctorand se poate transfera între şcoli doctorale şi între IOSUD;  condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; asigurarea accesului la resursele de cercetare;  acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale;  mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi.

Acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, potrivit proiectului MENCS, se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii (EQAR), pe baza rapoartelor elaborate de către CNATDCU privind calitatea resurselor umane şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) privind calitatea cercetării.

Acreditarea şi evaluarea periodică a unei şcoli doctorale se realizează pentru fiecare domeniu în parte, pe baza autoevaluării şi a evaluării externe, şi vor viza atât programul de pregătire avansată, cât şi programul de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică.

Procedura de evaluare externă poate fi declanşată doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: furnizorul de educaţie a depus raportul de autoevaluare, elaborat ţinând seama de prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei şi în conformitate cu tabelul de criterii şi indicatori de performanţă, anexă a Metodologiei privind acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii; furnizorul de educaţie face dovada cu acte că a achitat taxa legală pentru activitatea de acreditare/evaluare periodică;  furnizorul de educaţie are programe de studii universitare de master acreditate în domeniul în care doreşte să organizeze studii universitare de doctorat, cu excepţia Şcolii de Studii Doctorale a Academiei Române care, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 şi HG. 681/2011, poate fi IOSUD şi poate organiza programe universitare de doctorat.

Fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componenţa şcolii doctorale pentru care se solicită evaluarea va demonstra îndeplinirea cumulativă a următoarele criterii eliminatorii, printre care  aplicarea prevederilor codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei şi promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului, se mai arată în proiect.

Pentru ca o şcoală doctorală să fie acreditată este necesar ca cel puţin jumătate dintre domeniile pe care le cuprinde să îndeplinească standardele de calitate în vederea acreditării. Raportul de evaluare externă va menţiona explicit termenul de valabilitate a deciziei cu privire la acreditare, respectiv data de la care intră în vigoare şi data la care acesta expiră.

Instituţia are obligaţia de a depune un nou dosar în vederea evaluării cu trei luni înainte de expirarea termenului. În caz contrar, şcoala doctorală intră în lichidare, mai prevede proiectul.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.