O propunere legislativă semnată de mai mulţi parlamentari PSD, depusă la Senat, prevede că familia sau reprezentanţii legali ai copilului cu dizabilităţi, încadrat în grad de handicap grav şi accentuat, să beneficieze de o serie de scutiri de impozite, precum cel pe locuinţă, pe teren sau pe mijlocul auto aflat în proprietate şi după ce copilul împlineşte vârsta de 18 ani.