Scriitorul Nicolae Manolescu, actualul preşedinte şi candidat la alegerile pentru preşedinţia Uniunii Scriitorilor din România, care va avea loc din 11 aprilie, îl acuză pe scriitorul Dan Lungu, unul dintre contracandidaţii săi, de campanie murdară, suspiciuni fără temei, dezinformări sistematice şi ameninţări, mai mult sau mai puţin voalate.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Replica lui Manolescu vine după ce, săptămâna trecută, Dan Lungu a afirmat că pensiile membrilor sunt puse în pericol de actuala conducere a USR, precum şi finanţarea revistelor culturale, şi că "USR are în acest moment cel mai opac mod de administrare a fondurilor şi cea mai proastă imagine publică din istoria ei postdecembristă". 

Nicolae Manolescu şi-a structurat răpunsul pe mai multe puncte, amintind de şedinţa Consiliului USR din 9 martie, la care Dan Lungu nu a participat.

Preşedintele USR îl acuză pe contracandidatul său că a transformat campania de alegeri "într-un veritabil asalt", îndeosebi pe Facebook, răspândind "informaţii false, mergând până la ameninţări". 

Redăm integral, dreptul la replică al preşedintelui USR, Nicolae Manolescu. 

"Conform Statutului, USR organizează o dată la cinci ani alegeri. Pe 9 martie, a avut loc, după cum am comunicat pe site şi în România literară, şedinţa Consiliului USR care a dezbătut şi aprobat măsurile statutare necesare organizării Adunării Generale de alegeri. Totul a fost adus la cunoştinţa Filialelor. Candidaţii la Preşedinţie, cinci la număr, au fost invitaţi împreună cu reprezentanţii lor din Comisia de numărătoare a voturilor la o întâlnire de lucru în care să se stabilească modalităţile de desfăşurare a votului. Doar patru dintre candidaţi s-au prezentat, însoţiţi de reprezentanţii lor, între care eu însumi şi reprezentantul meu. Al cincilea candidat a lipsit fără să anunţe. E vorba de dl Dan Lungu. Nici reprezentanta d-sale, dna Doina Ruşti, n-a fost prezentă.

Lăsând la o parte impoliteţea, absenţa poate părea un detaliu fără semnificaţie. Din nefericire, avea o semnificaţie de care însă nu ne-am dat seama pe loc. Dl Dan Lungu dorea un tratament special! În dispreţ faţă de ceilalţi patru candidaţi (care s-au comportat normal, decent, nepretinzând nicio favoare), inclusiv faţă de mine, ca Preşedinte în exerciţiu până la depunerea mandatului. În ce mă  priveşte, nici eu n-am pretins un regim special, cum n-am făcut-o nici cu ocazia precedentelor alegeri: m-am supus rigorilor candidaturii, mi-am comunicat asemenea tuturor candidaţilor programul (spre deosebire de dl Dan Lungu, care a venit cu noi şi noi idei de câte ori a acordat interviuri, n-am trimis e-mailuri zilnice în Filiale, nici nu m-am întâlnit cu membri USR) şi n-am intrat  niciodată în polemică deschisă pe tema programelor celorlalţi candidaţi. A făcut-o, în schimb, dl Dan Lungu cu asupra de măsură, transformându-şi campania de alegeri într-un veritabil asalt contra conducerii actuale a USR, prin toate mijloacele şi îndeosebi pe Facebook, punând întrebări insidioase, răspândind „informaţii” false, mergând până la ameninţări.

Este motivul pentru care m-am hotărât să folosesc acest drept la replică, în calitate, nu de candidat, ci de Preşedinte al USR. Nu mai e vorba despre mine, ci despre imaginea instituţiei căreia colegi ai mei şi cu mine ne-am devotat, fără a urmări vreun interes personal, neprecupeţind niciun efort. Stabilitatea USR, astăzi, reprezintă dovada peremptorie. Doar o mână de răuvoitori, între care dl Dan Lungu, individ ambiţios, lipsit de scrupule, cred de cuviinţă s-o împroaşte cu noroi.

Dl Dan Lungu va fi uitat că, depunându-şi candidatura, mi-a solicitat o întrevedere, pe care, fireşte, i-am acordat-o, împrejurare în care mi-a declarat că doreşte o „campanie curată”. I-am replicat că toate campaniile de alegeri din USR la care am participat,  simplu membru sau candidat, din 1963 şi până în 2013, cele din regimul trecut inclusiv, au fost curate. Dl Dan Lungu nu s-a ţinut de cuvânt: a reuşit s-o murdărească pe cea din 2018 cum n-au reuşit nici chiar politrucii PCR înainte de 1989.

Suspiciuni, dezinformări şi ameninţări

1. Din bogata „corespondenţă” pe care a întreţinut-o cu conducerea USR în ultima lună, se desprinde o neîncredere ofensatoare a dlui Dan Lungu în capacitatea acesteia de a organiza statutar şi onest alegerile. A solicitat măsuri aberante de securitate a votului, cum ar fi prezenţa la urne a unor bodigarzi. Bănuindu-ne, probabil, de intenţia de a vicia rezultatul. Că mă crede în stare de a proceda incorect, iată o dovadă că nu mă cunoaşte. Nu că aş avea pretenţia. Dar că îşi închipuie că e musai să viciez votul ca să câştig alegerile, iată o dovadă de orgoliu fără măsură. Şi încă: neîncrederea îi are în vedere şi pe membrii USR în general, socotiţi de către dl Dan Lungu numai buni de a fi manipulaţi cu promisiuni deşarte şi cu informaţii pe cât de tendenţioase, pe atât de false. Un exemplu potrivit este chiar Programul dlui Dan Lungu.

Din cele 8 puncte principale, 6 sunt deja îndeplinite în mandatele noastre anterioare, lucru binecunoscut membrilor noştri; un al 7-lea prevede acordarea de personalitate juridică Filialelor (ceea ce Statutul interzice pe bună dreptate, pentru că ar însemna pierderea calităţii de  utilitate publică, aşadar, între altele, a posibilităţii de a primi bani de la stat, şi ar deschide totodată o poartă largă pentru fărâmiţarea sau federalizarea USR, poartă pe care a intrat deja la UAP Alba-Iulia controversatul avocat şi plastician Mârza, târîndu-şi confraţii într-un şir nesfârşit de procese, extinse apoi la USR şi la ANUC!); în fine, un al 8-lea punct prevede reprimirea în USR a celor, în fond, autoexcluşi care au întrunit trei Adunări Generale, din care justiţia a declarat deja ilegale două, şi şi-au ales cu această ocazie altă conducere decât aceea actuală a USR, re-re-cunoscută în instanţă prin sentinţe definitive. Scriitorii consideraţi autoexcluşi fiindcă au ales altă conducere nu sunt cei care au contestat U.S.R. Dovadă că dl Dan Lungu este membru, ca şi alţi contestatari.

2. Cu dezinformarea stă încă şi mai bine dl. Dan Lungu.
O primă problemă care îl macină este legată de banii cheltuiţi de conducerea USR. Am scris bine: cheltuiţi. De felul în care aceşti bani au fost obţinuţi, cu câte eforturi, dl Dan Lungu se dezinteresează suveran. Grija lui e că USR ar fi risipit un milion şi jumătate de euro. Ceea ce nu ştie (sau, lucru şi mai grav, se preface a nu şti) este că fiecare ban public are o destinaţie precisă şi nu poate fi folosit decât în condiţii contractuale extrem de stricte. Jumătate din sumă, de altfel, o reprezintă banii de la buget pentru publicaţii, ordonatorul de credite fiind Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, căruia USR îi transmite decontul cheltuielilor până la ultimul leu, însoţit de documente justificative. (De sume similare beneficiază, în urma demersului USR, şi alte publicaţii din ţară. Câtă exigenţă există în decontarea banilor, ne-a arătat-o dispariţia revistei Cultura, incapabilă să facă faţă birocraţiei cu pricina!). Repartiţia se face pe ANUC, conform unui protocol referitor la numărul şi periodicitatea publicaţiilor. E normal ca un săptămânal ca România literară să primească o sumă mai mare decât cele şapte lunare şi un bilunar, câte are USR. Aici nu încape nicio neregulă. Aflat în corespondenţă cu un fost şi regretabil consilier al unui fost şi regretabil Ministru al Culturii, dl Dan Lungu e sfătuit de acesta să caute nod în papură revistelor USR, care ar fi citite doar de cei care le scriu! Despre importanţa lor vitală pentru viaţa literară şi pentru literatura actuală, niciun cuvânt! 

3. Într-o ordine înrudită de idei, dl Dan Lungu le plânge demagogic de milă Filialelor, pe care Conducerea centrală le-ar defavoriza sub raport financiar. Din nou, dl Dan Lungu nu ştie (sau se preface a nu şti) că Filialele reţin în întregime, pentru cheltuieli proprii, cotizaţiile; că salariile la reviste şi la Filiale sunt plătite, nu din cotizaţii, ci din fondurile centrale, ca şi alte cheltuieli pentru evenimente curente. În plus, din cele 9 publicaţii bugetate, 6 aparţin Filialelor din ţară. Un alt neadevăr prin care dl. Dan Lungu încearcă să obţină voturi. 

4. Un fel de şantaj îl constituie felul în care dl Dan Lungu le-a sugerat membrilor USR, prin e-mail-urile expediate la foc automat sau prin declaraţii mincinoase, că actuala conducere le-ar pune în primejdie pensiile suplimentare. Să nu ne mai jucăm spunând că sunt vorbe în vânt: sugestia cu pricina e o veritabilă imfamie! Nu numai că actuala conducere susţine dintotdeauna pensiile suplimentare, care se acordă din primul nostru mandat, de la Legea nr. 8 / 2006, promovată de noi, nu numai că ele sunt garantate inclusiv în Programul meu, dar cine vorbeşte? Vorbeşte membrul unui partid politic care promovează un proiect de lege prevăzând desfiinţarea tuturor pensiilor speciale, cu excepţia celor pentru militari şi magistraţi! Acum îmi dau seama de ce în Programul dlui Dan Lungu se vorbeşte despre „finanţări suplimentare”, în loc de „pensii”: ca să nu se facă vreo legătură ticăloasă între D.L, membru al USR, şi D.L., membru al... USR. Ca membru de partid politic, dl Dan Lungu se numără printre iniţiatorii unei propuneri legislative, menită să abroge toate pensiile speciale nebazate pe principiul contributivităţii.

5. Între atâtea bazaconii, dl Dan Lungu mai emite una: reproşează actualei conduceri că a risipit banii scriitorilor pe procese intentate...scriitorilor. E vorba, aţi înţeles, de cele 101 procese care au fost intentate USR de către cei câţiva (între 7 şi 27) contestatari, constituiţi într-o USR declarată  ilegală în justiţie, nicidecum de procese intentate contestatarilor de către cei 2600 de membri ai USR recunoscută ca legală de aceeaşi justiţie.   

P.S. Interesul major pentru bani al dlui Dan Lungu e mai vechi. Singura lui relaţie cu Filiala ieşeană din care face parte a constat în trei cereri de bani pentru deplasări în străinătate, bani prevăzuţi într-un program al USR din urmă cu câţiva ani. Din cauza crizei dintre 2009-2012, programul a trebuit abandonat. Precizez că niciun membru al conducerii USR n-a beneficiat de el şi că în ultimii ani USR n-a cheltuit niciun singur euro pentru astfel de deplasări. Eu însumi am venit de fiecare dată de la Paris, cât m-am aflat la UNESCO, pe banii mei.

6. Dl. Dan Lungu n-a ezitat să ameninţe conducerea USR. Las la o parte ameninţările voalate, de tipul şantajului, utilizat în cazurile în care dl Dan Lungu n-a izbutit să obţină titlul de candidat special şi ne-a inundat cu e-mail-uri prin care ne solicita pentru el însuşi tot felul de informaţii pe care le putea găsi pe site-ul USR, în Statut, chiar şi unele care nu erau neapărat destinate publicităţii. Nu e vorba de o curiozitate bolnăvicioasă, ci de intenţia de induce ideea (falsă!) că avem ceva de ascuns, o neregulă sau o fraudă. Ca să nu mai spun că are grijă de fiecare dată când ne scrie să pună întrebările pe Facebook spre a fi citite de toată lumea. Intoxicare, în toată regula!

7. O ameninţare cât se poate de directă, dl Dan Lungu a făcut într-o scrisoare adresată vicepreşedintelui USR, Gabriel Chifu, şi deopotrivă Consiliului din 9 martie. Şi anume, că ne (mă includ şi pe mine, deşi numele meu nu apare în scrisoare) va acţiona în judecată pentru că ne-am referit în şedinţa de Consiliu la anumite „probleme cu justiţia” ale d-sale. Această referire a fost făcută, într-adevăr, ca răspuns la întrebarea unui membru al Consiliului, cu precizarea că atât Gabriel Chifu, cât şi eu, am susţinut aprobarea candidaturii dlui Dan Lungu, sub cuvânt că informaţiile pe care le avem nu sunt oficiale şi că, în orice caz, până va exista o sentinţă definitivă, dacă va exista, dl Dan Lungu se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Informat greşit de către cineva, chiar în timpul şedinţei, dl Dan Lungu a trecut la ameninţări.

Dacă nu s-ar fi umflat în pene şi ar fi economisit ceva minte, dl Dan Lungu nu ne-ar fi obligat ca, pentru orice eventualitate, să încercăm să aflăm cum stau lucrurile dincolo de zvonuri. Am obţinut un Raport al Curţii de Conturi-Iaşi din care rezultă limpede că dl Dan Lungu, director şi ordonator de credite al MNLR Iaşi, a încălcat un număr considerabil de legi, de ordonanţe de guvern şi de alte reglementări printr-un management defectuos şi că i s-au imputat unele sume de bani cheltuiţi fără documente acoperitoare. Aşa s-a ajuns la două procese pierdute de dl Dan Lungu, sentinţele nefiind însă definitive. Are sau nu are dl Dan Lungu „probleme cu justiţia”? E bine de ştiut totodată cine reproşează actualei conduceri a USR nepricepere managerială şi gestiune frauduloasă! Ce încredere să-i acorzi unui om care pretinde că va îndrepta  lucrurile la USR dacă va fi ales? Tot atâta câtă merita când a promis o „campanie curată”, care s-a dovedit, iată, curat murdară. A bon entendeur, salut!". 

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.