Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către LUNGU MIHAELA, Şef Serviciu Fonduri Externe şi Managementul Proiectelor în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, a infracţiunii asimilată faptelor de corupţie, prevăzută de dispoziţiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Astfel, în virtutea atribuţiilor de şef Serviciu, respectiv de manager financiar (16 aprilie 2013 – 09 martie 2016) în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Tulcea”, derulat de Consiliul Judeţean Tulcea, a deţinut informaţii care ar fi putut determina participarea societăţii comerciale S.C. ENERGY GROUP S.R.L. (în cadrul căreia soţul său deţinea calitatea de asociat şi funcţia de administrator) la procedura de achiziţie, respectiv la încheierea ulterioară a contractelor cu Consiliul Judeţean Tulcea.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii temeinice privind săvârşirea de către LUNGU MIHAELA a infracţiunii asimilată faptelor de corupţie folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, prevăzută de dispoziţiile art. 12, lit. b) din Legea nr. 78/2000, sens în care ANI a sesizat DNA – Serviciul Teritorial Constanţa.

Mai mult, pe parcursul derulării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Tulcea”, LUNGU MIHAELA, în calitate de manager financiar în cadrul echipei de proiect, a acordat viza control financiar preventiv propriu la plată a contractului încheiat la data de 21 decembrie 2015 între Consiliul Judeţean Tulcea şi S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A., societate al cărei subcontractant era S.C. ENERGY GROUP S.R.L.

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.