Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a trei funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. RITZINGER ADRIAN BERNHARD,

Funcţionar public de conducere (director executiv) în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila, Judeţul Brăila

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 06 iunie – 28 octombrie 2016, în calitate de director executiv al AJPIS Brăila, a emis 17 decizii, în exercitarea atribuţiilor de Preşedinte al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Judeţului Brăila, prin care a creat un avantaj patrimonial soţiei sale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 79, alin. (1), lit. a) şi lit. c) şi ale alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

2. LUNGU MARIAN,

fost Funcţionar public în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi actual funcţionar public în cadrul Primăriei municipiului Focşani,

Judeţul Vrancea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 noiembrie 2016 – 15 mai 2017 a exercitat simultan

funcţia publică de consilier superior în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi funcţia contractuală de conducere (director) în cadrul Primăriei municipiului Focşani, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

3. MILIŢĂ MARIAN,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Dragoş Vodă,

Judeţul Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2017 – 2018, în exercitarea funcţiei publice de consilier, persoana evaluată şi mama sa, funcţionar public în cadrul aceleiaşi instituţii, au participat în calitate de membri, la mai multe şedinţe ale comisiilor constituite la nivelul primăriei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 79, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă […] .”

· art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte  activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […].”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.