Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 2 aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1.  MOLDOVAN CRISTIAN FLORIN,  fost Inspector antifraudă în cadrul Direcţiei Regională Antifraudă 5 Deva

INCOMPATIBILITATE

În perioada 08 aprilie 2016 – 08 aprilie 2019 a deţinut simultan funcţia de inspector antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva şi o funcţie contractuală în cadrul unei societăţi comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

2.   PÂRVU SIMONA,

fost Funcţionar public (Şef serviciu) în cadrul Ministerului Sănătăţii şi actual Director general la Institutul Naţional de Sănătate Publică

INCOMPATIBILITATE

A deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de conducere (şef serviciu) la Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman (coordonator naţional formare - cod COR 112029 manager, în cadrul Proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern” Cod My SMIS 106519), încasând un venit net în sumă de 20.110 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

3.  GAVRA OVIDIU CORNEL,

Director general al unei societăţi comerciale înfiinţate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea,

Judeţul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii funcţiei de director la S.C. Compania de Apă S.A., încadrat cu contract individual de muncă, o societate în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deţinut calitatea de asociat şi funcţia de administrator, a încheiat cu Primăria Municipiului Oradea un contract de furnizare în data de 20 aprilie 2017, în valoare de 257.897,1 lei, fără T.V.A.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2), coroborate cu art. 93, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

4.  LAZĂR OCTAVIAN FULGER,

Şef de secţie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării funcţiei de şef de secţie, a exercitat atât funcţia de manager, precum şi activităţi aferente acestei poziţii (în intervalul 28 noiembrie 2016 – 22 iunie 2018), cât şi funcţia de administrator (în intervalul 22 noiembrie 2016 – 05 octombrie 2017) al unei societăţi, încălcând astfel dispoziţiile Legii nr. 95/2006.

 

De asemenea, menţionăm faptul că în data de 02 iunie 2020, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi existenţa conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui LAZĂR OCTAVIAN FULGER, întrucât în perioada exercitării funcţiei de Şef de secţie a deţinut, respectiv deţine părţi sociale la două societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, care au stabilit relaţii cu caracter patrimonial cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara (https://bit.ly/2MkhmGD).

5.   JICU PETRE DAMIAN,

Primar al Comunei Prăjeşti,

Judeţul Bacău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

În exercitarea funcţiei de primar a încheiat acte juridice şi a participat la emiterea de acte administrative care au produs, respectiv ar putea produce foloase materiale pentru un afin de gradul II, încălcând astfel dispoziţiile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu dispoziţiile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, Judeţul Bacău, cu privire la posibila încălcare de către JICU PETRE DAMIAN a dispoziţiilor art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017), întrucât în exercitarea atribuţiilor de primar a îndeplinit acte prin care s-au obţinut foloase patrimoniale pentru un afin de gradul II (în temeiul acestor contracte şi acte adminstrative, societatea în cadrul căreia afinul avea calitatea de unic asociat şi administrator a încasat suma de 114.710,28 lei).

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „conflict de interese penal”, respectiv „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017).

6. BERLESCU IULIAN,

Primar al Comunei Berleşti,

Judeţul Gorj

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, cu privire la posibila încălcare de către BERLESCU IULIAN, Primar al Comunei Berleşti, Judeţul Gorj, a dispoziţiilor art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

 

Astfel, în calitate de primar a emis o dispoziţie în data de 10 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind sporul pentru condiţii vătămătoare şi acordarea sporului în cuantum de 15% din salariul de bază angajaţilor primăriei, în baza căreia şi-a creat un avantaj de natură patrimonială, la care nu era îndreptăţit, conform prevederilor legale.

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

7.  SANDU MIHĂIŢĂ,

Primar al Comunei Frăsinet,

Judeţul Călăraşi

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deţinerii mandatului de primar a semnat, în data de 04 februarie 2019, Dispoziţia şi Contractul individual de muncă privind încadrarea soţiei acestuia într-o funcţie contractuală de execuţie în cadrul Primăriei şi a avizat Fişa postului prin care au fost stabilite atribuţiile de serviciu ale soţiei sale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

8.  BRATU ADRIAN,

Consilier Local al Comunei Nicolae Bălcescu, Judeţul Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat şi votat în data de 11 aprilie 2019 la adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local, având un interes personal patrimonial în situaţiile dezbătute.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi cu dispoziţiile art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

9.  NEGOIŢĂ ŞTEFAN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Independenţa, Judeţul Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 13 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin care s-a aprobat crearea unui post de consilier personal cu contract individual de muncă, pe durata mandatului primarului, post care începând cu data de 17 iulie 2017 este ocupat de persoana evaluată.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

10.  MOGA SONIA-CARMEN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Oarja, Judeţul Argeş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 iunie 2016 – 08 februarie 2019 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NEGOIŢĂ ŞTEFAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute la art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (…) c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv.”;

· art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

· art. 93, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.”;

· art. 94, alin. (2), lit. a şi lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; (...) c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public.”;

· art. 178, alin. (1), lit. c) şi lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (...) c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate; (...) g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”;

· art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (...) (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”;

· art. 75 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv (...).”;

· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019), potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.”;

· art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv (...)”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.