În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email
  1. Reglementare

Proiectul regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea consultării publice (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, în vederea consultării publice, timp de 10 zile);

Norma privind aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli care nu pot fi evidenţiate direct asupra activităţii de asigurări generale sau a celei de asigurări de viaţă (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

  1. Supraveghere

Aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj D.H. Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L., precum şi radierea acesteia din Secţiunea I şi trecerea în Secţiunea II a Registrului intermediarilor principali.                       

  1. Autorizare

Autorizarea domnului Zoescu Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A.;

Autorizarea, la solicitarea S.A.I. Globinvest S.A., a Fondului Privat Comercial în calitate de Fond de Investiţii Alternative destinat Investitorilor de Retail (FIAIR) deschis, de tip diversificat şi înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creştere în vederea majorării capitalului social al societăţii Metalica S.A. Oradea;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Autorizarea modificării Declaraţiei privind politica de investiţii pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.