Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR) implementează la nivel naţional, pe o perioadă de 12 luni (27 iunie 2018 – 26 iunie 2019), Proiectul „Legislaţie actualizată pentru un comerţ calitativ cu produse agroalimentare” – ID proiect 111846/Cod Sipoca 165. Valoarea totală eligibilă aproiectului este 843.158 Lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 693.954,33 lei. Obiectivul general al Proiectului este formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea îmbunătăţirii activităţilor de comerţ cu produse agroalimentare din România.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

În data de 19 iunie a.c. am organizat la Bucureşti Conferinţa de închidere a proiectului, la care au participat 50 de invitaţi, reprezentanţi ai unor asociaţii profesionale partenere (din domeniile producerii berii şi vinului, transportului, comerţului, protecţiei consumatorilor, mediatorilor etc), precum şi reprezentanţi ai Parlamentului (senator Barna Tanczos, deputat Dănuţ Păle) şi ai Guvernului României (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Economiei), Institutul Naţional de Statistică, Institutul de Economie Agrară, distribuitori de bunuri de larg consum.

În cadrul Conferinţei am prezentat rezultatele Proiectului: au fost formulate 53 de propuneri de modificări legislative în 14 acte normative, aflate în curs de diseminare la autorităţile publice locale, Parlamentul şi Guvernul României.

Concluziile Conferinţei:

 • Necesitatea dialogului între actorii implicaţi în filiera produsului agroalimentar şi legiuitorul naţional, având ca obiectiv îmbunătăţirea mediului economic prin transpunerea propunerilor elaborate de Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România în iniţiative legislative în toamna acestui an.
 • Domnul Augustin Hagiu, Preşedintele Federaţiei Române a Operatorilor de Transport, a arătat că este obligatoriu ca, în vederea acordarii avizelor de construcţie sau de funcţionare a supermagazinelor şi centrelor comerciale, autorităţile publice locale să îşi întemeieze decizia administrativă pe studii de impact reale privind zona de atracţie şi de generare de trafic.
 • Domnul deputat Dănuţ Păle a subliniat două elemente esenţiale în procesul de transpunere a propunerilor ACDBR în iniţiative legislative: dialogul constructiv între actorii implicaţi şi necesitatea analizei comparative între propunerile de modificări rezultate în Proiect şi legislaţia similară din alte state membre ale Uniunii Europene.
 • Domnul senator Barna Tanczos a susţinut că, suplimentar iniţiativei legislative, este necesară şi utilă înfiinţarea în cel mai scurt timp de către Parlament a unei Comisii de anchetă a modului de autorizare şi dezvoltare a supermagazinelor în România.

Principalele propuneri de modificări legislative iniţiate de ACDBR:

 • Definirea distribuţiei de bunuri de larg consum ca sector economic;
 • Implicarea activă şi responsabilă a autorităţilor publice locale în stabilirea strategiei de dezvoltare a reţelei de distribuţie, cu accent pe promovarea produselor agroalimentare locale;
 • Crearea unei legislaţii “transversale” la nivel naţional de reglementare a accesului, a regimului parcării şi a regimul orar al aprovizionării vehiculelor de transport marfă în unităţile administrativ teritoriale;
 • Amplasarea structurilor de vânzare cu suprafaţă mai mare de 400 m.p. se va face exclusiv în teritoriul periurban;
 • Crearea posibilităţii ca distribuitorii de bunuri să aibă acces la de programe operaţionale cu finanţare europeană.

Justificarea necesităţii adoptării modificărilor legislative propuse de ACDBR pentru dezvoltarea distribuţiei autohtone de bunuri:

 • Diminuarea suprafeţelor de depozitare şi comercializare cu ridicata şi cu amănuntul ale distribuţiei tradiţionale de bunuri;
 • Creşterea gradului de dependenţă a producătorilor autohtoni de comerţul realizat de supermagazine;
 • Nesustenabilitatea multora dintre investiţiile în domeniul producţiei de bunuri agroalimentare, generată de lipsa de acces la piaţa de desfacere;
 • Creşterea galopantă a dependenţei pieţei de consum naţionale de produse non autohtone;
 • Scăderea numărului de locurilor de muncă în domeniul comerţului tradiţional şi implicit creşterea presiunii economice, bugetare şi sociale.

Ovidiu GHEORGHE

Preşedinte

www.acdbr.ro/proiect-poca/

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.