Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, că Primăria nu are banii necesari pentru a achita suma de 115 milioane de euro pe care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că trebuie să o plătească omului de afaceri Costică Constanda. "Toată această epopee pentru care noi trebuie astăzi să plătim, aş spune chiar că plătim oalele sparte de alţii, a început în anul 2003", a spus Firea.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

"Ieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat o hotărâre irevocabilă în urma căreia Municipiul Bucureşti ar urma să-i plătească omului de afaceri Costică Constanda suma de 115 milioane de euro, din care 69 de milioane de euro costul terenului din Satul Francez, iar restul sumei reprezintă dobânzi şi sume accesorii. Toată această epopee pentru care noi trebuie astăzi să plătim, aş spune chiar că plătim oalele sparte de alţii, a început în anul 2003 atunci când primarul general de la acea dată, domnul Traian Băsescu, a semnat o dispoziţie prin care două familii care avuseseră proprietate în trecut în zona Satului Francez, practic, li se reconstituise dreptul de proprietate în Parcul Bordei", a declarat, miercuri, Gabriela Firea.

Ea a amintit că omul de afaceri Costică Constanda este cel care a reprezentat cele două familii, Lincaru şi Tudor, iar ulterior a achiziţionat drepturile litigioase. Firea a adăugat că în 2007 Consiliul General a refuzat să aprobe PUZ pentru construirea unui complex rezidenţial în Parcul Bordei cu clădiri de 5 etaje.

"Nu avem aceşti bani, Primăria Capitalei are mari probleme financiare. Aşa cum ştiţi, în cea mai recentă şedinţă de Consiliu General, noi am luat o aprobare de la consilieri să ne împrumutăm cu 100 de milioane de euro, deci vedeţi că este aproape aceeaşi sumă, pentru a achita plata la gaze, o plată pe care o avem la Elcen şi Elcen la Romgaz. Deci această sumă nu există, nu putem să facem plata. Într-adevăr, după ce vom primi motivarea şi vom vedea exact ce scrie în aceasta, probabil că decizia - este clar că trebuie să respectăm decizia Înaltei Curţi, dar avocaţii noştri probabil că vor intra în relaţie cu avocaţii omului de afaceri Costică Constanda pentru o executare amiabilă, în condiţiile legii. Avem în ajutor, în sprijinul nostru, o ordonanţă de urgenţă nr 22 din 2002 care explică care este modalitatea de plată atunci când trebuie executată o datorie pe care o are o instituţie publică. În calculul sumelor care vor fi plătite eşalonat se va ţine cont de datoriile care trebuie plătite urgent pentru funcţionarea instituţiei", a explicat Firea.

Potrivit acesteia, suma de 115 milioane de euro înseamnă 20% din bugetul pe un an al Municipiului Bucureşti.

Conform aceleiaşi decizii ale ICCJ, Constanda trebuie să restituie Municipiului Bucureşti un teren în Satul Francez în suprafaţă de 28.500 mp şi construcţiile edificate pe acesta.

"Având în vedere dificultăţile financiare cu care se confruntă în această perioadă Primăria Capitalei, vom iniţia discuţii cu Costică Costanda pentru executarea pe cale amiabilă a deciziei, în conformitate cu prevederile OUG 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Menţionăm însă că dl Costanda are obligaţia, potrivit deciziei, să înapoieze Municipalităţii terenul liber de sarcini. Încă de anul trecut, a fost consemnată suma de aproximativ 10 milioane euro într-un cont de cauţiune, pe care probabil Costanda îl va executa în perioada imediat următoare. De asemenea, se vor analiza care sunt cele mai bune modalităţi pentru a recupera prejudiciul", a mai spus Firea.

Potrivit Primăriei Capitalei, în septembrie 2003, primarul general Traian Băsescu a semnat două decizii prin care i-a împroprietărit pe Lincaru Eugen şi Tudor Dumitru cu un teren-zonă verde, cunoscut ulterior ca Parcul Bordei, în schimbul unui alt teren pe care aceştia îl revendicaseră şi care se afla în Satul Francez. Ulterior, Costică şi Maria Constanda au cumpărat de la cele două persoane drepturile litigioase asupra Parcului Bordei şi au solicitat Consiliului General emiterea unui PUZ care să le permită construirea în acea zonă verde a unui complex rezidenţial.

Solicitarea acestuia a fost refuzată, Consiliul General al Municipiului Bucureşti motivând că potrivit Planului Urbanistic General acel teren are destinaţie de spaţiu verde.

În consecinţă, Costică şi Maria Constanda s-au adresat instanţei, argumentând faptul că dreptul la proprietate le este afectat de refuzul CGMB.

În iunie 2007, când primar general era Adriean Videanu, Curtea de Apel a confirmat decizia Tribunalului Bucureşti prin care CGMB a fost obligat să aprobe PUZ-ul solicitat de Costică Constanda şi obliga Primăria Capitalei să-i plătească daune de 17 milioane euro.

Cu toate acestea, în luna octombrie a aceluiaşi an, Guvernul publică un OUG (114/2007) prin care se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi, inclusiv private. În consecinţă, OUG împiedică punerea în aplicare a deciziei Curţii de Apel Bucureşti, Parcul Bordei ar fi rămas parc, iar Primăria Capitalei ar fi trebuit să plătească penalităţile de 17 milioane euro.

În octombrie 2007, primarul general Adriean Videanu semnează un acord între PMB şi soţii Constanda, prin care PMB primeşte Parcul Bordei în schimbul Satului Francez. Contractul avea ca obiect schimbarea proprietăţii asupra imobilelor "Satul Francez" – care trece în proprietatea soţilor Constanda şi "Parcul Bordei" – care trece în proprietatea Municipalitătii (fiind ulterior inclus în domeniul public al Municipiului Bucureşti). De asemenea, PMB se obligă să acorde soţilor Constanda anumiţi coeficienţi urbanistici în Satul Francez (CUT 3,5, înălţime maximă P+5 = 21 m), iar soţii Constanda renunţă la daunele de 17 milioane euro.

Contractul de schimb cu sultă este aprobat prin HCGMB nr. 5 din 17 ianuarie 2008, precizează Primăria Capitalei.

În 2009, când primar general era Sorin Oprescu, soţii Constanda propun CGMB un Plan Urbanistic Zonal pentru Satul Francez cu (Coeficientul de utilizare a terenului) de 3,5 dar cu o înălţime mai mare, 28 metri. Planul Urbanistic Zonal este respins în două şedinţe, a treia oară nefiind discutat din lipsă de cvorum.

În ianuarie 2010, soţii Constanda se adresează Tribunalului Bucureşti reclamând ca Municipalitatea nu şi-a respectat contractul, în sensul că CGMB nu a emis PUZ-ul solicitat de soţii Constanda. Prin cererea de chemare în judecată Costică Constanda şi Maria Constanda au cerut desfiinţarea contractului de schimb cu PMB din martie 2008 şi obligarea PMB a plătii contravalorii terenului aferent Parcului Bordei (145.391.279 Euro şi 79.484.625 lei) care între timp fusese inclus în domeniul public al Bucureştiului cu destinaţia de parc.

În sumele cerute de familia Constanda erau incluse şi despăgubirile pe care Costică Constanda le-a pretins ca urmare a faptului că prin decizia 1146/21.06.2007 Curtea de Apel Bucureşti a obligat CGMB în mod irevocabil la acoperirea prejudiciului pentru neemiterea PUZ în Parcul Bordei (la acea dată proprietatea dlui Constanda).

Prin HCGMB nr. 350 din 17 decembrie 2010, CGMB aprobă Planul Urbanistic Zonal solicitat de soţii Constanda pentru Satul Francez.

În anul 2011, Tribunalul Bucureşti a admis cererea formulată de soţii Constanda, dispunând desfiinţarea contractului de schimb între PMB şi aceştia, obligând PMB să plătească sumele de:

-109.216.400 euro reprezentând contravaloarea terenului Parcului Bordei

-6.417.669 euro reprezentând sultă achitată de reclamanţi prin contractul de schimb

-29.757.210 euro reprezentând despăgubiri şi 79.484.625 lei reprezentând dobândă legală aferentă sumelor indicate anterior, calculată pentru perioada aprilie 2008-decembrie 2009.

Totodată, instanţa de judecată a respins cererea conexă formulată de către Municipiul Bucureşti reprezentat de Primarul General prin care a fost solicitată constatarea nulitătii absolute parţiale a contractului de schimb cu sultă, în ceea ce priveşte clauza cuprinsă în art. 6.8.

PMB a formulat apel împotriva sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Bucureşti.

În anul 2013, Curtea de Apel Bucureşti admite din nou cererea familiei Constanda de desfiinţarea a contractului de schimb. Reamintim că acel contract avea ca obiect schimbarea proprietătii asupra imobilelor "Satul Francez" – care trece în proprietatea soţilor Constanda şi "Parcul Bordei" – care trece în proprietatea Municipalitătii (fiind ulterior inclus în domeniul public al Municipiului Bucureşti), repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii acestui contract, şi obligă PMB să plătească următoarele sume:

-109.216.400 Euro, reprezentând contravaloarea parcului Bordei precum şi dobândă legală aferentă acestei sume, începând cu data introducerii acţiunii – 20.08.2010 pană la data plătii efective a sumei;

-6.417.669 Euro, reprezentând sultă achitată de Constanda Costică şi Constanda Maria precum şi la dobândă legală aferentă acestei sume, începând cu luna aprilie 2008, pană la data plătii efective a sumei.

De asemenea, familia Constanda a fost obligată la restituirea în deplină proprietate şi posesie către PMB a terenului din Satul Francez.

Recursul s-a judecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care, prin decizia 313/2013 a trimis cauza spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti.

În rejudecare, (anul 2018) Curtea de Apel Bucureşti a dispus:

-Schimbă sentinţa apelată nr. 16546/27.09.2012 în sensul că respinge, ca neintemeiată, acţiunea formulată de reclamantul Municipiul Bucureşti reprezentat de Primarul General al Municipiului Bucureşti vizând nulitatea clauzei 6.8 din Contract.

-Obligă PMB să plătească către Costică şi Maria Constanda a contravalorii terenului din Parcul Bordei-de 69.312.000 euro, în echivalent în lei la data plătii, la care se adaugă dobândă legală aferentă acestei sume, începând cu data introducerii acţiunii – 20.01.2010 pană la data plătii efective a sumei.

-Obligă PMB la plată către Constanda Costică şi Constanda Măria a dobânzii legale aferente sumei de 6.417.669 euro la plată căreia a fost obligat cu titlul de sultă (prin sentinţă nr. 1309/05.07.2011, începând cu data introducerii acţiunii – 20.01.2010 pană la data plătii efective a sumei).

-Respinge că neîntemeiată cererea familiei Constanda privind acordarea despăgubirilor în cuantum de 29.757.210 Euro.

-Îi obligă pe Constanda Costică şi Constanda Măria să restituie în deplină proprietate şi posesie către PMB a Satului Francez (teren în suprafată de 28.500 mp şi construcţiile edificate pe acesta).

-Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile nr. 1309/05.07.2011.

Deşi instanţa de apel după casare a admis cererea de desfiinţare a contractului de schimb dintre Municipiul Bucureşti soţii Constanda, suma care a fost acordată reclamanţilor de către instantă a fost diminuată semnificativ, că urmare a expertizelor efectuate în dosar, cu cca 69,7 milioane euro şi respectiv 79,4 milioane lei. De asemenea, soţii Constanda au fost obligaţi la rândul lor să restituie municipalitătii Satul Francez, imobil ce constă în teren de 28.500 mp în zonă de nord a oraşului şi clădirile edificate pe acesta.

Marţi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins irevocabil recursul Municipiului Bucureşti, PMB fiind obligată să plătească sumele stabilite de Curtea de Apel, iar soţii Constanda să restituie Satul Francez către municipalitate.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.