Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), care din acest an va analiza şi sesizările de plagiat în doctorate, are un nou regulament de organizare şi funcţionare. Acesta prevede numirea membrilor de ministrul Educaţiei pentru patru ani, cu posibilitate de revocare numai la propunerea motivată a consiliului, precum şi remunerarea membrilor. Selecţia noilor membri are loc în aprilie.