Directorul general al Apa Nova Mădălin Mihailovici afirmă, referindu-se la avaria majoră produsă anul trecut în centrul Capitalei, că au fost reduse avariile cu pierdere de apă cu 73,03%, iar timpul mediu de intervenţie este de aproximativ 30 de minute chiar şi în cazurile complexe. Directorul general al Apa Nova anunţă că până în prezent au fost făcute investiţii de 693 milioane de euro în modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare, subliniind că bugetul va fi redirecţionat către proiecte de înlocuire şi reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi canalizare (2,4 milioane euro), precum şi către reabilitarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice şi a staţiilor de pompare (2,2 milioane euro). ”Apa de la robinetele bucureştenilor a fost, este şi va rămâne 100% potabilă şi de înaltă calitate”, dă asigurări Mihailovici.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Care sunt principalele provocări pe care le întâmpină sectorul furnizării apei şi canalizării şi cum intenţionează Apa Nova să le gestioneze?

Mădălin Mihailovici: Principalele provocări cu care se confruntă sectorul furnizării apei potabile şi serviciilor de canalizare derivă în general dintr-o combinaţie complexă de factori, inclusiv schimbări climatice, creştere urbană rapidă, infrastructură învechită şi cerinţe legislative tot mai stricte în domeniul mediului. Pentru a le gestiona eficient, compania Apa Nova a adoptat o abordare proactivă, prin investiţii masive în tehnologii, dar şi în resursa umană.

Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul sănătății dentare. Parteneri: Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a)

În paralel, în ultimii ani, ca operator strategic într-un domeniu esenţial pentru locuitorii Bucureştiului, ne-am confruntat şi cu o rată accelerată a inflaţiei, care a exercitat şi exercită presiuni semnificative asupra costurilor materialelor, combustibililor şi forţei de muncă. Gestionarea acestui fenomen este esenţială pentru menţinerea echilibrului între calitatea serviciilor livrate şi costurile asociate. Pentru a aborda această provocare, am implementat strategii agile care au inclus identificarea alternativelor de furnizori pentru utilaje şi materiale, reevaluarea proceselor de aprovizionare şi logistică şi chiar înlocuirea unor echipamente sau tehnologii utilizate pentru a maximiza eficienţa şi continuitatea lucrărilor noastre.

În plus, ne-am confruntat cu întârzieri în obţinerea avizelor necesare pentru unele proiecte, iar gestionarea acestor aspecte administrative a necesitat colaborare şi comunicare strânsă cu autorităţile competente.

Anul trecut, în luna iulie, o avarie majoră la o conductă a dus la restricţionarea traficului în centrul Capitalei. Mai există riscul unor astfel de incidente? Cum aţi caracteriza starea reţelei de distribuţie de apei potabile din Bucureşti?

Mădălin Mihailovici: Ne străduim, prin investiţii masive în lucrări de modernizare şi extindere, să gestionăm eficient infrastructura de apă potabilă şi de canalizare şi să înlocuim cât de mult posibil din reţeaua veche, însă, în ciuda măsurilor preventive, a investiţiilor şi a eforturilor noastre constante, există întotdeauna un anumit grad de risc asociat cu sistemul complex pe care îl gestionăm. 

Până în prezent, am reuşit să înlocuim 418,6 kilometri din reţeaua veche de apă potabilă şi peste 95,7 kilometri din reţeaua veche de canalizare, am redus avariile cu pierdere de apă cu 73,03% şi timpul mediu de intervenţie la avarii în sistemul de furnizare a apei potabile cu nu mai puţin de 90,71%. Sunt eforturi substanţiale pe care le facem pentru a menţine calitatea şi fiabilitatea serviciilor pe care le oferim comunităţii noastre. Şi trebuie menţionat şi că echipa noastră de profesionişti, formată din aproape 2.000 de oameni la nivelul Bucureştiului, este mobilizată în permanenţă pentru a interveni rapid şi eficient în situaţii de urgenţă, cum ar fi avariile, ploile abundente sau inundaţiile. Timpul mediu de intervenţie este de aproximativ 30 de minute chiar şi în cazul intervenţiilor complexe.

Ce investiţii majore a făcut Apa Nova în ultimii ani în modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare?

Mădălin Mihailovici: De la preluarea concesiunii, Apa Nova, o companie Veolia, şi-a concentrat eforturile pe modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Bucureşti, într-o demonstraţie clară a angajamentului faţă de calitatea serviciilor şi faţă de populaţia din Capitală. 

Investiţiile majore efectuate au reprezentat piloni fundamentali în această evoluţie remarcabilă. Cu un total de 693 milioane de euro investiţi până în prezent, am realizat progrese semnificative în optimizarea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare. Până în 2023, am reuşit extinderea reţelei de apă potabilă cu 255,6 kilometri de conducte şi a sistemului de canalizare cu alţi 250 de kilometri. Prin aceste măsuri, am asigurat nu doar o funcţionare fiabilă a sistemului, ci şi o adaptare la standardele europene de calitate şi eficienţă. Toate acestea, în timp ce am menţinut constant tarifele practicate printre cele mai mici din România.

Iar rezultatele acestor investiţii nu au întârziat să apară. Performanţele operaţionale înregistrate au fost reflectate în nivelul crescut de satisfacţie a clienţilor, care a ajuns la 80,27% în 2023, comparativ cu 46% la începutul concesiunii. 

Aţi recomanda bucureştenilor sa bea apă de la robinet?

Mădălin Mihailovici: Absolut, în orice moment. Apa de la robinetele bucureştenilor a fost, este şi va rămâne 100% potabilă şi de înaltă calitate. 

Le recomandăm bucureştenilor să bea cu încredere apa de la robinet, întrucât aceasta este supusă unui proces riguros de asigurare şi monitorizare a calităţii, ce respectă  prevederile legislative în vigoare. În Bucureşti, supraveghem continuu calitatea apei potabile, printr-un sistem de monitorizare activ 24 de ore din 24, iar echipa noastră de specialişti efectuează zilnic prelevări de probe din 55 de puncte fixe, acoperind întregul teritoriu al Capitalei. Aceste probe sunt supuse unui proces exhaustiv de analiză, totalizând peste 6.000 de teste anual prin care sunt monitorizati peste 120.000 de parametri de calitate ai apei potabile. Analizele sunt detaliate şi acoperă parametri fizico-chimici şi microbiologici, în conformitate cu prevederile legislative privind calitatea apei potabile, respectiv Ordonanţa nr. 7/2023.

Ca urmare a tuturor acestor eforturi de monitorizare intensivă, putem asigura comunitatea că apa de la robinetele lor este potabilă şi sigură pentru consum. 

Care sunt planurile Apa Nova pentru continuarea investiţiilor în infrastructura de apă şi canalizare în 2024? Există anumite proiecte sau iniţiative prioritare pe care le aveţi în vedere?

Mădălin Mihailovici: Apa Nova s-a angajat ferm să menţină un ritm susţinut de modernizare şi îmbunătăţire a reţelelor existente. Având în vedere sumele alocate, estimăm că proiectele de modernizare vor beneficia de aproximativ 8 milioane euro. Bugetul va fi redirecţionat către proiecte de înlocuire şi reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi canalizare (2,4 milioane euro), precum şi către reabilitarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice şi a staţiilor de pompare (2,2 milioane euro). În cadrul acestor proiectele de modernizare, sunt incluse şi obligaţiile prevăzute în Actul Adiţional 10, preluate în Actul Adiţional nr. 11, cu estimări de investiţii în valoare de aproximativ 3,3 milioane euro pentru anul curent. Aceste proiecte vizează în principal înlocuirea conductelor de azbociment, reabilitarea fântânilor şi modernizarea staţiilor de pompare din pasajele subterane.

Pentru proiectele de investiţii incluse in Noul Program Investiţional Obligatoriu (NPIO), am alocat un buget de 29,2 milioane euro, astfel:

- 3,6 milioane de euro pentru reducerea riscului la inundaţii în zonele centrale şi depresionare;

- 11,35 milioane de euro pentru proiecte de redimensionare a reţelelor principale de alimentare cu apă potabilă şi canalizare;

-14,25 milioane euro pentru proiecte de extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare conform programelor de investiţii ale PMB.

De asemenea, pe lângă proiectele din cadrul NPIO, avem în vedere şi alte proiecte de extindere a reţelelor de apă şi canalizare, pentru care am alocat aproximativ 1 milion de euro. Aceste investiţii vor susţine atât extinderea reţelei de apă potabilă, cu o alocare de aproximativ 0,35 milioane euro, cât şi a reţelei de canalizare cu aproximativ 0,65 milioane de euro.

În paralel, în cadrul programului de dezvoltare durabilă, pentru anul 2024, ne propunem să investim aproximativ 1,8 milioane euro în domeniul protecţiei mediului, cu accent pe producţia de energie regenerabilă, consolidând astfel angajamentul nostru faţă de sustenabilitate şi evidenţiind direcţia strategică către o operarare ecologică.

În plus, vom continua şi în acest an modernizarea parcului de contoare, înlocuind echipamentele de măsură non-smart, proiect pentru care am alocat un buget de 2,2 milioane euro.

Cum vedeţi rolul inovării şi noilor tehnologii în îmbunătăţirea eficienţei şi sustenabilităţii operaţiunilor Apa Nova?

Mădălin Mihailovici: Rolul inovării şi noilor tehnologii în îmbunătăţirea eficienţei şi sustenabilităţii operaţiunilor Apa Nova, o companie Veolia, este esenţial pentru atingerea obiectivelor noastre de performanţă şi responsabilitate ecologică. De altfel, cea de-a doua ediţie a barometrului global al transformării ecologice, realizat de Veolia, relevă faptul că 66% dintre locuitorii lumii consideră că inacţiunea ecologică ar avea un cost mai mare decât acţiunea. Acest sentiment ne impulsionează să depunem eforturi semnificative la nivel local pentru a ne îmbunătăţi constant operaţiunile.

Implementarea sistemului de telegestiune LERNE, o aplicaţie de tip SCADA, a reprezentat un pas major în consolidarea capacităţii noastre de monitorizare precisă şi eficientă a instalaţiilor tehnologice din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Bucureşti. La sfârşitul anului 2023, gestionam 30.957 de parametri transmişi din 767 de locaţii, oferind astfel o transparenţă şi o capacitate de răspuns operaţional fără precedent. 

În plus, sistemul SCADA WinCC furnizează un cadru modern şi flexibil pentru monitorizarea reţelelor noastre, accentuând interfaţa grafică personalizabilă, securitatea informatică şi capacitatea extinsă de raportare. Aceste caracteristici ne permit să răspundem eficient cerinţelor actuale. 

Ce strategii şi iniţiative implementează Apa Nova pentru a promova conservarea apei şi gestionarea eficientă a resurselor în cadrul comunităţilor servite?

Mădălin Mihailovici: Prin intermediul programului de investiţii, ne-am angajat ferm să reducem exploatarea şi utilizarea resurselor naturale epuizabile, utilizând o abordare responsabilă şi durabilă. Rezultatele concrete ale acestor eforturi sunt remarcabile: am reuşit să reducem cantitatea de apă brută preluată şi consumată din resurse naturale 69,27% în 2023, comparativ cu nivelul din 2001. 

În plus, angajamentul nostru faţă de gestionarea eficientă a resurselor se reflectă în performanţele operaţionale exemplare pe care le-am înregistrat de la preluarea concesiunii şi până în prezent. 

Prin reducerea consumului de apă brută cu 69,27%, reducerea pierderilor de apă potabilă cu nu mai puţin de 84,83%, creşterea capacităţii de producţie a apei potabile cu 22,22%, reducerea avariilor cu pierdere de apă cu 73,03% şi creşterea randamentului sistemului cu 27,49%, ne-am consolidat poziţia în piaţă. 

 Cum integrează Apa Nova conceptele de economie circulară şi sustenabilitate în activităţile sale zilnice şi în strategiile pe termen lung?

Mădălin Mihailovici: Pentru a reduce impactul asupra mediului şi pentru a optimiza resursele energetice, am implementat proiecte de eficienţă energetică în anul 2023, prin montarea de panouri fotovoltaice în locaţii-cheie precum staţiile de pompare Nord, Sud, Grozăveşti, staţia de repompare Băneasa, staţia de tratare Roşu, sediul Apa Nova Bucureşti - Vitan şi staţia de pompare apă industrială Pantelimon. Aceste iniţiative, care au implicat o investiţie considerabilă de 7,7 milioane de euro, vor genera aproximativ 10.547 MWh/an de energie electrică, contribuind semnificativ la creşterea independenţei energetice a infrastructurii noastre.

În paralel, am implementat măsuri suplimentare de reducere a consumului de energie electrică, prin modernizarea iluminatului exterior, achiziţionarea de maşini electrice şi instalarea staţiilor de încărcare. Rezultatele acestor eforturi au fost remarcabile, înregistrând o scădere semnificativă a consumului specific de energie electrică pe metru cub de apă tratată, cu o reducere de aproximativ trei ori faţă de nivelurile din anul 2002.

De asemenea, Staţia de Epurare a Apelor Uzate Glina a înregistrat în anul 2023 un nivel de autonomie energetică impresionant, de 69,98%, reprezentând un pas semnificativ în direcţia reducerii dependenţei de sursele tradiţionale de energie.  

(Material susţinut de Apa Nova)

 
viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.