Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, informează Administraţia Prezidenţială. Actul normativ oferă consumatorilor posibilitatea de a instala contoare inteligente şi individuale. „În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit”, arată legea promulgată.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Actul normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului necesar realizării investiţiilor în energie sigură, sustenabilă, competitivă, la preţuri accesibile şi stabileşte metodele de calcul şi monitorizare a cantităţii obligatorii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului naţional de eficienţă energetică.

Legea promulgată de către şeful statului vizează transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor nou introduse de Directiva (UE) 2018/2002 referitoare la iniţiativa „Finanţare inteligentă pentru clădiri inteligente”, ȋn contextul Directivei (UE) 2018/844 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, cu scopul principal de a facilita investiţiile în proiecte de creştere a performanţei energetice a clădirilor prin folosirea granturilor europene ca garanţie financiară.

Astfel, potrivit surse citate este introdusă posibilitatea de a le oferi consumatorilor oportunitatea de a beneficia de instalarea unui contor inteligent, la cerere şi în condiţii echitabile şi rezonabile, care să le ofere toate informaţiile relevante, clienţii vor avea acces la date obiective şi transparente privind consumul propriu şi la preţurile asociate şi la costurile serviciilor asociate consumului lor.

De asemenea, este instituită obligativitatea montării de contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul imobilelor de tip condominiu şi în clădirile mixte dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată.

„În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire”, arată actul normativ promulgat luni de către preşedintele Iohannis. 

De asemenea, alte prevederi ale legii arată că:

„Indiferent dacă au fost instalate sau nu contoare inteligente, furnizorii de gaze naturale au obligaţia:

a) în baza acordului scris al clientului final, să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final informaţii privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;

b) să pună la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind modul de transmitere a facturilor şi a informaţiilor privind facturarea, printre care şi transmiterea pe cale electronică; de asemenea, la cererea clienţilor finali, acestora li se asigură o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului; în factura emisă clientului final se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică contor, autocitire sau estimare consum;

c) să pună la dispoziţie datele privind consumul de gaze naturale şi preţurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr. 5;

d) să pună la dispoziţie, cel puţin o dată pe an, într-o factură sau într-o anexă a acesteia, următoarele date: (i) comparaţii între consumul actual de gaze naturale al consumatorului final şi consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică; (ii) datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde consumatorii pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice; (iii) adresa de site în care se găsesc, într-o formă clară şi uşor de înţeles, consumurile de gaze naturale ale clienţilor finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de site-uri există;

e) să nu perceapă plăţi suplimentare pentru informaţiile solicitate de clienţii finali legate de facturile de gaze naturale; f) să transmită, la cererea clienţilor finali, informaţiile privind costul actual şi cel estimat al gazelor naturale, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, care să le permită acestora să compare diferite oferte pentru condiţii identice/similare”, conform sursei citate.

Şeful statului a semnat şi decretul pentru promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave.

Actul normativ are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind instalaţiile portuare de preluare pentru predarea deşeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial seria L nr.151 din 7 iunie 2019.

Legea promulgată vizează instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, în scopul creării cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deşeuri provenite de la navele care folosesc porturile româneşti, prin îmbunătăţirea procesului de predare/primire controlată în instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităţilor de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturi.

De asemenea, este preconizată abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.