Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a contestat o parte dintre concluziile raportului Curţii de Conturi, deoarece unele dintre recomandările Curţii ar fi inaplicabile. CNAS precizează, într-un comunicat, că sumele din raportul Curţii de Conturi referitor la unele programe naţionale de sănătate nu sunt definitive, ci estimate şi vor face obiectul unor controale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.