Hotărârea de Guvern prin care se instituie starea de alertă, începând cu 18 mai, a fost publicată în Monitorul Oficial. Printre măsurile prevăzute sunt obligativitatea purtării măştilor, interdicţia de a circula, în localităţi, în grupuri mai mari de trei persoane care nu sunt din aceeaşi familie, interzicerea mitingurilor şi concertelor, suspendarea zborurilor şi menţinerea mai multor puncte de frontieră închise, dar şi suspendarea cursurilor şcolare. Premierul Ludovic Orban a declarat luni, că, prin adoptarea Hotărârii de Guvern instituită deja prin hotărârea Comitetului Naţional pentru situaţii de Urgenţă se continuă starea de alertă, trecându-se la ”starea de alertă maximă”.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

UPDATE - Hotărârea de Guvern privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial nr. 410.

"Art. 1. – (1) Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul ţării pe o durată de 30 de zile. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. (3) Actele emise în temeiul Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.24/2020 rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, în ceea ce priveşte măsurile propuse, până la adoptarea actelorîn temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", se arată în document.

Hotărârea are 3 anexe - "Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns”; "Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor”; "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”.

În Anexa 3 se arată că sunt interzise mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv cele de tipul drive-in, precum şi întrunirile de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.

Totodată, activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii.

Activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private poate fi desfăşurată în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii.

De asemenea, activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfăşoară cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne.

"Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale", scrie în document.

Se interzice şi participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor la care participă cel mult 8 persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.

În document se mai arată că, în interiorul localităţilor, se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

De asemenea, se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane, cu următoarele excepţii: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; c) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli; e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi; f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale; g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; h) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă i) deplasarea pentru activităţi recreative sau sportive individuale desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz; j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale; k) deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, care nu se pot achiziţiona din localitatea de domiciliu/reşedinţă.

La solicitarea instituţiilor de control, pentru justificarea deplasării în afara localităţii persoanele prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.

Conform documentului, se interzice intrarea în ţară a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepţii: a) membri de familie ai cetăţenilor români; b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România; c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene; d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare; e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare; g) pasageri care călătoresc din motive imperative; h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

Totodată, se menţine carantina în clădirile, localităţile şi zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului acţiunii şi care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a hotărârii şi se instituie carantina în aceste spaţii, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Alte măsuri se referă la suspendarea zborurilor spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile, precum şi la suspendarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România.

De asemenea, rămân închise temporar, total sau parţial, punctele de trecere a frontierei Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri), b) Salonta, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră); Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri); Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă); Carei, judeţul Satu Mare, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir - judeţul Constanţa, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman; Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă), Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, Isaccea, judeţul Tulcea, Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani; Oancea, judeţul Galaţi, Porţile de Fier II, Drobeta-Turnu Severin (cu excepţia traficului de marfă) şi Orşova - judeţul Mehedinţi, Moldova Nouă şi Naidăş, judeţul Caraş-Severin, Vălcani, Stamora-Moraviţa- feroviar (cu excepţia traficului de marfă), Lunga, Foeni, Jimbolia, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă).

De asemenea, se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi la terasele din exteriorul acestora. În aceste spaţii este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Totodată, se suspendă activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţii: activitatea desfăşurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare; ctivitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului; activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului; activitatea desfăşurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală, precum şi vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.

Conform documentului, transportul aerian, feroviar, rutier şi naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personal şi pentru pasageri.

Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul ministrului transporturilor infrastructurii şi comunicaţiilor, la propunerea CNSU.

De asemenea, se suspendă activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă şi săli de jocuri; Fac excepţie activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi care respectă condiţiile de siguranţă sanitară.

Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori

Totodată, se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii, şi se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi ministrului sănătăţii,

Se suspendă activitatea în spaţiile deschise pentru administrare plaje sau ştranduri/piscine exterioare.

În document se mai arată că se menţine măsura suspendării temporare a cursurilor/activităţilor din unităţile de nivel antepreşcolar şi din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii. Se permite desfăşurarea, începând din 2 iunie, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a şi a 13-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale şi de cercetare a competenţelor profesionale, precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii.

ŞTIREA INIŢIALĂ - ”Odată cu adoptarea Hotărârii de Guvern, continuăm practic starea de la alertă instituită prin hotărârea CNSU, dar, ca să am o exprimare plastică, trecem de la stare de alertă, la stare de alertă maximă,  pentru că legea ne oferă toate pârghiile şi instrumentele pentru a asigura respectarea regulilor pentru a proteja sănătatea şi viaţa oamenilor”, a afirmat prim-ministrul.

Orban a explicat că a convocat şedinţa de Guvern ca urmare a intrării în vigoare a Legii referitoare la instituirea stării de alertă.

”Am luat decizia de a organiza această şedinţă de Guvern pentru a decide instituirea stării de alertă în confiormitatea cu prevecerile Legii 55 , care intră în vigoare începând de astăzi. Exista temeiul anterior, stabilit de Ordonanţa 21, dar după intrarea în vigoare a legii, pentru a nu avea niciun fel de comentariu, niciun fel de polemică referitoare la starea de alertă, pentru ca lucurile să fie clare, am luat decizia de a institui starea de aleră prin Hotărâre de Guvern”, a declarat şeful Executivului, adăugând că anterior a coinvocat Consiliul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pentru că mai multe măsuri cuprinse în HG aferente stării de alertă trebuie aprobate la propunerea CNSU.

El a explicat că Hotărârea deGuvern conţine trei anexe, referitoare la: măsurile de creştere a capacităţii de răspuns, măsuri pentru asigurare rezilienţei comunităţilor, măsuri pntru diminuarea impactului de risc.

Odată adoptată, HG va fi transmisă Paarlamentului, pentru a încuviinţa starea de alertă şi toate măsurile care se dispun în cadrul stării de alertă.

”Cu cât controlăm mai bine răspândirea virusului, cu atât şansa de a reveni la normalitate este mai mare. Pentru a putea adopta noi măsuri de relaxare de la 1 iunie, trebuie ca în perioada aceasta măsurile pe care le-am adoptat să nu genereze o creştere semnificativă a numărului de persoane infectate. Altfel, nu numai că nu putem lua alte măsuril de relaxare în continuare, ci să revenim asupra unor măsuri de relaxare”, a avertizat prim-ministrul.

Premierul a precizat că amenzile reprezintă ”un instrument prin care cei care nu respectă legea pot fi determinaţi la o conduită corectă”.

”Orice comportament care nu este corect şi care poate duce la infectarea concetăţenilor noştri trebuie sancţionat. Aşa este normal şi aşa este firesc. Suntem democraţie, dar nu suntem anarhie”, a afirmat Orban.

 

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.