Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, cu 239 voturi „pentru”, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri care prevede prelungirea perioadei în care se prestează muncă zilieră de la 90 de zile la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor.