Curtea Constituţională a admis, cu unanimitate de voturi, sesizarea lui Klaus Iohannis în legătură cu legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Şeful statului preciza că actul normativ a fost adoptat cu nerespectarea principiului legalităţii statuat în Constituţie. Prin urmare, actul normativ se reîntoarce în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia CCR.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Legea criticată operează un transfer interdomenial al unor bunuri imobile - determinate individual în anexa ce face parte integrantă din lege - din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit anexei legii, ce cuprinde datele de identificare a imobilului, este vizat un imobil-teren din categoria de folosinţă: curţi construcţii S=11801 m2 - arabil S=1000 m2 - livadă S=15100 m, înregistrat în inventarul MFP sub nr. 145562.

„Regimul juridic aplicabil bunului vizat de legea criticată considerăm că acesta nu reprezintă un bun proprietate publică exclusivă. Astfel, din analiza dispoziţiilor art. 3 din legea criticată rezultă că bunul supus transferului din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea este prevăzut în anexa nr. 3 a Hotărârii de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Aşadar, regimul juridic al bunului cu privire la care se intenţionează transferul interdomenial este cel de drept comun.

Or, într-o situaţie similară, prin Decizia nr. 636/2020, Curtea Constituţională a reţinut că: „42. În aceste condiţii, având în vedere că bunul supus transferului reglementat prin legea criticată nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii organice, acesta ar fi trebuit trecut din proprietatea publică a statului în aceea a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului Local al Comunei Ceatalchioi, respectiv a Consiliului Local al Comunei Crişan, potrivit art. 292 alin. (1) din Codul administrativ, în vigoare la momentul adoptării legii criticate. Aşa fiind, Curtea constată că legea nu a respectat condiţiile legale în vigoare, incidente materiei reglementate, astfel că a fost adoptată cu încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, referitoare la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor”, arată sesizarea şefului statului către Curte.

Preşedintele Iohannis argumentează că având în vedere că bunurile supuse transferului prin legea criticată nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii organice, acestea ar fi trebuit trecute din proprietatea publică a statului în aceea a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului Local al oraşului Odobeşti.

„Astfel, prin nesocotirea dispoziţiilor art. 860 din Codul Civil coroborate cu cele ale art. 292 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului legalităţii statuat în art. 1 alin. (5) din Constituţie. Mai mult, nerespectarea procedurii legale şi lipsa manifestării de voinţă a Consiliului Local al oraşului Odobeşti atrage şi încălcarea art. 120 alin. (1) din Constituţie, ce consacră principiul autonomiei locale”, arată Iohannis. 

Totodată, acceptarea ideii potrivit căreia Parlamentul îşi poate exercita competenţa de autoritate legiuitoare în mod discreţionar, oricând şi în orice condiţii, adoptând legi în domenii care aparţin în exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, „ar echivala cu o abatere de la prerogativele constituţionale ale acestei autorităţi, consacrate de Constituţie, şi transformarea acesteia în autoritate publică executivă, aspect ce contravine şi prevederilor art. 102 alin. (1) din Constituţie, ce consacră rolul Guvernului”, mai arată textul obiecţiei de neconstituţionalitate.

Dintr-o altă perspectivă, şeful statului subliniază că există şi o jurisprudenţă constantă prin care s-a statuat interdicţia reglementării transferului interdomenial al bunurilor proprietate publică prin lege cu caracter individual, jurisprudenţă pe care se pare că legiuitorul o ignoră constant, conchide sursa citată.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.