Ministerul Consultării Publice a realizat o analiză a asociaţiilor şi fundaţiilor cu statut de utilitate publică din România, concluziile fiind că datoriile acestora la bugetul de stat ajung la 400.000 de euro, o mare parte din aceste asociaţii nu au depus, conform legii, rapoarte de activitate şi bilanţuri financiare, iar de-a lungul timpului unele au primit alocări de milioane de lei din fondul de rezervă al Guvernului.