Reprezentanţii românilor din Ucraina au solicitat într-o scrisoare miniştrilor Educaţiei şi Externelor de la Bucureşti să-şi contacteze de urgenţă omologii de la Kiev în legătură cu intenţia autorităţilor de a trece la ”cotele lingvistice ucrainene” de la 1 septembrie, care ar urma să înlocuiască în şcolile din regiunea Odesa ”limba moldovenească”, o limbă despre care autorii scrisorii afirmă că este inexistentă. Ei mai susţin şi că este de fapt un artificiu pentru a nu utiliza denumirea de ”limba română”, ceea ce ar implica amânarea aplicării măsurii pentru 2023. De asemenea, argumentează că Iniţierea unui dialog constructiv cu partea ucraineană ar evita un proces nedorit in instanţă cu autorităţile ucrainene, ”dar care s-ar impune în condiţiile în care nu se va putea clarifica situaţia în următoarele două săptămâni”. Ei susţin că încă nu au primit un răspuns al autorităţilor de la Bucureşti. În mod similar, românii din Ucraina s-au adresat şi autorităţilor din Republica Moldova, repectiv ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, de la care au primit un răspuns în 29 iulie. Pe aceeaşi temă s-au adresat şi ministrului Educaţiei din Ucraina, căruia i-au cerut să renunţe la denumirea ”limba moldovenească”..

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email
 Românii din Ucraina, în scrisoarea adresată miniştrilor Educaţiei şi de Externe de la Bucureşti: Se impune implicarea directă şi cu celeritate a autorităţilor din R.Moldova şi România, în special a ministerelor educaţiei, astfel încât să se împiedice trecerea la cotele lingvistice ucrainene a şcolilor din regiunea Odesa de la 01.09.2020, pe motiv că predarea în aceste şcoli se efectuează în aşa-numita limbă moldovenească, adică intr-o limbă care nu este a UE
 
”Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina, care întruneşte 20 de organizaţii ale comunităţii româneşti, apelează la bunăvoinţa Domniilor Voastre pentru a interveni în problemele grave cu care se confruntă învăţământul românesc din Ucraina. După perioada regimului totalitar sovietic, care ne-a deportat şi ne-a secat identitar, am nimerit intr-un alt regim, care a moştenit multe din sechelele trecutului. Începând cu anul 1991, noile autorităţi au luat decizii peste decizii care îşi au un singur scop – asimilarea noastră şi a altor minorităţi naţionale. Învăţământul în limba maternă a fost mereu ţinta preferată a atacurilor împotriva comunităţii”, se arată în scrisoare.
Românii din Ucraina precizează că prin Legea Educaţiei din 05.09.2017 şi Legea învăţământului obligatoriu secundar s-a stabilit trecerea şcolilor naţionale, din 01.09.2020, la cote lingvistice ucrainene, însă, la presiunea forurilor internaţionale, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, în 2018, a suspendat aplicarea acestor prevederi, pentru limbile ţărilor-membre ale UE, cu 5 ani, respectiv începând cu data de 01.09.2023.
”Aici au şi apărut problemele cu şcolile din Ucraina în care predarea se face în aşa-numită limba moldovenească, mai exact în şcolile din regiunea Odesa. Precizăm, în acest context, că predarea în această limbă inexistentă se face doar în regiunea Odesa a Ucrainei şi regiunea transnistreană separatistă a R.Moldova. Să reţinem că şcolile noastre din regiunea Odesa au fost trecute – după cum era şi firesc – la limba română de predare în anul 1992, pentru ca în anul 1998 (imediat după încheierea tratatului politic de bază ucraineano-român) să revină (administrativ, evident) la aşa-numita limbă moldovenească”, explică ei.
 
Argumentele lor pentru trecerea la limba română de predare sunt următoarele :
- nici măcar în R.Moldova nu se mai efectuează predarea în aşanumita limbă moldovenească;
- Curtea Constituţională a R.Moldova, prin hotărârea nr.36 privind interpretarea art.13 (alin.1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova a statuat prevalarea Declaraţiei asupra Constituţiei, respectiv faptul că anume limba română este limba oficială a R.Moldova; 
- colectivele pedagogice ale majorităţii şcolilor din regiunea Odesa s-au adresat, în toamna anului 2019, către Preşedintele, PrimMinistrul şi Ministrul Educaţiei al Ucrainei cu rugămintea de a se reveni din nou la limba română, astfel încât să nu se treacă la cotele lingvistice ucrainene din 01.09.2020, ci din 01.09.2023; 
- toate acordurile încheiate între R.Moldova şi Ucraina, inclusiv între ministerele educaţiei, sunt în limbile ucraineană şi română; 
- Academiile de Ştiinţe ale României şi R.Moldova au stabilit clar unitatea limbii române,
-  în decizia de conformitate a Legii Educaţiei din Ucraina cu obligaţiile internaţionale ale Ucrainei, Comisia de la Veneţia a menţionat, la pct.48, situaţia particulară a persoanelor care se identifică ca moldoveni, a căror limbă este aceeaşi cu limba vorbită de minoritatea română şi, prin urmare, este limbă oficială a UE. Iar preşedintele în exerciţiu ucrainean de atunci a declarat oficial că Ucraina va respecta hotărârea Comisiei de la Veneţia. 
 
”Precizăm, de asemenea, că trecerea la cotele lingvistice ucrainene din 01.09.2020 nu doar că ar afecta grav întreg sistemul de învăţământ (atât cât a mai rămas), ci şi ar perpetua programele diferite de învăţământ la limba şi literatura română în regiunile Cernăuţi şi Transcarpatică, pe de o parte, şi la limba şi literatura moldovenească, în regiunea Odesa, pe de altă parte. În aceste condiţii, se impune implicarea directă şi cu celeritate a autorităţilor din R.Moldova şi România, în special ale ministerelor educaţiei, astfel încât să se împiedice trecerea la cotele lingvistice ucrainene ale şcolilor din regiunea Odesa de la 01.09.2020, pe motiv că predarea în aceste şcoli se efectuează în aşa-numita limbă moldovenească, adică intr-o limbă care nu este a UE”, scriu reprezentanţii românilor din Ucraina.
” Vă rugăm insistent să contactaţi de urgenţă omologul Dvs. din Ucraina, pentru a nu permite distrugerea şcolilor din regiunea Odesa (de la 01.09.2020) pe un motiv fals – predarea într-o altă limbă decât limba română. Este timpul să se treacă (mai exact să se revină) oficial la limba română de predare şi în şcolile din regiunea Odesa, după cum s-a procedat (din 1992) în regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia. De asemenea, considerăm că o bună şi rapidă coordonare a acţiunilor cu ministerele de profil de la Chişinău, pentru acest caz, ar fi de un real folos. 
Iniţierea unui dialog constructiv cu partea ucraineană ar evita un proces nedorit in instanţă cu autorităţile ucrainene, dar care s-ar impune în condiţiile în care nu se va putea clarifica situaţia în următoarele două săptămâni”, afirmă Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina.
 
Eugen Patraş, vicepreşedinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi. acuză că ”Bucureştiul preferă să tacă”.
 
O scrisoare cu aceeaşi temă a fost adresată de Asociaţia Nalional-Culturală а Românilor din regiunea Odesa ,,BASARABIA" lui Igor Şarov, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, acesta răspunzând că ministerul este îngrijorat şi consideră că nu trebuie admise decizii care să afecteze dreptul românilor din Ucraina de a studia în limba română
 
Evenimente

30 iulie - Maraton Profit News TV - Inteligența Artificială în Economie
”Ministerul Educaliei, Cultuгii şi Cercetării, de asemenea, este iпgгijоrаt de situalia creată şi optăm pentru neadmiterea unоr decizii, саге аr afecta interesele conaţionalilor noştri din гegiunile Odesa, Cemăuţi şi Viniţa de а studia in limba rоmână. Acest subiect а fost abordat in repetate râпduri, ре parcursul anilor 20l8-2019, in саdrul Grupului соmuп de lucru, сrеаt la nivel de ministere ale educaţiei din Republica Moldova şi Uсrаiпа. Subiectul а fost abordat şi ре parcursul vizitelor rерrеzепtапţiог Ministerului, organizate iп şcolile din regiunile Cernăuţi şi Odesa iп апul 2018”, afirmă ministrul.
De asemenea, menţionează că Ia 22 iulie 2020 au avut loc consultările politice la nivelul Ministerelor de exteme ale Republicii Moldova şi Ucrainei, subiectul  fiind introdus ре agendă la iniţiativa părţii moldovene;t
El mai anunţă că subiectul aplicării din 1 sерtеmЬriе 2020 а Legii educaţei din Ucraina va fi abordat şi de către Ministrul Аfасеrilоr Exteme  al Republicii Moldova în саdrul vizitei oficiale în Uсrаiпа, preconizată pentru 4 august 2020.
Totodată, Ministeгul Educaţiei, Culturii şi Cercetării а adresat о solicitare сătrе Ministeгul Învăţământului din Ucraina рriп саrе a solicitat rеluаrеа, in prima jumătate а lunii august 2020, а dialogului cu Partea ucraineană în cadrul Grupului соmuп de luсru.
”Subiectul prioritar ре Agenda discuţiilor în cadrul reuniunii va ţine de implementarea, in апul de studii 2020-202l, а Legii educaţiei din Ucraina şi рrоmоvаrеа intereselor conaţionalilor din regiunea Odesa de а studia in limba rоmână”, precizează ministrul moldovean al Educaţiei.
 
Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina s-a adresat Ministerului Educaţiei de la Kiev, cerându-i să renunţe la denumirea de „limbă moldovenească” pentru a defini limba de predare în şcolile din regiunea Odesa

Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina, care cuprinde 20 de ONG-uri naţional-culturale şi organe de presă ale comunităţii româneşti din Ucraina (regiunile Cernăuţi, Transcarpatică, Odesa şi Kiev) s-a adresat Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei (ministrului ad-interim Şkarlet Serhii) cu cererea să se renunţe la glotonimul de „limbă moldovenească” referitor la şcolile din regiunea Odesa, solicitând Guvernului de la Kiev să respecte recomandările Comisiei de la Veneţia şi să amâne perioada de implementare a legilor educaţiei în sfera lingvistică din anul 2020 până în 2023, potrivit unui comunicat al CNRU, citat de Agenţia BucPress.

„În contextul implementării Legii Educaţiei şi a Legii învăţământului mediu secundar, de la 1 septembrie 2020 aceste şcoli (cele româneşti din regiunea Odesa – n.red.) riscă să fie trecute la limba ucraineană de predare, cu păstrarea unei părţi a materiilor în limba maternă, conform cotelor stabilite prin lege. În acelaşi timp, implementarea noii legislaţii educaţionale, pe care o respingem în mod categoric, privind şcolile cu predare în limba română, care este limbă a UE, se va produce începând cu anul 2023. Astfel, copiii care vorbesc aceeaşi limbă, divizată în mod artificial în română şi moldovenească, vor avea un acces diferit, neegal, la educaţie în limba maternă”, se spune în memoriu.

CNRU subliniază că Ucraina, ca stat proeuropean, ar trebui să renunţe la un asemenea clişeu comunist – “limba moldovenească”, faţă de care au protestat atât Academia Română, cât şi Academia de Ştiinţe a R.Moldova.

Ei argumentează că ”în R.Moldova predarea în şcoli se efectuează în limba română; totodată în Declaraţia de Independenţă a statului vecin postsovietic se menţionează că limba oficială a R.Moldova este limba română, iar Curtea Constituţională a R.Moldova, prin decizia sa din 05.12.2013, fapt menţionat şi de către Comisia de la Veneţia, a statuat că, Declaraţia de Independenţă prevalează asupra Constituţiei R.Moldova”.

 

 
viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.