Comisia Europeană a adoptat o propunere de creare a unui organism interinstituţional însărcinat cu chestiunile de etică pe care trebuie să le respecte membrii instituţiilor UE. Astfel, după cum a anunţat preşedinta CE Ursula von der Leyean, la începutul mandatului şi după o consultare informală cu celelalte instituţii, Executivul european a adoptat această propunere. Odată cu înfiinţarea organismului în materie de etică vor exista, pentru prima dată, standarde comune pentru conduita etică a membrilor şi un mecanism formal de coordonare şi schimb de opinii între instituţii cu privire la cerinţele în materie de etică. Datorită acestor schimbări, politicienii UE vor avea de respectat standarde comune, clare, transparente şi uşor de înţeles, mai arată comunicatul de presă al CE.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Standardele de etică se vor referi la mai multe aspecte:

- acceptarea de cadouri, servicii din domeniul ospitalităţii şi călătorii oferite de terţi: standardele vor fi aplicate, de asemenea, în cazul acceptării de trofee, decoraţii, premii sau onorarii.

Evenimente

30 iulie - Maraton Profit News TV - Inteligența Artificială în Economie

- măsuri de condiţionalitate şi transparenţă, în special pentru reuniunile cu reprezentanţi ai unor grupuri de interese: Comisia, Parlamentul European şi Consiliul au deja standarde comune în ceea ce priveşte reuniunile cu reprezentanţii grupurilor de interese şi publicarea acestora, datorită registrului de transparenţă. Standardele vor fi extinse astfel încât să cuprindă, de exemplu, accesul la sediile instituţiilor.

- dobânzile şi activele care trebuie declarate, cu stabilirea categoriilor, precum şi procedurile aplicate pentru verificarea respectivelor declaraţii.

- activităţile auxiliare sau externe, pentru a se garanta faptul că nu sunt compromise disponibilitatea şi independenţa membrilor.

- activităţile pe care foştii membri le desfăşoară după încheierea mandatului, stabilindu-se condiţiile şi asigurarea transparenţei.

- punerea în aplicare a cadrului comun, inclusiv cu privire la monitorizarea conformităţii şi măsurile ulterioare precum şi cu privire la eventuale cazuri de hărţuire şi sancţiuni, în cazul încălcărilor în cadrul fiecărei instituţii.

- în ceea ce priveşte caracterul public al informaţiilor: fiecare instituţie va trebui să facă public modul în care aplică standardele.

Sursa citată mai spune că, ddeşi tratatele stabilesc normele şi principiile de conduită generale, majoritatea instituţiilor le-au detaliat în propriile lor regulamente de procedură sau coduri de conduită.

Astfel, acest lucru a determinat o fragmentare între cadrele de etică ale instituţiilor, normele fiind complexe şi dispersate.

Deşi unele diferenţe pot fi explicate prin faptul că fiecare instituţie are un rol specific şi prin diferitele riscuri inerente diferitelor sarcini, a devenit clar că este necesară o cultură comună a eticii, prin standarde comune ridicate şi cooperare între instituţii.

Odată adoptat, organismul de etică va acoperi această lacună prin furnizarea de standarde comune şi clare în materie de etică pentru instituţiile UE.

Noul organism va avea trei sarcini principale:

Elaborarea de standarde comune minime – menţionate mai sus – aplicabile membrilor instituţiilor şi organismelor UE participante, precum şi actualizarea acestora atunci când este necesar. Acestea vor servi drept bază minimă şi fiecare instituţie rămâne liberă să aplice norme interne şi mai stricte, dar standardele nu pot fi utilizate pentru a limita normele existente.

Schimburile de opinii cu privire la normele interne ale fiecărei instituţii, în lumina standardelor, astfel încât instituţiile să poată să înveţe una de la alta şi să beneficieze de experienţa celorlalte.

Promovarea unei culturi a eticii comune tuturor membrilor instituţiilor UE, care să faciliteze înţelegerea de către public a cadrului, atât pentru cei din interiorul, cât şi pentru cei din afara instituţiilor. Aplicarea acestor norme în cadrul instituţiilor se va efectua, de asemenea, în mod transparent.

Toate acestea vor fi realizate într-un mod transparent şi accesibil publicului, mai precizează Comisia Europeană, în comunicatul de presă.

Alte organe, oficii şi agenţii ale Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a aplica în mod voluntar întregul set de standarde comune şi de a participa la schimburile de opinii.

Noul organism de etică nu se va ocupa de investigaţii specifice şi nici nu se va implica în investigaţiile organismelor existente recunoscute sau nu le va limita în niciun fel. În temeiul tratatelor, aceasta este responsabilitatea

Parchetului European (EPPO), precum şi a autorităţilor poliţieneşti şi judiciare naţionale, în ceea ce priveşte cauzele penale care afectează interesele financiare ale UE.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este responsabil pentru nereguli şi încălcări ale obligaţiilor profesionale, Ombudsmanul pentru cazurile de administrare defectuoasă, respectiv fiecare instituţie în cazul oricărei încălcări a normelor sale.

Comisia Europeană va invita toate instituţiile şi organismele consultative să se reunească la Bruxelles, la 3 iulie, pentru a începe dialogul şi negocierile interinstituţionale.

CE a adoptat propunerea de acord între instituţii şi cele două organisme consultative menţionate la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

În consecinţă, această propunere va fi transmisă Parlamentului European, Consiliului European, Consiliului, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Băncii Centrale Europene, Curţii de Conturi Europene, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor. La cerere, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme pot deveni, de asemenea, părţi la acord după intrarea în vigoare a acestuia.

Cadrele de etică şi de transparenţă solide reprezintă o parte esenţială a bunei guvernanţe şi contribuie, printre altele, la prevenirea corupţiei şi a ingerinţelor nejustificate în procesul democratic. Propunerea de astăzi face parte dintr-un set mai larg de acţiuni ale Comisiei menite să promoveze integritatea şi să apere sistemul democratic al Uniunii şi statul de drept.

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a sprijinit crearea unui organism de etică interinstituţional în orientările sale politice.

În rezoluţia sa din 16 septembrie 2021, Parlamentul European a subliniat că „un organism de etică independent şi unic al UE ar putea asigura mai eficient punerea în aplicare consecventă şi integrală a standardelor de etică în toate instituţiile UE, astfel încât să se garanteze că deciziile publice sunt luate în spiritul binelui comun, consolidând astfel în rândul cetăţenilor încrederea în instituţiile UE”.

Înfiinţarea organismului de etică este coerentă cu acţiunile Comisiei Europene cu privire la statul de drept, democraţie şi transparenţă, alături de alte iniţiative precum pachetul anticorupţie prezentat la 3 mai, viitorul pachet privind apărarea democraţiei şi acordul interinstituţional privind un registru de transparenţă obligatoriu, încheiat între Parlament, Consiliu şi Comisie în mai 2021.

Tratatele europene au stabilit principiile şi normele menite să asigure buna conduită a membrilor instituţiilor în ceea ce priveşte independenţa şi integritatea, conform sursei menţionate.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.