Denaturări semnificative ale situaţiilor financiare, ocuparea posturilor vacante prin detaşare relizată fără respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în domeniu, abateri şi erori în acordarea unor drepturi salariale şi decontarea de cheltuieli se numără între neregulile constatate de Curtea de Conturi în raportul de audit efectuat pe anul 2018 la Institutul Cultural Român.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Institutul Cultural Român a fost condus în 2018 de Liliana Ţuroiu.

ICR a fost înfiinţat în 2003, în baza Legii nr. 356/2003, prin reorganizarea Fundaţiei Culturale Române şi a Editurii Fundaţiei Culturale Române. Misiunea Institutului este aceea de reprezentare, promovare şi protejare a culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în străinătate. Activitatea externă a Institutului se desfăşoară şi prin institutele culturale româneşti din străinătate, subordonate administrativ Ministerului Afacerilor Externe. 

„Asupra situaţiilor financiare întocmite şi raportate de ICR la data de 31 decembrie 2018 a fost formulată o opinie contrară, întrucât au fost constatate denaturări semnificative ale situaţiilor financiare, valoarea totală a abaterilor situându-se mult peste pragul de semnificaţie, dar şi pentru faptul că măsurile din deciziile anterioare ale Curţii de Conturi nu au fost implementate”, este opinia de audit.

Abaterile, erorile şi deficienţele identificate privesc activităţile de organizare şi conducere a evidenţelor contabile, implementarea sistemului propriu de control intern managerial, acordarea unor drepturi salariale, decontarea cheltuielilor cu deplasările, modul de derulare a achiziţiilor publice, precum şi procesul de inventariere a elementelor patrimoniale ale ICR pentru anul 2018.

Institutul nu a înregistrat în evidenţele contabile şi nu a raportat în situaţiile financiare încheiate la finalul anului 2018 drepturi de natură salarială izvorâte din hotărâri judecătoreşti definitive, devenite executorii în anul 2018, în valoare de 385.000 de lei, sumă neactualizată cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală aferentă.

Au fost efectuate cheltuieli din creditele bugetare fără respectarea clasificaţiei bugetare. Nu au fost respectate prevederile legale privind evidenţa imobilizărilor necorporale prin înregistrarea globală în evidenţa contabilă a doar două licenţe, deşi într-un caz au fost achiziţionate 19 licenţe Office, iar în celălalt caz, 230 de licenţe Gov Band Essential.

În 2018, la nivelul ICR nu a fost implementat în totalitate sistemul propriu de control intern managerial al entităţilor publice. Nu au fost identificate funcţiile sensibile, nu a fost aprobat Centralizatorul riscurilor, iar procedurile operaţionale nu au fost actualizate şi completate conform modificărilor organizatorice şi legislative intervenite. Nu au fost implementate standardele de control intern managerial. Au mai fost identificate disfuncţionalităţi în activitatea de registratură electronică, prin autorizarea oricărui salariat de a introduce numere de intrare/ ieşire a corespondenţei, fără înregistrarea cronologică a acesteia fiind permisă chiar şi antedatarea documentelor.

A fost constatat că entitatea a efectuat plăţi pentru care nu a depus sau a depus incorect declaraţiile privind obligaţiile de plată aferente.

Personalul de specialitate juridică din ICR şi, ulterior, societatea civilă de avocatură contractată nu au perseverat în argumentele şi solicitările adresate instanţei pentru susţinerea intereselor legale, juridice şi financiare ale Institutului şi, implicit, ale statului în litigiile privind solicitarea unor drepturi salariale, începând cu luna iunie 2017, în care Institutul a avut calitatea de pârât.

În luna decembrie 2017, reprezentanţii ICR au aprobat calculul şi plata către salariaţi a corecţiilor salariale. În vederea susţinerii şi apărării intereselor legale ale Institutului, prin întâmpinările depuse în dosarele pe rol nu s-a insistat pentru solicitarea unei expertize de specialitate privind modul de stabilire a drepturilor salariale şi nici nu au fost prezentate instanţei de judecată constatările şi concluziile auditorilor publici externi ai Curţii de Conturi prezentate în anul 2018.

În plus, Institutul a încheiat un contract de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti cu o societate civilă de avocaţi, în condiţiile în care entitatea avea organizat un compartiment juridic şi nici nu a justificat temeinic necesitatea serviciilor juridice achiziţionate.

Deconturile de cheltuieli întocmite nu au prezentat informaţiile minimale necesare pentru calculul drepturilor cuvenite (ora plecării/ sosirii) şi pentru calculul diurnei şi cazării, iar în unele situaţii nu a prezentat vreo confirmare şi/ sau documente justificative anexate care să certifice deplasarea în străinătate, existând posibilitatea ca deplasarea să nu fi fost realizată şi să se încaseze nejustificat indemnizaţia de delegare.

Au fost şi situaţii în care nu s-a putut justifica temeinicia deplasărilor prin raportare la sarcinile de serviciu înscrise în fişele de post, în care bugetul ICR a fost prejudiciat ca urmare a plăţii unor cheltuieli de deplasare în străinătate efectuate în mod nejustificat sau necuvenit, dar şi în care decontarea s-a făcut pentru cazarea într-o structură hotelieră de confort superior (cameră în regim de 4 stele şi nu una de 3 stele).

ICR nu a calculat penalităţi de întârziere asupra avansurilor de deplasare care nu au fost justificate sau restituite în termenul legal, conform dispoziţiilor legale aplicabile.

Institutul nu a respectat obligaţia de a ţine o evidenţă a tuturor achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări ca anexă la Programul anual al achiziţiilor publice realizate pe bază de facturi, comenzi etc. Entitateaavea obligaţia ca, trimestrial, să transmită în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV.

Au fost efectuate cheltuieli pentru servicii de consultanţă în achiziţii publice, fără respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, utilizând neeconomicos fondurile publice prin apelarea la servicii de consultanţă în achiziţii publice sub formă de contract tip abonament, în locul specializării personalului propriu.

Acţiunea de inventariere a elementelor patrimoniale ale ICR pentru anul 2018 s-a realizat într-o manieră formală, fără a fi respectate prevederile legale incidente.

Ocuparea posturilor vacante din structura ICR prin detaşarea unor persoane din sectorul privat s-a realizat fără respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în domeniu, respectiv fără îndeplinirea condiţiilor de vechime în muncă şi specialitate specifice posturilor vacante, conducând la efectuarea de plăţi necuvenite în sumă de 36.000 de lei. Suma a fost calculată ca diferenţă între salariile plătite ca urmare a detaşării pe funcţia de expert 1A şi salariile ce se cuveneau funcţiei şi gradului de debutant, conform prevederilor legale.

Entitatea a menţinut nejustificat în contul „Decontări din operaţii în curs de clarificare” suma de 290.000 de lei, reprezentând penalităţi şi cheltuieli de executare silită stabilite prin sentinţă judecătorească, constatându-se că informaţiile cuprinse în situaţiile financiare au fost denaturate. 

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.