Autor: Mădălina Vasile, Asociat Manager, NNDKP

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Propunerea de către Comisia Europeană a unei revizuiri specifice a Directivei-cadru privind deşeurile (denumită în continuare „Propunerea”) pentru a aborda problema deşeurilor textile este posibil să nu fie o surpriză pentru părţile interesate (cum ar fi, producătorii de textile şi încălţăminte, specialiştii în protecţia mediului şi activişti).

Propunerea a fost anunţată în data de 5 iulie 2023 şi este o urmare previzibilă a Strategiei UE pentru textile sustenabile şi circulare, anunţată în data de 30 martie 2022.

Acţiunea în acest domeniu este aşteptată din mai multe motive, inclusiv cantitatea uriaşă de deşeuri textile generate în UE (12,6 milioane de tone pe an) şi procentul scăzut de deşeuri textile care sunt colectate separat pentru reutilizare sau reciclare (doar 22% din deşeurile textile generate de consumator)[1].

Propunerea vizează reducerea impactului asupra mediului şi a schimbărilor climatice şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii publice în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor textile în conformitate cu ierarhia deşeurilor, acordând prioritate prevenirii deşeurilor, pregătirii pentru reutilizare şi reciclare a textilelor în detrimentul altor opţiuni de valorificare şi eliminare. De asemenea, vizează punerea în aplicare a principiului „poluatorul plăteşte”.

Se preconizează că modificările propuse vor avea o gamă largă de efecte, inclusiv:

 • contribuţia la îndeplinirea cerinţei existente privind colectarea separată a textilelor începând cu 1 ianuarie 2025
 • stimularea producătorilor pentru a reduce deşeurile şi pentru a creşte circularitatea produselor textile, prin proiectarea de la început a unor produse mai potrivite pentru a spori reutilizarea, pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • crearea de noi locuri de muncă în sectorul gestionării deşeurilor.

Deşi Propunerea abordează, de asemenea, problema deşeurilor alimentare, acest articol îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra unora dintre principalele modificări aduse în legătură cu deşeurile textile, fără a fi exhaustiv.

PREZENTARE GENERALĂ

 1. Sunt propuse noi concepte, cum ar fi conceptul de producător de produse textile, produse textile conexe şi încălţăminte care ar intra sub incidenţa schemei de răspundere extinsă a producătorului („REP”).

Conceptul este destul de larg şi trebuie evaluat în detaliu.

Acesta include „orice producător, importator sau distribuitor sau altă persoană fizică sau juridică (...), care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin intermediul contractelor la distanţă (...), fie:

(a) sunt stabiliţi într-un Stat Membru şi fabrică produsele textile, produsele textile conexe şi încălţămintea enumerate în anexa IVc sub denumirea sau marca lor proprie sau le fac să fie proiectate sau fabricate şi le furnizează pentru prima dată sub denumirea sau marca lor proprie pe teritoriul Statului Membru respectiv;

(b) sunt stabiliţi într-un Stat Membru şi revând pe teritoriul acelui Stat Membru, sub propriul nume sau marcă, produse textile, produse conexe textile şi încălţăminte enumerate în anexa IVc fabricate de alţi producători menţionaţi la litera (a), pe care nu apare numele, brandul sau marca producătorului;

(c) sunt stabilite într-un Stat Membru şi furnizează pentru prima dată în acel Stat Membru, cu titlu profesional, produse textile, produse textile conexe şi încălţăminte enumerate în anexa IVc, provenind dintr-un alt Stat Membru sau dintr-o ţară terţă; sau

(d) vând produse textile, produse textile conexe şi încălţăminte enumerate în anexa IVc prin mijloace de comunicare la distanţă direct utilizatorilor finali, inclusiv gospodării private sau altele decât gospodăriile private, într-un Stat Membru, şi sunt stabilite într-un alt Stat Membru sau într-o ţară terţă;".

Produsele textile, produsele textile conexe şi încălţămintea care fac obiectul Propunerii sunt enumerate în anexa IVc la Propunere şi includ o gamă largă de produse textile, cum ar fi îmbrăcămintea, perdelele, articolele din piele şi încălţămintea („textile”).

 1. Schemele de REP vor fi obligatorii

Acest lucru înseamnă că producătorii vor suporta costurile gestionării deşeurilor textile.

Aceste costuri includ, printre altele, colectarea textilelor uzate şi a deşeurilor şi gestionarea ulterioară a deşeurilor, furnizarea de informaţii privind consumul durabil, prevenirea deşeurilor, reutilizarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte forme de valorificare şi eliminarea textilelor, colectarea de date şi raportarea către autorităţile competente, precum şi sprijinirea cercetării şi dezvoltării în vederea îmbunătăţirii proceselor de sortare şi reciclare.

Conform Propunerii, Statele Membre vor trebui să instituie scheme de REP în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a Directivei-cadru privind deşeurile, în forma modificată.

 1. Producătorii de textile vor trebui să se înscrie într-un registru al producătorilor de textile

Înregistrarea va fi obligatorie şi va include furnizarea de informaţii despre activitatea producătorilor, despre produsele pe care aceştia intenţionează să le pună la dispoziţie pentru prima dată pe piaţa de pe teritoriul Statului Membru în care este necesară înregistrarea şi despre organizaţia care implementează obligaţiile privind REP pe care au desemnat-o.

Obligaţiile de înregistrare pot fi îndeplinite în numele producătorului de textile de către o organizaţie care implementează obligaţiile privind REP.

 1. Producătorii de textile vor trebui să desemneze o organizaţie care implementează obligaţiile privind REP care să îndeplinească în numele lor obligaţiile privind REP

O organizaţie care implementează obligaţiile privind REP este definită ca o entitate juridică care organizează financiar sau financiar şi operaţional îndeplinirea obligaţiilor privind REP în numele producătorilor.

Organizaţiile care implementează obligaţiile privind REP trebuie să fie aprobate de o autoritate competentă.

Propunerea prevede aplicarea principiului „eco-modulării”, respectiv contribuţiile financiare plătite de producătorii de textile către organizaţia care implementează obligaţiile privind REP ar trebui să ţină seama de greutatea produselor în cauză şi, pentru unele produse textile, de performanţa lor ecologică.

Organizaţiile care implementează obligaţiile privind REP trebuie să instituie un sistem de colectare separată a textilelor uzate şi a deşeurilor, indiferent de natura, compoziţia materială, starea, denumirea, brandul, marca comercială sau originea acestora, pe teritoriul Statului Membru în care au fost introduse pentru prima dată pe piaţă.

 1. Obiective specifice pentru colectarea separată a textilelor şi dispoziţii privind transportul textilelor uzate

Până la 1 ianuarie 2025, Statele Membre asigură colectarea separată a textilelor în vederea reutilizării, a pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării.

Transporturile de textile uzate organizate în mod profesional trebuie, printre altele:

 • să respecte cerinţele minime de evidenţă, de exemplu:
 • evidenţa operaţiunilor de sortare sau de pregătire pentru reutilizare trebuie să fie ataşată în mod sigur, dar nu permanent, pe ambalaj
 • evidenţa trebuie să includă, printre altele, numele şi adresa societăţii responsabile de sortarea finală sau de pregătirea pentru reutilizare
 • să fie însoţită de anumite documente minime, inclusiv de:
 • o copie a facturii şi a contractului de vânzare sau de transfer de proprietate a textilelor, care să ateste că acestea sunt destinate reutilizării directe şi că sunt adecvate pentru reutilizare directă.

OBSERVAŢII FINALE

Următorii paşi sunt ca Propunerea să fie examinată de Parlamentul European şi de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Este de aşteptat ca noile modificări propuse să aibă un impact semnificativ asupra mai multor părţi interesate (cum ar fi societăţile care fabrică, prelucrează, manipulează, vând sau importă produse textile).

În acest context, părţile interesate ar trebui să înceapă (dacă nu au făcut-o deja) să înţeleagă în detaliu modificările propuse, să evalueze impactul potenţial asupra activităţii lor şi să îşi facă cunoscute preocupările autorităţilor de reglementare, inclusiv prin participarea la procesele de consultare în procedura legislativă.

Spre exemplu, părţile interesate pot oferi feedback aici.

Feedback-ul va fi sintetizat de către Comisia Europeană şi prezentat Parlamentului European şi Consiliului în contextul dezbaterii legislative.


[1] Statisticile sunt preluate din comunicatul de presă al Comisiei Europene, disponibil aici:: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3635

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.