În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email
  1. Reglementare

Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate şi protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu articolele 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma privind distribuţia de asigurări (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări şi/sau reasigurări (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

  1. Autorizare

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments AFIA S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a societăţii, ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie (numirea domnului Drăgan Lucian în calitate de membru al Consiliului de Administraţie);

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele următoarelor fonduri deschise de investiţii administrate: FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI BRD Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Global, FDI BRD Simplu şi FDI BRD USD Fond;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.