Practicile mici şi mijlocii (PMM-uri) reprezintă o parte esenţială a profesiei – acestea constituie o majoritate covârşitoare a firmelor şi a cabinetelor individuale de contabilitate la nivel mondial şi, în multe zone din lume, sunt principalul angajator al profesioniştilor contabili care îşi exercită profesia în firme specializate. Mai mult, PMM-urile deservesc, în general, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), care sunt un motor de creştere şi inovaţie.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Este un fapt bine cunoscut că profesioniştii contabili au adesea rolul de consilieri preferaţi ai IMM-urilor, clienţi cu care formează, de obicei, relaţii de lungă durată, bazate pe încredere, şi cărora le pot oferi o multitudine de servicii profesionale de calitate.

În acest context, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), în completarea iniţiativelor Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) care vizează creşterea profilului şi dezvoltarea capacităţii PMM-urilor la nivel mondial, vine în sprijinul membrilor săi prin publicarea traducerii în limba română a celei mai noi ediţii a Ghidului de gestionare a activităţilor pentru practicile mici şi mijlocii, aceasta putând fi consultată gratuit pe www.ceccar.ro.

Ghidul de gestionare a activităţilor pentru practicile mici şi mijlocii, ediţia a IV-a, publicat de IFAC în limba engleză în luna mai 2018, a fost tradus de CECCAR ca parte a strategiei sale prioritare de a pune la dispoziţia membrilor informaţii relevante şi de actualitate pentru a-i susţine în exercitarea profesiei la standarde de înaltă calitate, în interesul public.

Publicaţia reprezintă un instrument util pentru îmbunătăţirea serviciilor profesionale pe care profesioniştii contabili le oferă clienţilor lor – în special celor din categoria IMM-urilor – în calitate de parteneri de încredere ai mediului de afaceri din România, dar şi un mijloc bun de cunoaştere a modalităţii de funcţionare a unei practici de contabilitate de către antreprenori. Având în vedere complexitatea textului, Ghidul poate fi folosit ca îndrumar de bune practici şi de IMM-urile din alte domenii.

Ghidul oferă îndrumări detaliate pentru a ajuta PMM-urile să funcţioneze eficient, într-o manieră sigură şi profitabilă, pe piaţa globală din ce în ce mai complexă şi mai competitivă a serviciilor profesionale. Organizat în opt module de sine stătătoare, descrise pe scurt mai jos, Ghidul oferă PMM-urilor principii de gestionare a activităţii şi îndrumări privind cele mai bune practici pe teme care includ: planificarea strategică, managementul resurselor umane, managementul relaţiei cu clienţii şi planificarea succesiunii.

Modulul 1 – Planificarea pentru firma dumneavoastră

Ingredientul esenţial al succesului este ca fiecare firmă să îşi cunoască propria strategie – calea pe care partenerii şi angajaţii doresc să o urmeze. Nu există neapărat o singură direcţie bună sau rea pentru o firmă de contabilitate. Firmele de succes pot fi foarte specializate sau generale, axându-se pe servicii referitoare la tranzacţii sau pe servicii tradiţionale de contabilitate ori pe servicii de consultanţă la nivel înalt.

Modulul 1 analizează întreprinderea, procesele de planificare strategică şi politicile mai detaliate care guvernează elaborarea şi implementarea planului strategic în cadrul firmei dumneavoastră.

Modulul 2 – Modele de practică, asociaţii şi reţele

Dacă o firmă de contabilitate este construită pe o temelie solidă formată dintr-un proces decizional bun, procese etice şi eficiente şi o echipă echilibrată de lideri dedicaţi, ea poate fi încrezătoare cu privire la viitorul său pe termen lung.

Modulul 2 prezintă considerentele structurale inerente în deţinerea sau conducerea unei firme de contabilitate şi diferitele modele disponibile. Acesta include analiza participării la profit şi a procesului decizional din cadrul unei firme şi utilizarea reţelelor pentru a adăuga valoare şi pentru a creşte profitabilitatea.

Modulul 3 – Construirea şi dezvoltarea firmei dumneavoastră

Modulul 3 dezvoltă temele acoperite în Modulele 1 şi 2, analizând mai în detaliu problemele aferente elaborării unei strategii de creştere, construirii unei practici de consultanţă de afaceri, modalităţilor de a face faţă reglementărilor şi concurenţei în continuă creştere, stabilirii preţurilor, marketingului şi dezvoltării unei culturi a firmei.

Modulul 4 – Puterea oamenilor: Dezvoltarea unei strategii care implică oamenii

Măsura în care firma dumneavoastră poate oferi servicii bune şi poate avea succes este determinată de calibrul personalului şi al conducerii dumneavoastră.

Modulul 4 analizează elementele-cheie care vor juca un rol esenţial în îndeplinirea obiectivelor firmei dumneavoastră – oamenii. Acest modul explorează rolul dumneavoastră ca lider, precum şi problemele de personal care trebuie tratate pe măsură ce firma dumneavoastră se dezvoltă, incluzând abilitatea firmei dumneavoastră de a atrage, păstra, motiva şi instrui angajaţii.

Modulul 5 – Valorificarea tehnologiei

În contextul modificărilor permanente, perturbărilor digitale, sporirii reglementărilor şi apariţiei diferitelor sisteme de raportare globală, este şi mai important ca firmele să adopte cele mai bune practici în ceea ce priveşte tehnologiile emergente cum ar fi reţelele sociale, telefoanele inteligente şi Cloud Computing.

Modulul 5 analizează rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă tehnologia în succesul unei firme de contabilitate. Selectarea, implementarea şi gestionarea eficientă a tehnologiilor, precum şi instruirea angajaţilor în utilizarea acestor instrumente sunt esenţiale pentru succesul oricărei firme.

Modulul 6 – Managementul relaţiei cu clienţii

Existenţa unor relaţii solide şi eficiente cu clienţii este coloana vertebrală a unei firme de contabilitate de succes. Relaţiile pe care contabilii le au cu clienţii lor sunt esenţiale pentru valoarea firmei de contabilitate. Concurenţa sporită impune firmelor să îşi menţină şi să îşi îmbunătăţească relaţiile cu clienţii. Reglementările sporite fac mai importantă decât oricând cunoaşterea clienţilor dvs.

Modulul 6 analizează dezvoltarea şi întreţinerea permanentă a relaţiilor cu clienţii, precum şi strategiile de îmbunătăţire şi consolidare a relaţiilor cu clienţii, inclusiv reţelele, referinţele şi alte alianţe.

Modulul 7 – Gestionarea riscurilor

Conceptul de risc este bine cunoscut practicienilor. Cu toate acestea, importanţa problemelor legate de riscuri şi de gestionarea lor a crescut ca urmare a creşterii, în ultimii ani, a numărului şi dimensiunilor despăgubirilor revendicate în instanţă.

Modulul 7 analizează gestionarea riscurilor şi efectele specifice asupra activităţii practicilor. Acesta oferă un cadru de lucru pentru identificarea, evaluarea şi luarea de măsuri împotriva riscurilor în cadrul unei firme. Modulul discută aspectele etice şi măsurile de protecţie care pot fi folosite pentru a trata ameninţările de ordin etic, rolul sistemelor de control al calităţii şi măsurile suplimentare de atenuare a riscurilor, precum asigurările.

Modulul 8 – Planificarea succesiunii

Pe măsură ce profesioniştii contabili înaintează în vârstă, gândurile lor se întorc inevitabil la valoarea activelor lor din cadrul unei firme şi la strategiile lor de retragere din firmă şi, în cele din urmă, din profesia contabilă.

Modulul 8 analizează importanţa unui plan de succesiune care să permită retragerea ordonată a practicienilor, precum şi strategiile care pot fi implementate pentru pregătirea succesiunii. Modulul include discuţii cu privire la evaluare şi stabilirea preţurilor, precum şi la opţiuni de consolidare, fuziuni şi preluări interne şi externe.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.