Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 185.889,6 lei (echivalentul sumei de 41.450,51 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către FARCAŞ CRISTINEL-VIOREL, fost director la o societate comercială la care Primăria Constanţa este acţionar majoritar sau semnificativ, în perioada 01 iulie 2011 – 31 decembrie 2016.

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Constanţa, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei de către FARCAŞ CRISTINEL-VIOREL.

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum şi despre existenţa diferenţelor semnificative. FARCAŞ CRISTINEL-VIOREL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.