Cele două recomandări care vizează sfera de competenţă a Agenţiei Naţionale de Integritate au fost ridicate de la stadiul de „parţial implementate” la cel de „implementate satisfăcător”, potrivit Raportului interimar de conformitate elaborat de GRECO şi dat astăzi publicităţii de către forul internaţional.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Astfel, în ceea ce priveşte cea de-a V-a recomandare, raportul GRECO arată că ANI „continuă să monitorizeze punerea în aplicare a dosarelor finalizate înaintate Parlamentului şi continuă să solicite punerea în aplicare a oricăror sancţiuni emise în privinţa membrilor Parlamentului”.

Potrivit GRECO, în economia evaluării stadiului implementării a fost luat în calcul şi proiectul „LINC”, implementat de ANI în parteneriat cu Transparency International România, şi al cărui obiectiv general constă în creşterea capacităţii administraţiei publice centrale şi a Parlamentului de a identifica, sancţiona şi preveni cazurile de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate şi de sprijinire a implementării măsurilor cuprinse în SNA.

Ca urmare a recomandărilor GRECO, rezultatele aşteptate ale acestui proiect includ, de asemenea, clarificarea rolului Parlamentului în ceea ce priveşte conflictele de interese şi incompatibilităţile. Analiza finală se preconizează că va fi diseminată în anul 2019 şi ar trebui să servească drept bază pentru o propunere de politică publică privind cadrul de integritate şi reglementările aplicabile membrilor Parlamentului.

În ceea ce priveşte recomandarea a VII-a, „GRECO constată cu satisfacţie numărul tot mai mare de dosare procesate prin sistemul PREVENT, fapt care a devenit posibil datorită creşterii cantităţii de date colectate electronic”. În acelaşi timp, organismul anticorupţie al Consiliului Europei „ia act de eforturile ANI de a îmbunătăţi monitorizarea într-un mod mai proactiv a declaraţiilor de avere şi de interese, fără a fi sesizaţi cu privire la eventuale încălcări de către alţi actori”.

Pe de altă parte, experţii GRECO îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că un procent însemnat al persoanelor care au obligaţia declarării averilor şi a intereselor, continuă să depună declaraţii completate de mână, iar „acest factor rămâne un obstacol major în calea prelucrării eficiente a datelor provenite din declaraţiile de avere şi de interese”.

Toate concluziile Raportului interimar de conformitate al GRECO cu privire la Agenţia Naţională de Integritate pot fi consultate la adresa https://rm.coe.int/runda-a-patra-de-evaluare-prevenirea-coruptiei-cu-privire-la-membrii-p/16809656a8 .

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.