Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al preşedintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Domnului Bogdan Nicolae Stan, Preşedinte ANAF

 

CECCAR, ca organism care gestionează profesia contabilă considerăm în interesul public oportună, modificarea proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat la rubrica transparenţă decizională în data de 20.01.2017.

Având în vedere prevederile art. 1, coroborat cu art. 41-43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările următoare se impune completarea informaţiilor din rubrica IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL cu cele referitoare:

       I.            la modul de organizare şi conducere a contabilităţii conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările următoare respectiv:

a)      Pentru persoane impozabile a căror contabilitate este organizată şi condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, conform art. 10 alin. (2).

b)      Pentru persoane impozabile a căror contabilitate este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3).

    II.            la datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii şi care răspund conform art. 10 al. (4) pentru aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările următoare.

 

Relevanţa acestor informatii, a căror completare nu durează mai mult de 1 minut adăugându-se la cele 9 minute estimate de ANAF pentru completarea întregului formular, pentru încurajarea şi susţinerea conformării voluntare, pentru reducerea riscurilor de neconformare la nivelul mediului de afaceri, pentru a susţine angajamentul reglementatorului de a pune accentul pe prevenţie şi nu pe sancţionare, pentru asigurarea unui mediu concurenţial corect, inclusiv în piaţa contabilităţii, pentru campania de diminuare a evaziunii fiscale şi de creştere a eficienţei în colectarea creanţelor fiscale, şi nu în ultimul rând, pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor având în vedere noua viziune privind rolul profesionistul contabil conform studiului IFAC “THE ROLE OF SMPS IN PROVIDING BUSINESS SUPPORT TO SMES New Evidence”, au fost evidenţiate şi în cadrul sondajului efectuat de CECCAR la care au răspuns aproximativ 3.600 de contribuabili care au completat sau au asistat la completarea Formularului 088. De asemenea, au fost dezbătute cu reprezentanţi ai mediului de afaceri cu care am participat la discuţiile iniţiate de ANAF pentru identificarea măsurilor ce se impun ca urmare a eliminării Formularului 088.

 

Cu stimă,

Preşedinte CECCAR

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.