Cu privire la campania furibundă şi din ce în ce mai disperată pe care dl. primar al Sectorului 1 şi-o lansează pe subiectul predilect dânsului, subiect pentru care colegii îl induc în eroare că va câştiga un nou mandat dacă defăimează IRIDEX şi activitatea depozitului Chiajna, prezentându-se astfel că un ,,luptător” vajnic în apărarea cetăţenilor sectorului 1, pentru o corectă informare a cetăţenilor şi autorităţilor, facem câteva precizări relevante.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Primăria Municipiului Bucureşti este singură instituţie care are obligaţia legală şi exclusivă pentru eliminarea deşeurilor în Capitală!

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL este doar un PRESTATOR ales de Primăria Municipiului Bucureşti pentru realizarea Depozitului şi a exploatării lui, în urmă unei licitaţii organizate în 1999.

Deci, depozitul de deşeuri este un obiectiv strategic, de importantă majoră în eliminarea deşeurilor, deşeuri produse zilnic de cetăţenii din Capitală. La momentul când se va atinge capacitatea proiectată de depozitare, conform contractului încheiat, Primăria Municipiului Bucureşti va prelua în întregime, în proprietate şi administrare, tot amplasamentul depozitului şi instalaţiile aferente, de la IRIDEX.

Ca urmare, activitatea de depozitare este încredinţată de Primăria Municipiului Bucureşti, IRIDEX, în baza unui contract, ca rezultat al procedurii de licitaţie organizată de această instituţie.

Suprafaţa Depozitului şi locaţia au fost desemnate de Primăria Municipiului Bucureşti prin PUZ-ul aprobat prin HCGMB nr. 187/05.08.1999, act administrativ ce nu a fost contestat, a intrat în circuitul civil şi şi-a produs efectele. IRIDEX avea obligaţia că în perimetrul prevăzut de PUZ să proiecteze, să construiască şi să opereze un depozit care să poată cuprinde un volum de deşeuri de 4 500 000 mc, adică 225 000 t/an, timp de 20 de ani.

În lumina acestor argumente, precizăm că:

-          NU s-a depăşit cu niciun metru pătrat suprafaţa pusă la dispoziţie, conform PUZ, adică 317 500 mp (31,75 ha)

-  Depozitul este un depozit conform, ecologic, care respectă prevederile tuturor normelor legale, şi care are o capacitate proiectate de 4 500 000 mc, pe o suprafaţă de depozitare de 247 000 mp (24,70 ha, adică mai mică decât suprafaţă alocată prin PUZ).

Încă de la începutul construirii depozitului, (în anii 1999 – 2000) IRIDEX a identificat deţinătorii terenului din perimetrul alocat prin PUZ şi s-a ocupat de concesionarea/cumpărarea de la proprietarii terenului a suprafeţelor necesare, pentru a urgenta construirea depozitului şi pentru a degreva PMB de sarcina achiziţionării acestora, prin proceduri greoaie şi de durată. Reamintim că la acel moment, Capitala şi judeţul Ilfov se confruntau cu o situaţie critică, toate terenurile virane fiind acoperite de gunoaie.

Atunci când capacitatea proiectată a depozitului se va epuiza complet, se vor transfera la Primăria Municipiului Bucureşti toate instalaţiile şi suprafeţele, inclusiv cele cumpărate de IRIDEX. Până la această dată, nu s-au depăşit cantităţile contractate şi proiectate pentru depozitare.

La expirarea celor 20 ani, dacă nu s-au depozitat cantităţile contractate, Primăria Municipiului Bucureşti, a putut prelungi contractul până la atingerea cantităţii proiectate şi stabilite în mod legal şi contractual.

Necesitatea continuării activităţii până la atingerea capacităţii proiectate este impusă de:

  Necesitatea asigurării fondurilor pentru închiderea depozitului. Până la această dată s-au închis mai mult de 180 000 mp, ceea ce înseamnă cca. 80% din suprafaţă;

  Până la această dată nu este asigurată o alternativă la acest obiectiv, deci necesitatea de eliminare prin depozitare este mai actuală că oricând.

De 4 ani, în scopul obţinerii unui nou mandat de primar, dl. Tudorache aduce învinuiri imaginare IRIDEX, invocând, fără dovezi, presupuse „grave lipsuri în desfăşurarea activităţii” şi uzând de funcţia ce o deţine, a intervenit la toate autorităţile pentru închiderea acestui depozit, considerând că acest subiect este „cheia” în câştigarea unui (eventual) nou mandat.

Trebuie să arătăm că:

  • Depozitul a fost şi este exploatat după cele mai bune practici şi este singurul depozit din România, care odată cu atingerea capacităţii de depozitare pe zone şi celule, s-a şi închis, în mod corect şi legal, respectând cerinţele şi exigenţele de mediu.

  • Este singurul depozit din ţară unde întreg sistemul de captare, transport şi ardere a  gazului de depozit are întregul traseu sigilat şi monitorizat de Garda Naţională de Mediu.

  • Este singurul depozit din ţară care a implementat cerinţele legale privind utilizarea gazului de depozit pentru producerea de energie termică şi electrică, respectând astfel principiile de bază ale conceptului de Economie Circulară.

  • Este singurul depozit din ţară în care se face monitorizarea permanentă a emisiilor la instalaţiile de ardere a gazului şi a emisiilor din corpul depozitului, deşi aceste lucruri nu sunt impuse nici de legislaţia românească şi nici de cea europeană.

  • Este singurul depozit din ţară care a luat măsuri suplimentare prevederilor legale pentru acest tip de activitate, acoperind rezervoarele de levigat şi montând filtre de cărbune activ la instalaţiile de epurare cu osmoză inversă.

  • IRIDEX este singura societate din ţară şi din Europa care a montat instalaţii pentru măsurarea calităţii aerului, respectiv a concentraţiei de hidrogen sulfurat, în cartierele unde au fost sesizări ale disconfortului presupus ca fiind din cauza acestui compus chimic.

Toate măsurătorile care s-au făcut şi se fac în continuare au arătat că afirmaţiile şi acuzele dlui. primar Tudorache sunt neadevărate. Expertiza de mediu efectuată la solicitarea Primăriei Sectorului 1, în procesul intentat de primar împotriva IRIDEX, încuviinţată de instanţă, confirmă încă o dată  - aşa cum au confirmat şi precedentele 4 studii de dispersie, dar şi măsurătorile realizate de laboratoare de prestigiu, respectiv măsurători realizate chiar de IGSU - că depozitul nu are niciun fel de influenţă negativă asupra calităţii aerului şi nici asupra sănătăţii populaţiei.

Menţionăm, de asemenea, că IRIDEX a montat din fonduri proprii o instalaţie care monitorizează permanent concentraţia de hidrogen sulfurat în cartierul Bucureştii Noi, de mai bine de 6 luni. Toate rezultatele arată că valorile concentraţiei de H2S sunt sub limita impusă de legislaţie pentru acest compus chimic.

Dorim să arătăm că dl. primar, deşi este perfect conştient de faptul că Depozitul este un obiectiv de importanţă strategică pentru Primăria Municipiului Bucureşti, prin comportamentul său, induce opiniei publice ideea că acest depozit înseamnă IRIDEX, cu toate că IRIDEX este doar un prestator de servicii, nicidecum proprietar al depozitului şi nici al deşeurilor depozitate acolo! Singurul proprietar al depozitului şi, implicit al deşeurilor de acolo, este PMB!

Dl. primar ştie că depozitul nu are niciun efect negativ asupra sănătăţii populaţiei şi ştie că sunt pe deplin respectate toate prevederile legislaţiei şi exigenţele acesteia, acesta fiind şi motivul principal pentru care nu a dat niciodată curs invitaţiei IRIDEX de a-şi numi un reprezentant permanent al Primăriei sector 1 pentru a urmări modul de desfăşurare a activităţii. Dacă ar fi avut un reprezentant în cadrul depozitului ar fi putut să confirme în timp real că toată activitatea depozitului este corectă şi în perfectă legalitate.

Dl. primar a promis încă de acum 3 ani că va monta instalaţii pentru măsurarea calităţii aerului în toate punctele în care cetăţenii reclamau presupuse nereguli, dar nu a făcut-o, întrucât cunoştea realitatea, aceea că măsurătorile sunt în parametrii legali. Costul instalaţiilor de monitorizare ar fi fost, dealtfel, incomparabil mai mic decât costurile pentru procese şi apariţii media în care blamează activitatea IRIDEX. Dl. primar speră ca tot acest „circ mediatic” să îi aducă voturi şi un nou mandat. „Spectacolul” este, probabil, întreţinut din banii contribuabililor sectorului 1 şi în detrimentul acestora.

În 4 ani de mandat, cu aceeaşi insistenţă şi perseverenţă ca cele folosite împotriva IRIDEX, ar fi avut posibilitatea de a realiza o alternativă reală la depozitul în discuţie.

În final este de menţionat că, la presiunea dlui primar, s-a format o Comisie la nivelul instituţiei Prefectului Bucureşti care să analizeze situaţia depozitului operat de IRIDEX. Am solicitat, la vremea respectivă, atât Ministerului Mediului cât şi instituţiei Prefectului, ca această Comisie să îşi desfăşoare activitatea la depozitul de la Chiajna, pentru a fi la curent în  mod direct, constant şi nemijlocit cu activităţile de zi cu zi ale depozitului de deşeuri. Nici în acest moment, după aproape doi ani, Comisia respectivă (despre componenţa căreia încă nu există informaţii publice) nu a vizitat niciodată amplasamentul depozitului, preferând, ca şi dl primar, analiza formală a documentelor, din  birou.

Niciodată în aproape 4 ani, dl. primar nu şi-a asumat responsabilitatea de a veni la depozitul de deşeuri municipale, ca un adevărat lider al celei mai puternice comunităţi din  Bucureşti, preferând doar să treacă în viteza maşinii, fără să discute cu reprezentanţii firmei, să analizeze situaţia şi să decidă, dacă ar fi fost cazul, eventuale soluţii la eventuale probleme.

Dar, în acelaşi timp, a participat activ şi foarte bine mediatizat, direct sau prin reprezentanţi docili, la toate protestele organizate tendenţios împotriva IRIDEX, chiar dacă acestea au fost patronate chiar de adversarii săi politici!

Dorim să precizăm că, în fapt, acţiunile dlui primar sunt contrare oricărei comportări a unui edil responsabil. Domnia sa a deturnat cu cinism buna credinţă a cetăţenilor care cereau eliminarea focarelor de depozitare a gunoaiele strânse în mod ilegal în sector,îndreptând-o în mod fals, împotriva IRIDEX.

Apelul şi strângerea propriu-zisă de semnături s-au făcut pentru eradicarea şi curăţenia unor zone insalubre, 19 la număr, ce erau în sarcina Primăriei sector 1. Dl. primar, prin apariţii la TV şi prin declaraţiile date a indus opiniei publice ideea că disconforul reclamat se datorează exclusiv depozitului administrat de IRIDEX şi a precizat fără dubiu că semnăturile au fost date pentru închiderea „gropii de gunoi IRIDEX”, afirmaţie lipsită de orice sâmbure de adevăr! 

Nici apelul către cetăţeni prin care se solicită sprijin în eliminarea gropilor de gunoi din sector şi nici tabelele de semnături nu se referă la depozitul administrat de IRIDEX ( „Groapă de gunoi IRIDEX” , aşa cum îi place dlui primar să spună).

De altfel,  depozitul administrat de IRIDEX este singurul depozit care funcţionează legal şi autorizat în zona de Nord-Vest a Capitalei!

Prin această acţiune, primarul sabotează însăşi rolul Primăriei Municipiului Bucureşti, dar mai ales sabotează siguranţa cetăţenilor sectorului 1, care nu au în acest moment nicio alternativă din punct de vedere al eliminării deşeurilor. Dacă eliminarea prin depozitare ar fi fost toxică şi nocivă sănătăţii populaţiei, atunci această metodă de eliminare nu ar fi nici legiferată şi nici permisă de autorităţi.

Cât priveşte ultima afirmaţie a dlui primar, referitoare la suprafaţa de 5,2 ha de teren pe care s-au depozitat deşeuri, precizăm că această suprafaţă este cuprinsă în PUZ şi a făcut obiectul primelor celule din cadrul depozitului. Conform Autorizaţiei de Construcţie eliberată de Primăria Municipiului Bucureşti încă din 1999, cele 5,2 ha sunt incluse în suprafaţa alocată depozitului. Această chestiune este analizată în prezent de instanţa de judecată, care va decide, la un moment dat, după analizarea tuturor argumentelor şi documentelor, cine are  dreptul de proprietate asupra acelei suprafeţe de teren şi cum a fost utilizată ea de-a lungul timpului. Nici această suprafaţă, nici drumul de acces la depozit, denumit generic „Drumul Rudeni - Chitila”, nu sunt înregistrate în evidenţele cadastrului, nici la Bucureşti, nici la Chitila şi nici la Chiajna. Suprafaţă respectivă de teren va deveni proprietatea Primăriei Municipiului Bucureşti, la momentul epuizării integrale a capacităţii depozitului.

Despre Iridex: Iridex este unul din pionerii industriilor conexe protecţiei mediului din România, operând în acest domeniu încă de la înfiinţare, în anul 1991. Iridex are o experienţă de peste 25 de ani în domeniul protecţiei mediului, managementului deşeurilor municipale, a construcţiei şi operării de centre de management integrat a deşeurilor. Prin ceea ce face, Iridex urmăreşte protejarea mediul înconjurător, eliminând risipa de resurse - oricare ar fi ele –contribuind, astfel, la atingerea obiectivului european de #zero waste# şi implementarea principiilor economiei circulare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.