Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă în cazul a două persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

BOIŞTEANU DANIELA,

Şef de secţie în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 august 2017 – 21 martie 2018 a exercitat simultan funcţia de şef de secţie în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi şi o funcţie în una dintre structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti (respectiv funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi).

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. d) coroborat cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22.11.2016).

BĂŢAGA TIBERIU,

Şef al Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 22 noiembrie 2016 – 21 iulie 2020, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unde persoana evaluată exercită funcţia de şef secţie al Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie, soţia acestuia deţine funcţia de şef secţie al Secţiei Clinice Gastroenterologice.

 

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile dispoziţiile, art. 178, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, coroborat cu art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 178, alin. (1), lit. d) şi alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti (...) (2) Constituie conflict de interese: (...) b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager (...)’’;
  • art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi […] sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice’’.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.