Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. MITITIUC LUANDA IRINA,

Director medical în cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. C.I.Parhon” Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 01 octombrie 2018 a exercitat simultan funcţia de director medical în cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. C.I.Parhon” Iaşi şi calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016), coroborat cu art. 181, alin. (9) din acelaşi act normativ.

2. HIRU MARIAN,

Manager general al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 25 aprilie 2017 exercită simultan funcţia de manager general al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeş, şi pe cea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Domneşti, judeţul Argeş, încălcând astfel dispoziţiile art. 118, alin. (15), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

3. PRELIPCEAN CRISTINA,

Medic Şef al Secţiei Clinice Gastroenterologie I în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 02 aprilie 2018 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de medic Şef al Secţiei Clinice Gastroenterologie I în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „ Sf. Spiridon” Iaşi şi calitatea de  administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016, coroborat cu art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ.

4. ENACHE EUGENIA,

Funcţionar public în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş,

Judeţul Argeş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 noiembrie 2015 – 26 iunie 2019 a exercitat simultan funcţia publică de Şef Birou Economic şi Administrativ la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş şi calitatea de expert (contabil) tehnic judiciar în cadrul Tribunalului Argeş - Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile Argeş.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

5. MIŞCU DUMITRU,

Funcţionar public cu statut special laPoliţia Oraşului Cernavodă,

Judeţul Constanţa

 

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 11 aprilie 2018 deţine şi exercită simultan calitatea de funcţionar public cu statut special (agent de poliţie cu atribuţii de poliţist rutier) în cadrul Poliţiei Oraşului Cernavodă, precum şi calitatea de instructor auto în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin.(1) din Legea nr. 161/2003.

6. VLAD SILVIU LAURENŢIU,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Postului de Poliţie comunal Limanu, Judeţul Constanţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 ianuarie – 01 decembrie 2017, având calitatea de funcţionar public cu statut special, a desfăşurat şi activităţi remunerate în calitate de instructor auto în cadrul unei societăţi comerciale, care se află în legătură cu atribuţiile exercitate în funcţia publică, potrivit fişei postului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

7. SZABO LORAND LASZLO,

actual Funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş şi fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Acăţari, Judeţul Mureş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 29 noiembrie 2019 a exercitat simultan funcţia publică de inspector în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş şi calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Acăţari, judeţul Mureş, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

8. BOICU VIOREL,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Fundu Moldovei,

Judeţul Suceava

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 01 ianuarie 2011 exercită simultan calitatea funcţionar public în cadrul Compartimentului urbanism şi administrativ şi pe cea de persoană fizică autorizată în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei, respectiv calitatea de expert tehnic judiciar în sectorul privat, specializarea „topografie cadastru geodezie”, calităţi care au legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei publice deţinute. Din activităţile desfăşurate în sectorul privat, persoana evaluată a realizat venituri în valoare de 412.946 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea  nr. 161/2003.

9. PIŢICHE EMIL,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Gângiova, Judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 ianuarie 2008 – 18 noiembrie 2019, având calitatea de funcţionar public, a desfăşurat şi activităţi remunerate în calitate de contabil în cadrul unui Cabinet individual medical, activităţi care se află în legătură cu atribuţiile exercitate în funcţia publică, conform fişei postului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

10. HANTEA IOANA,

fost Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Braloştiţa,

Judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 mai 2016 – 04 octombrie 2017, în calitate de funcţionar public, s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu fiica  sa, care ocupa o funcţie publică în cadrul aceleiaşi primării.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 95, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 95, alin. (3) din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PIŢICHE EMIL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 94, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;

· art. 95, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. […] (3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

· art. 118, alin. (15), lit. a) din Legea nr. 95/2006, în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016potrivit căruia „(15) Funcţia de manager general este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în aceeaşi unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a unităţii respective, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;

· art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006potrivit căruia „(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „ [...] (9) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b) -g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director.”

· art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.