Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi membri ai Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi un membru al Consiliului de Administraţie al SRTv, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. NAGY DEBRECZENI HAJNALKA,

Membru al Consiliului de Administraţie al SRTv

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 martie 2016 – 27 septembrie 2017, respectiv în perioada 28 martie – 25 septembrie 2018 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al SRTv şi pe cea de administrator în cadrul a două societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 84, alin. (1), lit. c) şi alin. (2), coroborat cu art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

2. DUMITRU MIRCEA OVIDIU,

fost Membru al Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune – Studioul Teritorial de Radio Craiova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 iulie 2012 – 18 octombrie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de membru al Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi pe cea de Director General al R.A. Aeroportul Craiova, încălcând astfel dispoziţiile art. 84, alin. (1), lit. f), coroborat cu art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

3. BULGARIU CĂTĂLIN, fost Membru în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune – Studioul Teritorial de Radio Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 iunie 2012 – 24 iunie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de membru în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune – Studioul Teritorial de Radio Iaşi şi pe cea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, judeţul Iaşi, încălcând astfel dispoziţiile art. 84, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), coroborat cu art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NAGY DEBRECZENI HAJNALKA şi DUMITRU MIRCEA OVIDIU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 84, alin. (1), lit. a), c) şi f) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie; […]    c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice; […]  f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale; […]  (2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) - i).”;

· art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune […] li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.