Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 15 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI, 

Viceprimar cu atribuţii de Primar în cadrul Primăriei comunei Oţeleni, Judeţul Iaşi şi Consilier Local

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 17 octombrie 2016 exercită atribuţii de primar interimar simultan cu funcţia de consilier local, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit a) din Legea nr. 161/2003, (în vigoare până la 30 mai 2017), precum şi dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 (în vigoare de la 31 mai 2017).

 

De asemenea, menţionăm faptul că în data de 26 martie 2019, Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui GHERĂESCU FELICIAN MIHAI, viceprimar cu atribuţii de Primar în cadrul Primăriei comunei Oţeleni, Judeţul Iaşi şi Consilier Local (https://bit.ly/2F5nhMd).

2. LĂZĂRESCU ILIE,

Primar al comunei Cornea,

Judeţul Caraş-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 iunie 2016 – 04 ianuarie 2018 a exercitat simultan funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. LIXANDRU ION,

Primar al comunei Lădeşti,

Judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării funcţiei de primar pentru mandatele    2012 - 2016 şi 2016 – 2020, a exercitat (în intervalul 18 iunie 2012 – 20 august 2018) activităţi remunerate în calitate de medic veterinar titular al „Cabinetului Medical Veterinar Dr. Lixandru Ion”, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 91, alin. (3) din acelaşi act normativ.

4. POPESCU ION COSMIN,

Viceprimar şi Consilier Local în cadrul Consiliului Local Huşnicioara,

Judeţul Mehedinţi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărări în data de 23 iunie 2016 prin care a fost ales viceprimar, încălcând astfel dispoziţiile art. 70 şi ale art. 77 din Legea nr. 161/2003, precum şi dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, coroborate cu art. 75 şi  art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

5. GHERGHESCU AUREL,

Viceprimar al comunei Măluşteni, Judeţul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2015 – 03 noiembrie 2016 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de titular întreprindere individuală, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

6. LAZĂR CONSTANTIN,

fost Viceprimar al comunei Vadu Săpat, Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 iulie 2012 – 27 iunie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7. COZNEAN NICOLAE,

fost Viceprimar al comunei Zagon, Judeţul Covasna

INCOMPATIBILITATE ŞI SESIZARE PARCHET

În perioada 20 august 2016 – 30 iulie 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator la o societate comercială, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

 

De asemenea, întrucât în declaraţiile de interese depuse în anii 2016 şi 2017, persoana evaluată nu a menţionat funcţia de administrator la societatea comercială, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de „fals în declaraţii” prevăzută de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

8. DELEANU CONSTANTIN,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Cristian,

Judeţul Braşov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea a două Hotărâri ale Consiliului Local, în temeiul cărora între Comuna Cristian şi Asociaţia Clubul Sportiv Inter Cristian (în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de membru fondator) s-au încheiat două Contracte – cadru de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de interes local, în valoare de 400.000 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75, lit. b) şi f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

9. RADU MARIN,

Consilier local în cadrul Consiliului Local Roşiorii de Vede,

Judeţul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 şi 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deţine calitatea de acţionar şi funcţia de administrator – preşedinte al Consiliului de Administraţie, a încheiat şi derulat contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria municipiului Roşiorii de Vede şi cu cinci instituţii subordonate Consiliului Local, în valoare de 692.707,28 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

10. PARASCA TEODOR,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Mişca, Judeţul Arad

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2013 – 24 iunie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

11. CIOBANU GEORGE DANIEL,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Judeţul Giurgiu

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 23 iunie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi funcţia publică de execuţie de inspector superior în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

12. GUŢĂ COSTEL,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al oraşului Budeşti,

Judeţul Călăraşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iulie – 21 octombrie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

13. CONSTANTINESCU PETRE,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Icoana, Judeţul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 07 noiembrie 2016 – 26 iunie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu Contract Individual de muncă, în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

14. PERJU CONSTANTIN FLORIN,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al oraşului Podu Iloaiei, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie – 26 iulie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi pe cea de administrator în cadrul Primăriei, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

15. MUNTEAN EMIL-NICOLAE,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al oraşului Cugir, Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

În intervalul 10 iunie 2017 – 30 octombrie 2018 a exercitat funcţia de consilier local simultan cu cea de director general, respectiv administrator şi membru în Consiliul de Administraţie, în cadrul a trei societăţi comerciale, care au ca acţionar unic/majoritar Consiliul Judeţean Alba.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI, GHERGHESCU AUREL, LAZĂR CONSTANTIN şi DELEANU CONSTANTIN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. d), lit. g) şi lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică k) oricare alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadrul didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”; 

· art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 30 mai 2017, potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă […];

· art. 88, alin. (1), lit. a), c) şi d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare de la data de 31 mai 2017, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: a) funcţia de primar; […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

· art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective […]”;

· art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

·  art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate public. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local […]”;

· art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.