Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 7 foşti şi actuali funcţionari publici şi un funcţionar public cu statut special, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. WILD ALINA DANIELA, Funcţionar public în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 septembrie 2010 – 02 decembrie 2015, simultan cu deţinerea funcţiei publice, a exercitat şi funcţia contractuală de specialist financiar în cadrul Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

2. SZABO CRISTINA,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Miercurea Ciuc

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2016 – 15 iulie 2017, simultan cu calitatea de funcţionar public cu statut special la Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Miercurea Ciuc, a exercitat atribuţii în cadrul unui Cabinet Medical Individual, care sunt în legătură directă sau indirectă cu cele prevăzute în fişa postului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 293/2004, coroborate cu dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3. HOBORICI PETRE, Secretar al comunei Gura Văii, Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 octombrie 2016 – 02 mai 2018 a deţinut simultan funcţia publică de secretar al comunei Gura Văii şi funcţia contractuală de consilier juridic în cadrul unei societăţi comerciale de interes public local, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

4. GOLOGAN RODICA, Inspector superior în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 ianuarie 2012 – 01 iunie 2015 a deţinut şi exercitat simultan calitatea de funcţionar public în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, şi funcţia de cenzor al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Făurei, activitate remunerată care se află în legătură directă cu atribuţiile prevăzute în fişa postului, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

5. RECHIŢAN MIHAELA STANA, Inspector în cadrul Primăriei comunei Bîrzava, Judeţul Arad

INCOMPATIBILITATE

În perioada 16 iunie 2016 – 05 noiembrie 2018 a deţinut simultan funcţia de inspector şi calitatea de angajat în cadrul Şcolii Gimnaziale „Cristian Herbei” Vărădia de Mureş, Şcolii Gimnaziale Bîrzava, respectiv Şcolii Gimnaziale „Ştefan Cicio – Pop” Conop, Judeţul Arad.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

6. PANTIŞ NICOLETA-SORINA, Funcţionar public în cadrul Primăriei Tîrnova, Judeţul Arad

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 septembrie 2011 – 23 februarie 2018, simultan cu funcţia publică, a deţinut şi exercitat şi funcţia de contabil şef la Şcoala Gimnazială Tîrnova, respectiv la Şcoala Gimnazială Agrişu-Mare.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

7. CHIRU VIRGIL,

fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 martie 2015 – 26 iunie 2017, a deţinut simultan funcţia publică de auditor şi pe cea de director economic în cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2003.

8. VÎLCU EMILIAN CORNEL,

Inspector şef adjunct în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii funcţiei publice de conducere de inspector şef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi, a candidat la alegerile locale din data de 11 iunie 2017 pentru funcţia de primar al comunei Şimian, Judeţul Mehedinţi, încălcând astfel dispoziţiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, în vigoare la data evaluării.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

   · art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public […]”;

   · art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

   · art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „(3) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”;

  · art. 51 din Legea nr. 293/2004, potrivit căruia Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.