Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 26 aleşi locali, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

LUPU VASILE,

Primar al Com. Popeşti, Jud. Iaşi

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către LUPU VASILE a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât, în perioada exercitării mandatului de primar al comunei Popeşti (2016 – 2020), a încheiat cu Primăria comunei Popeşti, la data de 04 februarie 2020, un contract de vânzare-cumpărare în urma căruia a dobândit imobile în suprafaţă totală de 3000 mp.

COJOCARU GICU,

Primar al Com. Cristian, Jud. Braşov

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către COJOCARU GICU a infracţiunilor de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017) şi respectiv, a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017).

 

La data de 22 noiembrie 2016, COJOCARU GICU a încheiat în nume propriu un contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură. Ulterior, în exercitarea atribuţiilor de primar, COJOCARU GICU a încheiat la datele de 25 aprilie 2017 şi 26 ianuarie 2018, două contracte de asistenţă juridică (semnate şi aprobate de către acesta) cu acelaşi cabinet de avocatură, şi a emis referate de aprobare la proiectele de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă privind încheierea acestor contracte.

RACLARIU ALEXANDRINA,

Primar al Com. Crăcăoani, Jud.  Neamţ

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat Dispoziţia privind numirea fiului acesteia în funcţia de administrator public al comunei, pe o perioadă de 3 ani (05 ianuarie 2021 – 05 ianuarie 2024), precum şi contractul de management aferent.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019.

MICLE TRAIAN,

fost Primar al Com. Avram Iancu, Jud. Bihor

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar, a încheiat o serie de acte care au produs un folos material pentru soţia sa, încălcând astfel prevederile  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

PRIOTEASA IOAN,

fost Primar al Oraşului Scorniceşti, Jud. Olt

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către PRIOTEASA  IOAN  a infracţiunii  de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal, întrucât,  a semnat o serie de documente cu privire la societatea comercială în cadrul căreia soţia acestuia deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, creând astfel un avantaj patrimonial pentru societate în sumă de 19.480 Lei.

AUREL GHEORGHIŢĂ,

Viceprimar al Com. Coarnele Caprei, Jud. Iaşi

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13 noiembrie 2020 – 12 februarie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de viceprimar şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea  nr. 161/2003.

MURARU CĂTĂLIN PETRE, 

Viceprimar al Com. Hârtieşti, Jud.  Argeş şi fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Hârtieşti

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2016 - 08 octombrie 2020,  întrucât,  a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Hârtieşti, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

BUZOIANU VIOREL,

Viceprimar al Com. Cuza Vodă, Jud. Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 de viceprimar, a participat la deliberarea şi adoptarea a trei Hotărâri ale C.L. prin care au fost aprobate impozitele şi taxele locale pentru anii 2019, 2020, respectiv 2021 pentru Comuna Cuza Vodă, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, întrucât deţine împreună cu soţia sa, o suprafaţă totală de 29,2797 ha de teren extravilan pe raza comunei Cuza Vodă.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228 din O.U.G nr. 57/2019, coroborat cu prevederile  art. 70, art. 71 şi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

VLAD GHEORGHE,

Consilier local  în cadrul  C.L. al Com.  Coteana, Jud.  Olt

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024, a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a C.L privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021 fără a anunţa la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema respectivă, deşi avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba anularea taxelor pentru utilajele agricole prezintă un avantaj pentru sine, acesta deţinând mai multe utilaje agricole.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi 71 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

VLĂSCEANU VASILE,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com.Cuza Vodă, Jud. Călăraşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020) a participat la deliberarea şi adoptarea a trei Hotărâri ale C.L. prin care au fost aprobate impozitele şi taxele locale pentru anii 2019, 2020, respectiv 2021, pentru Comuna Cuza Vodă, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, întrucât deţine împreună cu soţia, o suprafaţă totală de 48,4529 ha de teren extravilan pe raza comunei Cuza Vodă.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228 din O.U.G nr. 57/2019, coroborat cu  prevederile  art. 70, art. 71 şi art. 76, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

TIMOFCIUC RĂZVAN,

Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Iaşi , Jud. Iaşi

 

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului 2016 – 2020, TIMOFCIUC RĂZVAN a participat la deliberarea şi adoptarea a două Hotărâri ale C.L. Iaşi privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului în C.A. ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Mun. Iaşi pentru anii şcolari 2018 – 2019, respectiv 2019 – 2020, în baza cărora soţia persoanei evaluate a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi art. 228 din O.U.G nr. 57/2019  (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).

DĂIAN ILIE,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Cut, Jud. Alba

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. din data de 14 februarie 2019, privind iniţierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Cut, iar ulterior, la data de 25 februarie 2019 s-a încheiat contractul de închiriere între Primăria comunei Cut şi asociaţia în cadrul căreia DĂIAN ILIE deţinea la acea dată calitatea de membru fondator.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, 71 şi 77 din Legea  nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu prevederile art. 75, lit. b) şi f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

NEAGU ELENA,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Laslea, Jud. Sibiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020, a votat favorabil pentru adoptarea Hotărârii C.L. Laslea din data de 12 decembrie 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea privată a comunei Laslea, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, 71 şi 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu prevederile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

PAŞCALĂU GHEORGHE,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Laslea, Jud. Sibiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a  participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. Laslea din data de 12 decembrie 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Laslea precum şi a Hotărârii C.L. Laslea din data de 28 februarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de administrare a  păşunilor comunale în anul 2019, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, prevederile art. 70, 71 şi 77 din Legea nr. 161/2003, precum şi prevederile art. 75, alin. (1) şi (2) şi ale art. 77, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004.

NICOARĂ EMIL,

Consilier local în cadrul  C.L. al Mun. Câmpia Turzii, Jud. Cluj

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatelor de consilier local (2016 – 2020 respectiv 2020 – 2024), societatea comercială în cadrul căreia atât persoana evaluată cât şi soţia şi fiul acestora au deţinut sau deţin funcţii şi calităţi, a prestat servicii către o societate comercială înfiinţată de consiliul local în valoare totală de 14.634 Lei şi a furnizat o serie de produse către o altă societate comercială înfiinţată de consiliul local, în valoare totală de 161.587 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003.

LAZEA DAN AVRAM,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Şibot, Jud.  Alba

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local  (2016 – 2020),  a participat la adoptarea Hotărârii C.L. Şibot din data de 18 decembrie 2018 privind completarea art. 4 al Hotărârii C.L. nr. 44/03 mai 2018, în baza căreia, la data de 21 decembrie 2018, a fost încheiat între Primăria comunei Şibot, reprezentată prin viceprimar (în calitate de proprietar) şi persoana evaluată (în calitate de beneficiar) un contract de închiriere a unei suprafeţe de 47.390 mp pajişte aflată în domeniul public/privat al comunei Şibot.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

ŢANCU CONSTANTIN,

Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Coteana, Jud. Olt

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024, a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a C.L privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021 fără a anunţa la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema respectivă, deşi avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba anularea taxelor pentru utilajele agricole prezintă un avantaj pentru sine, acesta deţinând mai multe utilaje agricole.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi 71 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

ILUŢ DIANA,

fost Consilier local în cadrul  C.L. al Mun. Baia Mare, Jud. Maramureş

 

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului  de consilier local (29 octombrie 2020 – 07 mai 2021), societatea comercială în cadrul căreia ILUŢ DIANA deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat a încheiat cu Clubul Sportiv Minaur Baia Mare (instituţie aflată sub autoritatea Primăriei/Consiliului Local Baia Mare), 8 contracte de prestări servicii turistice şi a emis 17 facturi fiscale în valoare totală de aprox. 173.950 Lei.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.

PAUL RADU VALENTIN,

fost Consilier local în cadrul  C.L. al Mun. Braşov, Jud. Braşov

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local  (2020 – 2024), societatea comercială în cadrul căreia soţia persoanei evaluate deţine calitatea de asociat/asociat unic şi funcţia de administrator, a încheiat la data de 14 decembrie 2020, un act adiţional la contractul de servicii din data de  22 mai 2020 (aflat în derulare) cu o instituţie subordonată C.L. al mun. Braşov, prin care s-au suplimentat serviciile pentru perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2021.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (2) şi art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

SABADÎŞ ALIN – VASILE,

fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Băseşti, Jud. Maramureş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), SABADÎŞ ALIN – VASILE a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii C.L. Băseşti din data de 22 aprilie 2019 privind analiza contractelor de concesiune a păşunilor proprietate publică a comunei Băseşti, în baza căreia a fost încheiat actul adiţional la contractul din data de 12 mai 2014 între Primăria comunei Băseşti (în calitate de concedent) şi o asociaţie reprezentată de persoana evaluată (în calitate de concesionar), prin care se prelungeşte durata contractului iniţial, pentru o perioadă de 2 ani începând cu luna mai 2019.

     

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) şi cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019).

JOIŢA ION,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Târgovişte, Jud. Dâmboviţa

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iunie 2017 – 19 octombrie 2020,  întrucât, a exercitat simultan cu funcţia de  consilier local şi funcţia de Director general al unei societăţi comerciale al cărei acţionar unic este C.J. Dâmboviţa, încălcând astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

RĂDUŢU VICTOR DAN,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Laslea, Jud. Sibiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2016-2020) a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii  C.L.  Laslea  din data de 12 decembrie 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile din proprietatea privată a comunei Laslea, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

 

Persoana evaluată a încălcat  prevederile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu  prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (în forma în vigoare până la 04.07.2019) şi ale art. 75, alin. (1) şi art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 (în forma în vigoare până la 04.07.2019).

DANEŞ MIHAI,

fost Consilier local în cadrul  C.L. Sector 6 Bucureşti

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. Sector 6, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii din data de 11 decembrie 2018 în baza căreia 67 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat au încheiat contracte comerciale de furnizare produse (achiziţii directe de bunuri pe bază de facturi), în valoare totală de 56.788,26 Lei, cu societatea comercială în cadrul căreia acesta a deţinut calitatea de asociat şi funcţia de administrator.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, 71 şi 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi prevederile art. 75, lit. b) şi c) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Totodată, menţionăm faptul că în data de 20 septembrie 2021, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi starea de incompatibilitate în cazul lui DANEŞ MIHAI, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, societatea comercială la care acesta deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator a încheiat  67 contracte de furnizare produse cu unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 şi 5 contracte de furnizare produse cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (instituţie publică aflată în subordinea C.L. Sector 6), în baza cărora societatea a încasat suma totală de 121.258,34 Lei.

HACMAN MIRCEA COZMA,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Rădăuţi, Jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (27 noiembrie 2019 – 28 octombrie 2020), deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea şi adoptarea a trei Hotărâri ale C.L. al Mun. Rădăuţi ce priveau societatea comercială de la care obţinea venituri, încălcând astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019.

GURGU ANIŞOARA,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Gropeni, Jud. Brăila

INCOMPATIBILITATE  ŞI SESIZARE PARCHET

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2019 – 25 octombrie 2020, întrucât, societatea comercială în cadrul căreia fiul său deţinea calitatea de asociat şi funcţia de administrator a încheiat două contracte comerciale de executare de lucrări cu Primăria comunei Gropeni, în temeiul cărora această societate a încasat suma totală de 37.366 Lei, încălcând prevederile art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003.

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către GURGU ANIŞOARA a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de  art. 326 din Codul Penal, întrucât în declaraţia de interese completată la data de 30 mai 2020 nu a menţionat contractul încheiat cu Primăria comunei Gropeni de către societatea în cadrul căreia fiul său deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator.

URSACHE IOSIF,

fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Oţeleni, Jud. Iaşi

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către URSACHE IOSIF a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, a votat pentru adoptarea Hotărârii din data 09 martie 2018 privind aprobarea executării de lucrări de reconstrucţie baraj, drum perimetral şi construcţii anexe la iaz comunal Oţeleni, aflat în proprietatea publică a Comunei Oţeleni, judeţul Iaşi şi completarea contractului de concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între Consiliul Local Oţeleni şi cumnatul persoanei evaluate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DANEŞ MIHAI, DĂIAN ILIE, GURGU ANIŞOARA, NEAGU ELENA şi NICOARĂ EMIL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

 • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”
 • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”
 • art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I . (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”
 • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”;
 • art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea  nr. 161/2003, potrivit căruia „(1)Funcţia de primar şi viceprimar, (…) este incompatibilă cu (…) d) funcţia (…) administrator, (…) la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (…)”;
 • art. 88, alin. (1), lit. c) şi d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau  (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local (…); d) funcţia de  (…) director general, (…)  la  (…) societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului judeţean (…)”;
 • art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali (…) care au funcţia de (…) administrator, (…) precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, (…) cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, (…); alin. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;
 • art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.
 • art. 75,  alin. (1), lit. a), lit. b), c)  şi f)  şi alin. (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv. b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia. c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri (…). f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. (2) Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”;
 • art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei”;
 • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, (2) hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;
 • art. 228, alin. (1), lit. a) şi c) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia „Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. (…) c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.