Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 16 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

 

MAGHIARI MARIUS,

Fost funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

 

AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 465.507,27 Lei (echivalentul sumei de 106.554 Euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către MAGHIARI MARIUS, în perioada exercitării funcţiei publice cu statut special (poliţist).

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel  Bucureşti , în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către  MAGHIARI MARIUS.

ZAHARIA LIVIU,

fost Primar al Comunei Stănileşti, Judeţul Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În calitate de primar a emis acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial, pentru sine şi pentru fiul său, încălcând prevederile art. 70, 71 şi 76 din Legea nr. 161/2003,  art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

GROZA RAUL GICU,

Viceprimar al Comunei Moneasa, Judeţul Arad

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2016 – 29 octombrie 2020, a exercitat simultan funcţia de viceprimar al comunei Moneasa şi calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

MEŞCA DARIUS DUMITRU,

fost Consilier judeţean în cadrul C.J  Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii mandatului de consilier judeţean 2016 – 2020, a exercitat simultan şi funcţia de membru, respectiv  pe cea de director şi ulterior, de director general, în cadrul a două societăţi de interes naţional care au sediul sau filiale în unitatea administrativ-teritorială Ploieşti, Prahova, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

SZTRANYAK MELINDA,

Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Izvoru Crişului, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii mandatului de consilier local 2016 – 2020, soţul persoanei evaluate, în calitate de titular Întreprindere Individuală, a încheiat 5 contracte de prestări servicii în perioada 2018 – 2020 cu Primăria comunei Izvoru Crişului, fiind astfel încălcate prevederile art. 90 din Legea 161/2003.

ALEXA MITICĂ,

fost Consilier local în cadrul  C.L. Ţibana, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 15 octombrie 2020, ALEXA MITICĂ a exercitat simultan atât funcţia de consilier local cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

HARAS IULIANA,

fost Consilier local în cadrul  C.L. Sineşti, Judeţul Ialomiţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, soţul persoanei evaluate, în calitate de persoană fizică autorizată,  a încheiat un contract de prestări servicii în valoare de 3.000 Lei cu Şcoala Gimnazială Sineşti, instituţie aflată în subordinea  C.L., încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

RĂDULESCU FLORIN,

fost Consilier local în cadrul  C.L. al Municipiului Oneşti, Judeţul Bacău

CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (mandatul 2016 - 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oneşti din data de 29 noiembrie 2018 privind darea în administrare a unor bunuri imobile către Clubul Sportiv Şcolar Oneşti (la care a deţinut în perioada respectivă funcţia de director şi profesor pe catedra de educaţie fizică şi sport – fotbal), în temeiul căreia clubul sportiv a primit în administrare, pe o perioadă de 10 ani, o sală de sport în baza Contractului încheiat la data de 19 decembrie 2018 între Municipiul Oneşti şi Club.

 

În exercitarea calităţii de consilier local în mandatul 2016 - 2020, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii  C.L. privind darea în administrare a unor bunuri imobile către Clubul Sportiv Şcolar Oneşti, unde acesta deţinea calitatea de   director, respectiv cea de profesor în cadrul catedrei de educaţie fizică şi sport. În temeiul Hotărârii C.L., Clubul Sportiv Şcolar Oneşti a primit în administrare, pe o perioadă de 10 ani, o sală de sport, în baza unui contract  încheiat între Municipiul Oneşti şi Club.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 75, alin. (1), lit. b) şi e) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

DAN DANIEL,

Secretar al Judeţului Hunedoara din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara

CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În calitate de funcţionar public în cadrul C.J Hunedoara, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a participat la luarea deciziei privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a managementului Teatrului de Artă Deva şi a Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroşani, comisii din care a facut parte în calitate de membru.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 188/1999 (prevederi aplicabile până la data de 05.07.2019, data intrării în vigoare a Codului administrativ).

 

 

BUZICĂ ADRIAN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Poliţia Municipiului Mangalia

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 decembrie 2017 – 06 mai 2020, BUZICĂ ADRIAN a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special  de agent de poliţie rutieră şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

IONESCU SORIN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 august 2008 – 04 martie 2020, a exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

BADEA ANDREI MARIAN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa – Poliţia Municipiului Mangalia

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 ianuarie 2019 – 01 martie 2020, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

STAN VIRGIL,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Constanţa – Poliţia oraş Medgidia

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 aprilie 2017 – 01 mai 2020, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de agent de poliţie rutieră şi funcţii contractuale în cadrul unei societăţi comerciale, activităţile desfăşurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public cu statut special.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 96, alin.(1) din Legea nr.161/2003, coroborate cu prevederile art. 462 din Ordonanţă de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  art. 45, alin. (1), lit. i)  din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi prevederile art. 23, alin. (6) şi (7) Secţiunea a 2-a din Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

FLOREA DANIEL,

Poliţist local - Şef Birou Evidenţa Persoanelor în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 02 aprilie 2019, FLOREA DANIEL exercită simultan cu funcţia publică de conducere de şef Birou Evidenţa Persoanelor şi calitatea de membru  al Comisiei pentru administraţie publică şi ordine publică din cadrul Consiliului Economic şi Social (instituţie publică), încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

MIHEŞTEAN MIRCEA-IOAN, Funcţionar public în cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragerea de Investiţii ş Promovare a Exportului Cluj Napoca

CONFLICT DE INTERESE ADMINSITRATIV

În exercitarea funcţiei publice de director executiv în care a fost numit temporar şi ulterior prin delegare, din funcţia de execuţie deţinută în cadrul A.Î.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca, a luat decizia de a semna actele administrative în baza cărora s-a organizat şi desfăşurat concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Politici Implementare Programe pentru IMM  din data de 21 decembrie 2020, în urma căruia a fost promovat din funcţia publică de execuţie deţinută, în funcţia de şef serviciu.

 

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) şi din Legea nr. 161/2003.

STĂNCULESCU ANIŞOARA, Funcţionar public în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 04 octombrie 2020, deţine simultan cu funcţia publică în cadrul A.N.P.M. şi calitatea de preşedinte interimar al unui partid politic, încălcând astfel prevederile art. 91, alin. (3), teza I şi prevederile art. 98, alin. (2) şi din Legea nr. 161/2003.

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.