Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

CARP GHEORGHE,

 

fost Senator în Parlamentul României şi

Manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

 

 

 

INCOMPATIBILITATE ŞI  SESIZARE PARCHET

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 august 2018 – 21 decembrie 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcţia de  manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea  şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel  prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate şi în perioada 21 decembrie 2020 -  21 octombrie 2021 întrucât a exercitat simultan cu funcţia de  senator în Parlamentul României şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către  CARP GHEORGHE a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menţionat funcţia de administrator pe care o deţine în cadrul societăţii comerciale în declaraţiile de interese depuse în calitate de manager (declaraţii depuse în anii 2018, 2019, 2020 şi 2021) precum şi în calitate de senator  (declaraţii  depuse în anul 2021).

BLĂJAN DANIEL,

 

fost Şef al Secţiei de Cardiologie  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iulie 2017 – 13 mai 2019,  întrucât a exercitat simultan funcţiile de Şef Secţie Cardiologie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti şi administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel  prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din acelaşi act normativ.

SADOVEANU IOANA,

 

Secretar al Com. Gingiova, Jud. Dolj

 

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către SADOVEANU IOANA a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301  din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de secretar al comunei, a îndeplinit acte prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru fiica acesteia, respectiv a întocmit/semnat acte premergătoare organizării unui concurs în urma căruia fiica persoanei evaluate a fost angajată.

PEŢENCHEA BOGDAN-DUMITRU,

 

Secretar al  Comunei  Cristeşti, Jud. Botoşani

SESIZARE PARCHET

 

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  cu privire la existenţa indiciilor referitoare la posibila  săvârşire de către PEŢENCHEA BOGDAN-DUMITRU a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301  din Codul Penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017), întrucât, în exercitarea atribuţiilor de Secretar al  comunei  Cristeşti, a semnat pentru sine la data de 11 aprilie 2017 un certificat de urbanism, în vederea realizării unei investiţii prin intermediul propriei întreprinderi individuale, anticipând că prin semnarea acestui document ar putea obţine un folos patrimonial.

MIHALACHE ION MIHAI,

 

Împuternicit Adjunct al Şefului  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În perioada exercitării atribuţiilor de şef al I.P.J. Olt, persoana evaluată a semnat două dispoziţii cu privire la soţia sa (agent de poliţie în cadrul I.P.J. Olt. Prin semnarea documentelor soţia acestuia a beneficiat de un coeficient de salarizare mai mare pentru funcţia ocupată.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1), lit. i)  din Legea nr. 360/2002.

DISĂGILĂ NICOLETA ISABELA,

 

Director general în cadrul Primăriei Sectorului 5 Bucureşti

 

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 04 octombrie 2016 - 18 martie 2019, respectiv, 21 februarie - 26 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de Director la Direcţia Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 5 şi funcţia de referent în cadrul Serviciului Urmărire Contracte Lucrări, respectiv, în cadrul Serviciului Achiziţii Publice din cadrul unei societăţi de interes local la care C.L. al Sectorului 5 Bucureşti este acţionar majoritar, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

POPA FLORENŢA AURA,

 

Şef serviciu Resurse Umane – Primăria Mun. Drăgăşani, Jud. Vâlcea

 

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 noiembrie 2017 – 17 august 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de Şef serviciu în cadrul Primăriei Mun. Drăgăşani şi calitatea de  angajat cu contract individual de muncă în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă  cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public,  încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.

CHIRIAC ROBERT IONUŢ

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu în cadrul Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Mun. Oneşti, Jud. Bacău 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 aprilie 2019 – 12 martie 2021, întrucât a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia publică de şef serviciu în cadrul Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară al Direcţiei Administraţiei Publice din cadrul Primăriei Mun. Oneşti cât şi funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2003.

 

BÂRSAN DUMITRU,

 

Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate şi Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Com. Jina, Jud. Sibiu

 

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 06 aprilie 2010, întrucât exercită simultan cu funcţia publică de execuţie de Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate şi Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Comunei Jina  şi funcţia de contabil în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă  cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.

LIFERIE LENUŢA

 

Referent în cadrul Primăriei Com. Pardina, Jud. Tulcea

 

 

INCOMPATIBILITATE ŞI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât în perioada delegării atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de secretar general al comunei Pardina (24 septembrie – 24 decembrie 2020), soţul persoanei evaluate a fost desemnat viceprimar al comunei (începând cu data de 27 noiembrie 2020).

 

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 242, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

 

De asemenea, LIFERIE LENUŢA a încălcat şi regimul juridic referitor la conflictul de interese administrativ, întrucât, în exercitarea funcţiei publice de referent în cadrul Primăriei Com. Pardina, respectiv în perioada delegării atribuţiilor corespunzătoare funcţiei de secretar general al comunei Pardina, a semnat mai multe documente, anticipând ca prin semnarea, respectiv încheierea documentelor menţionate anterior ar putea crea un beneficiu pentru sine şi pentru soţul acesteia.

 

Astfel, LIFERIE LENUŢA a încălcat şi prevederile art.  70 şi art. 79, alin. (1) şi (2)  din Legea nr. 161/2003.

FRUMUŞEANU ILEANA,

 

Consilier în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova – Serviciul Fiscal Orăşenesc Orşova

 

 

INCOMPATIBILITATE

 

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, la data de 11 septembrie 2019, a reprezentat o întreprindere individuală, în calitate de împuternicit, în relaţia cu organele de control ale Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, respectiv a semnat o serie de documente emise în urma controlului efectuat de către D.G.A.F. Târgu Jiu contribuabilului, încălcând astfel  prevederile art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

MARINESCU GHEORGHE,

 

Consilier juridic în cadrul D.S.P. Vâlcea

 

 

INCOMPATIBILITATE

 

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 02 aprilie 2018 – 11 mai 2020, 12 aprilie 2018 – 31 decembrie 2020,  respectiv,  29 iunie 2017 – 06 ianuarie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de execuţie de  consilier juridic în cadrul D.S.P. Vâlcea şi funcţia de  consilier juridic în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.