Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui HOTORAN RADU CONSTANTIN, Arhitect Şef (funcţionar public de conducere) în cadrul Primăriei Comunei Şelimbăr, Judeţul Sibiu. Totodată, Agenţia a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu cu privire la posibila săvârşire de către acesta a infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzut de art. 301 din Codul Penal.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Deşi avea un interes personal de natură patrimonială, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, HOROTAN RADU CONSTANTIN a participat la luarea unor decizii cu privire la aprobarea şi semnarea unor documentaţii depuse de o societate comercială deţinută de către familia acestuia.

În fapt, mai multe persoane fizice sau juridice care solicitau eliberarea unor documente de la Primăria comunei Selimbăr (certificate de urbanism, autorizaţii de construire, certificate de atestare a edificării construcţiei, avize de oportunitate etc.) au încheiat 13 contracte prestări servicii de proiectare cu H&H PROIECTARE ŞI ARHITECTURĂ S.R.L., societate deţinută de soţia arhitectului-sef din Primăria Selimbăr, HOROTAN RADU CONSTANTIN.

Aceste servicii de proiectare presupuneau, printre altele, obţinerea de semnături şi avize aferente din partea lui HOROTAN RADU CONSTANTIN, în calitate de arhitect-şef al Primăriei.

Cu scopul de a evita conflictul de interese în materie administrativă, H&H PROIECTARE ŞI ARHITECTURĂ S.R.L. a subcontractat (în baza contractelor de comandă / subproiectare) proiectele persoanelor fizice şi juridice care au solicitat eliberarea acestor documente de la Primăria Selimbăr către o altă societate comercială deţinută de familia HOTORAN – S.C. UNU PUNCT S.R.L., societate înfiinţată în ziua în care HOTORAN RADU CONSTANTIN a fost numit în funcţia publică şi deţinută formal de G.L.I. – finul de cununie al acestora.

Astfel, documentaţia era depusă de către S.C. UNU PUNCT S.R.L. la Primăria Şelimbăr în vederea semnării şi avizării de către arhitectul şef, în speţă, HOTORAN RADU CONSTANTIN care, în exercitarea funcţiei publice, a semnat şi avizat 25 de acte administrative generând un folos patrimonial pentru soţia sa în cuantum de 266.927 LEI, constând în sumele obţinute de H&H PROIECTARE ŞI ARHITECTURĂ în calitate de beneficiar al celor 13 contracte de prestări servicii de proiectare.

Deşi avea obligaţia să se abţină de la luarea deciziei, HOTORAN RADU CONSTANTIN a semnat / avizat certificate de urbanism, autorizaţii de construire, certificate de atestare a edificării construcţiei, avize de oportunitate, fără a informa şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct în vederea măsurilor care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice.

HOTORAN RADU CONSTANTIN a încălcat dispoziţiile art. 70 şi ale art. 79 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003 referitoare la conflictul de interese administrativ.

În materie penală, întrucât în exercitarea atribuţiilor de serviciu a îndeplinit acte prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru soţia sa, constând în încasarea sumei totale de aproximativ 266.927 LEI ca urmare a încheierii contractelor de prestări servicii de proiectare dintre S.C. H&H PROIECTARE şi ARHITECTURA  S.R.L, societate la care soţia acestuia deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator, şi persoane fizice sau juridice care au solicitat Primăriei comunei Şelimbăr certificate de urbanism, autorizaţii de construire, certificate de atestare a edificării construcţiei, avize de oportunitate, s-au conturat elemente privind încălcarea legislaţiei penale, respectiv ale art. 301 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind existenţa conflictului de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.