Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflictul de interese de natură administrativă în cazul a doi foşti şi actuali funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1.  DRAGNEA ELENA DANIELA, fost consilier în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 23 martie 2009 – 01 iunie 2013, concomitent cu deţinerea funcţiei publice de consilier, a avut relaţii de muncă/contractuale cu S.C. Euromedic România S.R.L. (furnizor de servicii medicale pentru Casa de Asigurări de Sănătate), încălcând astfel dispoziţiile art. 317, alin. (2) din Legea nr. 95/2006.

    2. DUMITRU FLORIAN, consilier al departamentului Urbanism în cadrul Primăriei Curtea de Argeş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 martie 2011 – 31 decembrie 2015, simultan cu deţinerea funcţiei publice de consilier în amenajarea teritoriului din cadrul compartimentului Urbanism, a exercitat activităţi specifice calităţii de expert tehnic judiciar activ, în calitate de persoană fizică autorizată, încălcând astfel prevederile art. 96, teza II din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 96, teza II din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ”(…) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

·  art. 317, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.