Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. PÎRLOG DANIELA, fost Funcţionar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, actual Funcţionar public în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 decembrie 2004 – 02 decembrie 2015 a deţinut simultan funcţia publică de consilier superior la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi funcţia de expert financiar – monitorizare, bilanţuri, relaţii cu direcţiile economice în cadrul unei instituţii publice – Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

2. DUMITRU TUDOR, Funcţionar public în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2008 – prezent, deţine şi exercită simultan funcţia publică de inspector în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cât şi cea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu, Judeţul Constanţa. De asemenea, în perioada desfăşurării campaniilor electorale 2008, 2012 şi 2016 nu a avut suspendate raporturile de serviciu în calitate de funcţionar public.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) şi ale art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate public. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;

·  art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales […]”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.