Agenţia Naţională de Integritate lansează către instituţiile şi autorităţile publice centrale un set de trei proceduri pentru prevenirea şi identificarea timpurie a situaţiilor de incompatibilitate, a potenţialelor conflicte de interese, precum şi pentru evaluarea şi monitorizarea riscurilor privind conflictele de interese.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Procedurile cuprind modalităţi de identificare a indiciilor privind încălcarea cadrului de integritate, pentru a servi drept ghid pentru prevenirea potenţialelor conflicte de interese, respectiv a incompatibilităţilor, de către personalul din cadrul autorităţilor publice centrale, inclusiv personalul din cadrul Corpului de Control/Grupului de lucru desemnat în acest sens.

Documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „LINC - Creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilităţi şi averi nejustificate” (cod MySMIS 118 824/cod proiect: SIPOCA 451), implementat de Agenţia Naţională de Integritate în parteneriat cu Transparency International Romania şi pot fi consultate pe pagina de Internet a proiectului LINC, proiect-linc.ro .

Preluarea şi adoptarea procedurilor de către instituţiile şi autorităţile publice centrale va contribui la atingerea dezideratelor stabilite prin Obiectivul Specific 5.2 „Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate (BM2 din MCV)” din Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020, corespunzător rezultatului POCA privind „Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice”.

Cele trei proceduri vor fi prezentate reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală, în cadrul a trei conferinţe care vor avea loc în perioada 29 – 31 ianuarie 2020, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate din bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului LINC constă în îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi al Parlamentului.

Proiectul LINC este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară „Administraţie publică şi sistem judiciar accesibil şi transparent”, Componenta 1 „CP5/2017 Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale”, Operaţiunea „Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice”.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.