Acţionarii EVERGENT Investments au aprobat cu o largă majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor şi a Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Principalele decizii au fost: aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net al exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, derularea unui nou program de răscumpărare a acţiunilor, diminuarea capitalului social şi aprobarea rapoartelor financiare individuale şi consolidate aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

EVERGENT Investments, companie care se diferenţiază prin investiţiile de tip private equity,  continuă să aplice o politică de remunerare a acţionarilor printr-un mix de dividende şi noi programe de răscumpărare, reflectându-se într-un randament superior al capitalului investit.

Astfel, s-a aprobat distribuirea dividendelor pentru anul 2020, în valoare brută de 0,043 lei/acţiune, reprezentând aproximativ 75% din rezultatul net înregistrat în 2020, compus din profitul net şi câştigul net din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii. Data plăţii dividendelor este 11 iunie 2021. De asemenea, s-a aprobat un nou program de răscumparare de maxim 19 625 000 acţiuni, reprezentând 2% din capitalul social. Acţiunile  pot fi răscumpărate la un preţ minim de achiziţie per acţiune egal cu cel raportat de BVB în momentul efectuării achiziţiei, dar care să nu depăşească preţul maxim de 2 lei/acţiune.

În urma aprobării programului de răscumpărare a acţiunilor proprii din 2020 şi finalizat în martie 2021, a fost admisă reducerea capitalului social în şedinţa de astăzi, 29 aprilie 2021. Astfel, capitalul social al EVERGENT Investments SA s-a diminuat de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50 ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acţiuni proprii dobândite de către companie.

„Am incheiat anul 2020 depăşind obiectivele propuse, aşa cum arată rapoartele individuale şi consolidate. Rezultatul net este cu 44% mai mare decat cel previzionat, iar investiţiile au atins 177 milioane de lei, cu 68% mai mult decât ne-am propus cu prudenţa necesară într-un an marcat de pandemie. De asemenea, rămânem compania de investiţii listată cu cea mai mare capitalizare, de peste 1,4 miliarde lei.

În perioada aprilie 2020 – aprilie 2021 s-a tranzacţionat un volum de aproximativ 150 milioane de acţiuni cu o valoare de ~ 200 milioane lei din 7965 de tranzacţii. În urma analizei indicatorilor din programul precedent de răscumpărare, etapa 2 martie – 22 martie 2021, s-a observat creşterea capitalizării EVERGENT Investments cu 9,9% în condiţiile reducerii numărului de acţiuni tranzacţionabile cu aproximativ opt milioane. Noul program de rascumparare de actiuni EVER va avea efect pozitiv asupra lichidităţii şi reducerii discount-ului fata de activul net unitar. Suntem pe un trend ascendent si continuam sa ne adaptam schimbarilor pieţei, având drept obiectiv principal multiplicarea capitalurilor pentru investitorii noştri”, a declarat Claudiu Doroş, Preşedinte Director General al EVERGENT Investments.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments este un Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (AFIA), autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 20/23.01.2018, si o companie listata la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul EVER. Societatea deţine un portofoliu de active evaluat la 2.258 milioane lei, la 31 martie 2021. Din valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acţiuni cotate deţine ponderea principală de 70,3%, în timp ce ponderea acţiunilor necotate este de 9,1%. Principalele sectoare din structura portofoliului, raportat la valoarea totală a activelor, sunt: financiar-bancar 44,5%, energetic 16,5%, industria prelucratoare 6,2% şi imobiliare 6,4%.

EVERGENT Investments are 37 angajaţi la nivel naţional, iar la nivel de Grup 185 de angajati. Conducerea executivă este formată din dl. Claudiu DOROŞ în calitate de Presedinte Director general şi dl. Cătălin IANCU în calitate de Vicepresedinte Director general adjunct.

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.