Corpul de Control al primului ministru a făcut un control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar raportul întocmit va fi trimis şi la Departamentul pentru Luptă Antifraudă.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

UPDATE: Potrivit Raportului, fostul manager al spitalului nu a organizat concursuri pentru toate posturile de şef de secţie (în perioada 2017-2020), aşa cum prevede legea.

”Din documentele puse la dispoziţie s-a constatat că, în perioada supusă controlului (01.01.2017 – 12.08.2020), din totalul de 24 de secţii clinice , 2 secţii neclinice, un centru de hemodializă, o unitate de primiri urgenţe şi 5 laboratoare, au fost organizate de către entitate concursuri doar pentru 9 posturi de şef de secţie. Au fost constatate o serie de posibile stări de incompatibilitate şi conflicte de interese, în care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, şefi de secţii), în special legate de deţinerea unei funcţii de conducere şi prestarea unor activităţi în cadrul unei clinici private”, se arată în Raport.

În plus, echipa de control a constatat că au fost împuterniciţi, prin delegare, şefi de secţie un număr de 5 medici ce nu deţin calitatea de cadru didactic universitar.

Echipa de control a descoperit nereguli şi î ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale ce vizează constituirea şi realizarea veniturilor, precum şi angajarea şi efectuarea cheltuielilor la nivelul entităţii

”Pentru anul 2017 (buget întocmit în 2016) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a făcut fără fundamentarea necesarului de fonduri, în baza propunerilor

conducătorilor de secţii şi compartimente existente din cadrul spitalului, de către directorul financiar contabil. Pentru anii 2018 şi 2019, BVC nu s-a elaborat de către conducerea spitalului la propunerea şefilor de secţie, aşa cum prevede Ordinul Ministrului Sănătăţii (OMS) nr. 1043/2010, ci au fost anexate filele de buget aprobate, aferente fiecărei secţii medicale. BVC a fost întocmit fără a avea la bază centralizările efectuate de compartimentul economicofinanciar, a propunerilor fundamentate, ale conducătorilor secţiilor din structura spitalului”, se mai arată în raport.

Cu privire la aplicarea prevederilor legale vizând atribuirea, încheierea şi derularea contractelor de achiziţii la nivelul entităţii (perioada 2017-2019) precum şi în anul 2020 au fost constatate deficienţe, respectiv serviciul achiziţii nu a depus în SEAP notificări cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesităţi, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV .

Un capitol distinct face referire la contractele încheiate cu diferite companii.

”Pentru perioada 2017-2019, spitalul, prin serviciul achiziţii a încheiat mai multe contracte cu societatea VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA, având ca obiect principal lucrări de reparaţii punct termic, fără a fi puse la dispoziţia echipei de control documentele justificative pentru atribuirea acestor contracte, identificându-se mai multe erori/lipsuri, respectiv: lipsa caietului de sarcini, încadrarea eronată a obiectului

contractelor (furnizare produse şi prestare servicii, în loc de lucrări), lipsa proceselor verbale de recepţie la finalizarea lucrărilor. Două dintre aceste contracte nu aveau nici măcar semnătura reprezentantului legal al entităţii controlate. Din analiza celor 4 contracte menţionate anterior precum şi a documentelor puse la dispoziţie de către personalul angajat în cadrul serviciului achiziţii, s-a constatat încălcarea, de către conducerea spitalului, a normelor legale cu privire la iniţierea, încheierea, derularea contractelor precum şi nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor publice pentru aceste contracte”, se maia rată în documentul citat.

”Pentru perioada 2017-2019 entitatea controlată a încheiat prin serviciul achiziţii mai multe contracte cu societatea NOVOMED INTERNAŢIONAL S.R.L., având ca obiect principal achiziţia de mobilier medical. Referitor la cele 6 contracte încheiate cu societatea NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L., echipa de control a constatat următoarele:

- în cazul contractului nr. 48893/26.08.2019, autoritatea contractantă a asigurat finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor (mijloace fixe) din alte surse, respectiv din sursele de finanţare aferente bunurilor şi serviciilor (obiecte de inventar).

- în cazul contractelor nr. 48893/26.08.2019, nr.  53785/17.09.2019 şi nr. 53786/17.09.2019, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 7 alin. (5)

(a depăşit valoarea pragului de achiziţie directă) şi art. 18 alin. (1) şi (3) (a divizat valoarea contractului, împărţind-o în mai multe contracte de achiziţie directă) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

- Având în vedere faptul că, prin cele 6 contracte au fost  achiziţionate produse similare, autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la achiziţiile publice derulate, (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare alea acesteia, precum şi HG 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe), respectiv încălcarea normelor cu privire la înregistrarea bunururilor în evidenţele contabile, responsabilitatea revine atât managerului instituţiei, directorului economic cât şi tututor persoanelor care au semnat aceste  contracte”, se maia rată în Raport.

Au fost constatate şi probleme în ceea ce priveşte achiziţia de măşti şi materiale sanitare în contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2, dar şi cu privire la respectarea prevederilor legale ce vizează investiţiile realizate în cadrul Blocului Operator Central, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a acestuia.

ŞTIRE INIŢIALĂ: ”Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acţiune de control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB”), care a vizat perioada 01.01.2017 – prezent”, a transmis, luni,Guvernul, într-un comunicat de presă.

Obiectivele acţiunii de control au constat în: verificarea respectării prevederilor legale şi normelor interne privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, a constituirii şi realizării veniturilor, precum şi cu privire la angajarea şi efectuarea cheltuielilor la nivelul entităţii.

De asemenea, au fost făcute verificări cu privire la respectării prevederilor legale referitoare la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor de achiziţii la nivelul instituţie, a investiţiilor efectuate în cadrul Blocului Operator Central, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a acestuia.

Raportul realizat în urma controlului va fi trimis către Ministerul Sănătăţii, spre analiză şi valorificare; Agenţiei Naţionale pentru Integritate, (extras) spre analiză şi valorificare; Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiare (extras), spre analiză şi valorificare; Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, spre analiză şi valorificare; Curtea de Conturi a României, spre analiză şi valorificare; Departamentul pentru Luptă Antifraudă (extras), spre analiză şi valorificare.
 

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.