Vor exista confuzii şi interpretări la examenele de limbă şi literatură română de la bacalaureat atâta vreme cât terminologia folosită este ea însăşi confuză, cum este cazul categoriei de ”roman psihologic”, consideră criticul literar Nicolae Manolescu, care argumentează că orice roman este, în sens larg, psihologic, de vreme ce are de-a face cu personaje umane. În opinia acestuia, elevii care au încadrat ”Enigma Otiliei”, de pildă, în categoria romanului psihologic nu au greşit. Mai dificil este la subiectul de la profil real, nu atât în privinţa apartenenţei la interbelic, deşi şi aici există o nuanţă, aceea a prelungirii perioadei interbelice până la instalarea cenzurii, în 1947, cât în privinţa definirii ”viziunii asupra lumii”, aşa cum era cerinţa examenului.