NATO şi Repblica Moldova au lansat un proiect multianual de susţinere a eforturlor forţelor armate moldovene în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii capacităţilor lor în domeniul apărării cibernetice, pentru a putea face faţă unor ameninţări cibernetice sofisticate şi emergente ce pot afecta securitatea reţelelor de informaţii militare, anunţă Alianţa.